เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมี “คัดกรองมะเร็งเต้านม”

0
136

เอไอเอ ประเทศไทย โดย มร. ปรียา รันจัน (ซ้าย) ผู้อำนวยการ โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 700,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส โดยมี ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกค้าเอไอเอ ร่วมบริจาคผ่านการซื้อกรมธรรม์แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง โดย เอไอเอ จะสมทบเงินจำนวน 10 บาทต่อกรมธรรม์ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยตรวจแมมโมแกรมเคลื่อนที่ให้สตรีในกลุ่มเสี่ยง และมอบความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งแก่ประชาชนทั่วไปด้วย ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย สนับสนุนมูลนิธิกาญจนบารมีต่อเนื่องนับแต่ปี 2557

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here