0
87

อยู่ๆ ประเทศไทยก็มีภัยใหม่ และเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
…ปกติ ‘กราดยิงประชาชน’มักเกิดในซีกโลกตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เป็นต้น
…เหตุการณ์ที่นครราชสีมา(โคราช)กลายเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นทำนองนี้ และเป็นการเกิดต่อเนื่องจากภายนอกกลางแจ้งจนเข้าสู่ภายในอาคารพื้นที่ของห้างเทอมินอล21 โคราช
*** แน่นอน ภัยใหม่เกี่ยวโยงมาถึงระบบประกันภัย ที่คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
…นอกเหนือจากสึนามิ และน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 แล้ว นี่เป็นเหตุการณ์เดียว ที่มีบริษัทประกันภัยเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก
…แต่ละบริษัทมีทั้งคุ้มครองด้านชีวิตและในเรื่องที่เกี่ยวโยงกับทรัพย์สิน

***ตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้รวบรวมบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

*เอาเรื่องห้างเทอมินอล21 กันก่อน ได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ไว้กับบ.ทิพยประกันภัย 40% บ.ฟอลคอนประกันภัย 25% บ.อาคเนย์ประกันภัย 15% บ.แอกซ่าประกันภัย 10% และบ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 10% …นอกจากนี้ ยังทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เป็นภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)ไว้ด้วย
…ไม่เพียงเท่านั้น ยังทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไว้กับบ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เช่าภายในอาคารหรือพื้นที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากความบกพร่อง การประมาทเลินเล่อ ความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัย มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของหรือสถานที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินคดี ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับ ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคคภายนอก

***มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดคือ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เฉพาะที่มีการทำประกันภัย ประกอบด้วย นางพัชรา จันทร์เพ็ง ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อุ่นใจ) ไว้กับ บ.วิริยะประกันภัย และยังได้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่านบัตร Palladium ไว้กับบ. ทิพยประกันภัย ,
*นางสาวอาริยา กลีบเมฆ ทำประกันชีวิต ไว้กับ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตและทำประกันสินเชื่อไว้กับบ. ไทยประกันชีวิต
*นายเอกวิน ยืนทน ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ไว้กับ บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย
*พลทหารเมธา เลิศสิริ ทำประกันอุบัติเหตุไว้กับ บมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย
*ดาบตำรวจชัชวาลย์ แท่งทอง ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บมจ.ทิพยประกันภัย
*ร้อยเอกศิริวัฒน์ แสงประสิทธิ์ ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บ.ทิพยประกันภัย
*นายอำนาจ บุญเกื้อ ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บ.ทิพยประกันภัย และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านธนาคารออมสิน ไว้กับบ.ทิพยประกันภัย
*นายจิรวัฒน์ รัดกลาง ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Pearl) ไว้กับ บ.ทิพยประกันภัย
*เภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง ทำประกันแบบเพนชั่น ช้อยส์ แม็กซี่ PN25 ไว้กับบ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) และทำประกันสินเชื่อ ไว้กับบ.ไทยประกันชีวิต
*นายพีรพัฒน์ พละสาร ทำประกันชีวิตกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายไว้กับ บ. เมืองไทยประกันชีวิต
***สำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ มีการทำประกันภัย ดังนี้ เด็กชายเจริญศักดิ์ จำปาทอง ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ไว้กับ บ.วิริยะประกันภัย
*นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน ทำประกันอุบัติเหตุ ไว้กับ บ.กรุงเทพประกันภัย
*เด็กชายธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับสถานศึกษา ไว้กับ บ.วิริยะประกันภัย
*พลทหารโชคชัย มูลจันทร์ ทำประกันอุบัติเหตุ ไว้กับ บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย
*พลทหารอรรถพล วงศ์พล ทำประกันอุบัติเหตุ ไว้กับ บ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย
*นายทิพยา แก้วพรหม ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (บัตร SMART LIFE) และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไว้กับ บ.ทิพยประกันภัย
*ดาบตำรวจสามชัย แพเกาะ ทำประกันชีวิตกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองการเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ) ขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย ไว้กับบ.เมืองไทยประกันชีวิต
***สำหรับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนั่งอยู่ในรถคันที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
….นี่คือข้อมูลเบื้องต้น…
***เรามาไล่เรียงรายบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านความคุ้มครองกัน

*เอไอเอ
…มีลูกค้าเอไอเอเสียชีวิต 9 คน และบาดเจ็บ 5 คนโดยบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายสินไหมมรณกรรมอย่างเร่งด่วนให้กับผู้รับผลประโยชน์เป็นจำนวน 9.9 ล้านบาทและยังได้มอบเงินช่วยเหลือพิเศษให้ลูกค้าเอไอเอ จำนวน 50,000 บาท/คน ในกรณีเสียชีวิต และ 20,000 บาท/คน ในกรณีได้รับบาดเจ็บ แล้วบริษัทฯยังสมทบเง้นผ่านบัญชี “ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเทอร์มินอล 21 โดยจังหวัดนครราชสีมา” เป็นจำนวน 2,000,000 บาท

*เอ็มเอสไอจี
…มอบสินไหมฯ จากการทำประกันอุบัติเหตุแก่พลทหารโชคชัย มูลจันทา และพลทหารอรรถพล วงษ์พล พร้อมกันนี้ยังจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของพลทหารเมธา เลิศสินที่เสียชีวิตด้วย

*ไทยประกันชีวิต
…มอบสินไหมมรณกรรมรวม 316,800 บาทให้กับครอบครัวของกำลังพล3นาย และกรมธรรม์แบบคุ้มครองสินเชื่อ จำนวน 2 ราย โดยมอบเงินสินไหมมรณกรรม และเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อปิดชำระหนี้ รวม 2,315,559 บาท รวมถึงประกันชีวิตรายบุคคล คือคุณสุริยะ ลิมป์รัชตามร รวมสินไหมมรณกรรม ที่บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายทั้งสิ้น 2,771,869 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบความคุ้มครองประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ แก่ผู้เอาประกันอีก 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลอีกด้วย

