ไทยประกันชีวิต สานต่อโครงการ Follow The Father จัดกิจกรรม Inspiring Talk

0
61

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ Follow The Father : เราจะทำแบบในหลวง เพื่อน้อมนำพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ด้วยการจัดกิจกรรม Inspiring Talk หรือการพูดสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

กิจกรรมดังกล่าว จัดหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ โดยกิจกรรมครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ภายใต้หัวข้อ Life Is Opportunity ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจริงของนักพูดชื่อดัง “เบส-อรพิม รักษาผล” โดยมุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกด้านต่างๆ คือ ความรัก ความกตัญญู และการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการฉุกคิด และตระหนักในการทำความดี โดยมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นต้นแบบ อันเป็นการปูพื้นฐานทางความคิด สร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและคุณค่าของความรัก

ไทยประกันชีวิต ในฐานะองค์กรที่ดีของสังคม ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาสังคมแบบ “บวร” อันเป็นสถาบันพื้นฐานใกล้ตัวคนไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเกื้อกูลต่อกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here