โตเกียวมารีน รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 62

0
100

มร.ชิน ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการ และนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

โดยได้รับเกียติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 17 พ.ศ.2562 “Business Ethic for Sustainable Development : จรรยาบรรณ นำ ธุรกิจยั่งยืน” จากผลงานของโตเกียวมารีนประกันชีวิต ที่มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการประกันชีวิตอย่างถูกต้องของบริษัท ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here