KTAM แนะลงทุนระยะยาว KT- ASEAN หลายปัจจัยสนับสนุนหุ้นอาเซียนโตต่อเนื่อง

0
146
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM

         นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  เปิดเผยถึงเศรษฐกิจในประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดหุ้นอาเซียนน่าสนใจในระยะยาว  เช่น  ในปี 2050 คาดว่า GDP ของอาเซียนจะเติบโตเป็น อันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และ สหรัฐฯ โดย สถาบัน  แมคคินซีย์  โกลบอล อินซทิทยูท (McKinsey  Global Institute) คาดว่าภูมิภาคอาเซียนควรมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2016-2030 ในการสร้างถนน ระบบราง ท่าเรือ สนามบิน โรงไฟฟ้า ระบบประปา และโครงข่ายการสื่อสาร เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งปัจจุบัน รัฐบาลในหลายประเทศอาเซียน กำลังขับเคลื่อนโครงการต่างๆ

         ภาคการท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตสูง  โดยในปี 2018 อาเซียนมีนักท่องเที่ยว 129.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.6% จากปี 2017  โดยสำนักสถิติโกลบอล  ดาต้า (GlobalData )  คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอาเซียนน่าจะเติบโตต่อไปด้วยอัตราเฉลี่ย 4.72% ต่อปี จนแตะ 155.4 ล้านคน ในปี 2022

        ภาคธนาคารของอาเซียนกำลังฟื้นตัว  หลังจากตั้งสำรองหนี้เสียไปมากแล้ว ขณะที่ NPL มีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ   ทั้งนี้โครงสร้างประชากรเป็นปัจจัยหนุนการเติบโต  โดยมีจำนวนคนอายุไม่ถึง 35 ปีมากกว่า 380 ล้านคน หรือ 58% ของประชากรในอาเซียน  และอาเซียนยังมีกำลังแรงงาน (labor force) ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจาก จีน และ อินเดีย   คาดว่า โดยคาดว่าจำนวนคนชั้นกลางในอาเซียน จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 135 ล้านคน (24%) ในปี 2015 ไปเป็น 334 ล้านคน (51%) ในปี 2030 อันเป็นปัจจัยสำคัญสนับสนุนการบริโภคในระยะยาว

          นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นจุดหมายอันดับต้นๆในการย้ายฐานการผลิต นับตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และ จีน โดยปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในรอบนี้   เช่น  ทำเลที่ตั้ง ห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายขนส่งที่แข็งแกร่ง กำลังแรงงานขนาดใหญ่ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองซึ่งเป็นคู่ขัดแย้ง

           ส่วนปัจจัยสนับสนุนตลาดในระยะสั้น  เจพี มอร์แกน เผยสถิติที่ผ่านมาว่า ตลาดหุ้นอาเซียน มักสร้างผลตอบแทนโดดเด่น ในช่วง 3-6 เดือนหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ ( Fed ) และธนาคารกลางยุโรป( ECB)  ผ่อนคลายนโยบายการเงินในช่วงกลางของวัฏจักรเศรษฐกิจ

            ดังนั้นภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการลงทุนในระยะยาว   โดยบริษัทมีกองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-ASEAN )  ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JP Morgan Funds – ASEAN Equity Fund   (กองทุนรวมหลัก)  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ซึ่งกองทุนรวมหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสมาชิกกลุ่มอาเซียน หรือมีผลการดำเนินงานของบริษัทมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และกองทุนรวมหลักอาจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีธุรกรรมกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน

           สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผลตอบแทนของ YTD (2ม.ค.-23 ก.ค.) อยู่ที่ 11.02%   ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 6.54%   ย้อนหลัง1 ปี อยู่ที่ 5.93%    และย้อนหลัง3 ปี อยู่ที่ 6.08%  ซึ่งสูงกว่า  Benchmark  ( MSCI South East  Asia Index )  YTD  อยู่ที่ 6.33%   ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 3.44%  ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 1.41%   และย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 2.79 %

         ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานอนาคต  / การลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่