เอ็ม เอส ไอ จี รับรางวัลบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง

0
40

         ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ทรัพยากรมนุษย์และบริหารประสบการณ์ลูกค้า  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรับรางวัลประกาศเกียรติคุณบริษัทเกษียณสุข ระดับทอง ในโครงการบริษัทเกษียณสุข จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยรางวัลจะมอบให้กับบริษัทที่มีแผนการดูแลสวัสดิการพนักงานผ่านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ในการมอบผลประโยชน์ทางการเงินด้วยการสร้างความมั่นคงจากการออมให้กับพนักงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here