BBL นำ 8สตาร์ทอัพ โชว์ผลงาน ในงาน Demo Day 2019

0
43
นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub (ที่ 5 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมร. ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ (ที่ 5 จากขวา)

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่  นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมร. ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน โชว์ผลงานในงาน Demo Day 2019 – Bangkok Bank InnoHub  Season 2, Unleash the Potential ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแนะนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพันธมิตรของธนาคาร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

สำหรับสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีม ประกอบด้วย ทีม Antworks ประเทศสิงคโปร์ ทีม CryptoMove ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม EYWA Media ประเทศสิงคโปร์ ทีม Jumper.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pand.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pymlo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีม Sepulsa ประเทศอินโดนีเซีย และทีม Vymo ประเทศอินเดีย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here