KTAM ขายทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทย ตั้งเป้าผลตอบแทน 5% ใน 6เดือน

0
119
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง การจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) ว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลงจากต้นปีที่ 1,682 จุด ลดลงมาอยู่ในระดับ1,600 จุด จากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน  จึงเป็นจังหวะที่ดีในการจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทน 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน

ทั้งนี้กองทุน เปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 (KT-TRIG1) เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ KTAM ตั้งเป้าหมายในปีนี้จากปัจจัยพื้นฐานไว้ที่ 1,740 จุด  ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นปรับตัวลดลงมามากกว่าปัจจัยพื้นฐาน  ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศยังมีเสถียรภาพ  มีภาระหนี้ต่างประเทศน้อย บัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง  ประกอบกับแนวโน้มทางการเมืองเริ่มมีความชัดเจน  จึงคาดว่าตลาดหุ้นไทยอาจปรับลดลงได้อีกไม่มาก

ขณะที่ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกประเทศ ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ถือเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน ซึ่งโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯน้อยลงมาก ทำให้กระแสเงินไหลกลับตลาดเกิดใหม่ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับเงื่อนไขในการเลิกกองทุน  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.5555 บาทต่อหน่วย  เป็นระยะเวลาติดต่อกัน3 วันขึ้นไป โดยสินทรัพย์ของกองทุนที่จะซื้อคืนอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้กับผู้ถือหน่วยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาทต่อหน่วย)

อย่างไรก็ตาม หากไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตามที่บริษัทกำหนด และหากวันใดที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่