*ไทยสมุทรประกันชีวิต
…ลูกค้าเสียชีวิต1 ราย คือนายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี และได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย คือนายสุรเดช เนื่องอุทัย และ ส.ต.ท.สวภัทร คงเพชร

*ฟิลลิปไลฟ์
…มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯ จำนวน 3 รายประกอบด้วย
1. เด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร อายุ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญ ด้วยสินไหมทดแทน มรณกรรม จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้ และได้เสียชีวิต พร้อมกันกับมารดาและบุตร
2. นายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จากด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จานวน 1,600,000 บาท
3. นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากสินไหมทดแทนมรณกรรมจานวน 1,000,000 บาท

*ทิพยประกันภัย
…เตรียมจ่ายสินไหมทดแทน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้กับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ รวมทั้งความเสียหายของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 ซึ่งมีการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ( AllRisk )และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business interruption ) ไว้กับทิพยประกันภัย โดยเบื้องต้น จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของบริษัทฯ พบว่า มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 7 ราย ที่มีการทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งผู้ทำประกันภัยโดยตรงกับบริษัทฯ และทำประกันภัยในฐานะเป็นผู้ถือบัตรเดบิต ธนาคารกรุงไทย หรือบัตรเดบิตของ ธนาคารออมสิน ซึ่งทิพยประกันภัยพร้อมดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทันที ให้กับทายาทหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิต

*อาคเนย์ประกันชีวิต
…มอบสินไหมทดแทน ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง นายตำรวจผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 1,317,570 บาท จากโครงการคุ้มนิรันดร์ ที่ทำร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

*ฟอลคอนประกันภัย
… ให้ความคุ้มครองประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (All Risk) ทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,412,250,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน (Property Damage) 1,296,250,000 บาท และความคุ้มครองประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ( Business Interruption ) 116,000,000 บาท ให้กับห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 มีสัดส่วนของการรับประกันภัยอยู่ที่ 25% นอกจากนี้ยังพบว่ามีร้านค้าย่อยภายในห้างบางร้านที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ เป็นวงเงินทุนประกันประมาณ 30 ล้าน

*เมืองไทยประกันภัย
…มอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 2 ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ได้แก่ คุณสุริยะ ลิมป์รัชตามร ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล K-Max จำนวน 2 ฉบับ โดยมอบเงินสินไหมให้แก่ทายาทตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
รวมถึง คุณพัชรา จันทร์เพ็ง ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล K-Max จำนวน 1 ฉบับ โดยมอบเงินสินไหมให้แก่ทายาทตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
นอกจากนี้ยังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัท แต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยมอบเงินช่วยเหลือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวน 200,000 บาท เพื่อสบทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

*กรุงเทพประกันภัย
…นายสิทธิศักดิ วาดสูงเนิน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ปัจจุบันมารักษาตัวอยู่ที่ ร.พ.มหาราช อาการบาดเจ็บ อยู่ระหว่างการเฝ้าดูอาการหลังการผ่าตัด
โดยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้
…อีกรายคือ น.ส.กรรณิการ์ การบรรจง ที่เสียชีวิตได้ทำประกันภัย PA Pay Role ผ่านธ.กรุงเทพ วงเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 140,000 บาท บริษัทฯมอบสินไหมฯให้แก่ทายาทไปแล้ว
…นี่คือข้อมูลเบื้องต้น หากรายละเอียดของบริษัทไหนตกหล่น หรือไม่ถูกต้อง รบกวนท้วงติงหรือแจ้งเพิ่มเติมกันได้
***อย่างไรก็ตาม สำนักงานคปภ.ยังได้ออกมาตรการเพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

*มาตรการที่ 1 ออกคำสั่งขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยสุขภาพ ให้กับผู้เอาประกันภัย ในกรณีครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม

*มาตรการที่ 2 ออกคำสั่งยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน

*มาตรการที่ 3 ออกคำสั่งให้ในกรณีนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจได้รับยกเว้นดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

*มาตรการที่ 4 ออกคำสั่งอนุญาตให้ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบและใบอนุญาตตัวแทน นายหน้าประกันภัยสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2563 ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาพร้อมขอต่ออายุใบอนุญาตได้ 15 วัน

*มาตรการที่ 5 บูรณาการร่วมกับบริษัทประกันภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการพิจารณาสินไหมทดแทน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาอย่างทันท่วงที โดยตรวจพบว่าห้างเทอร์มินอล 21 ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,185 ล้านบาท และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จำนวนเงินเอาประกันภัย 464 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างส่งผู้สำรวจภัยเข้าไปประเมินความเสียหาย เพื่อเร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้อย่างรวดเร็ว
ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตทุกราย (ไม่รวมผู้ก่อเหตุ) ซึ่งพบว่า มีการทำประกันภัยไว้ทั้งสิ้น 22 ราย จากบริษัทประกันภัย 17 บริษัท ซึ่งขณะนี้ได้มีการจ่ายหรือเตรียมการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว
…สำหรับผู้บาดเจ็บที่มีการทำประกันภัยไว้ จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือตามสัญญาประกันภัยอย่างเต็มที่ รวมถึงความเสียหายอื่นๆ อาทิ ความเสียหายของรถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายไว้ บริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง จะเร่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายหลังจากที่หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบเสร็จสิ้น

*มาตรการที่ 6 สั่งการให้สำนักงาน คปภ. (ส่วนกลาง) บูรณาการร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ และร่วมงานศพผู้เสียชีวิต ตลอดจนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here