MDRT Thailand ฟุ้ง สัมมนาวิชาการ MDRT ทำให้ตัวแทนติดคุณวุฒิมากขึ้น

0
1796

คุณศรีจันทร์  พัฒนานิตย์สกุล ประธาน MDRT ประเทศไทย  20182019 เปิดเผยถึงการจัดงานสัมนาวิชาการ MDRT THAILAND ว่า MDRT THAILAND จัดงานทุกครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน   ได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะคติกับผู้ที่เป็นสมาชิก MDRT  COT  TOT เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น     มารับการแบ่งปันทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ   เติมความรู้และสิ่งดีๆให้กันและกัน ได้มองเห็นคุณค่าของงาน  แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิต  แบบ MDRT Whold person และมาอัพเดทเรื่องราวในธุรกิจของเรา และคนเราสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีที่สิ้นสุด

การมาประชุมร่วมกหันทุกครั้ง  ทำให้หลายๆท่าน เกิด แรงบันดาลใจมากมาย เพราะบรรยากาศรวมๆในงานMDRT นั้น สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นตัวเองได้ และมาร่วมกัน สร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุน MDRT ให้ขยายเพิ่มเติมให้เป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ในอุตสาหกรรมของเราทุกคน

ในยุคปัจจุบัน โลกเปลี่ยนไป  การสื่อสารที่รวดเร็ว คนทุกคนเชื่อมต่อพูดคุยกันข้ามโลกได้อย่างรวดเร็ว  คนที่เคยเดินทางไปประชุมมีมากขึ้น  ข่าวสารถึงกันรวดเร็ว  จึงรู้จัก MDRT มากขึ้น 

“ MDRT คือ มาตราฐานสากลของนักขายประกันชีวิต เป็นกลุ่มนักขายเพียง 1 %ของที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิต  ที่ทั่วโลกยอมรับในความเป็นมืออาชีพ เห็นได้ว่า MDRT ประเทศไทย มีการเติบโตของสมาชิกมากขึ้นทุกๆปี  เริ่มจากปี พ.ศ.2536 มีสมาชิก 10 ท่าน เวลาผ่านไป 26 ปี ปัจจุบันปี พ.ศ.256MDRT THAILAND เรามีสมาชิก รวม 2,620 สมาชิก และจะมีสมาชิกมากขึ้นในปีต่อๆไป 

ถนนทุกสายของตัวแทนประกันชีวิต ล้วนมุ่งสู่การเป็นMDRT งานสัมนาวิชาการ MDRT THAILAND เราจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง สำหรับปี 2562 นี้ จัดงานรวม 3 ครั้ง ได้แก่

MDRT KICK OFF 2019     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ไบเทคบางนา
MDRT RUN 2019         วันที่ 16 มีนาคม 2562 รายได้ มอบให้สภากาชาดไทย
MDRT DAY 2019          วันที่ 5 เดือนสิงหาคม 2562 ที่อิมแพค เมืองทองธานี

นอกจากการจัดงาน 3 งานนี้แล้ว MDRT THAILAND ยังมีช่องทางต่างๆ อย่างข่าวสาร วิชาการ บทความ การUpdate เรื่องราว การจัดงานต่างๆ ผ่านสื่อสังคม online ด้วย ไม่ว่าจะเป็น Social Media ต่างๆ เช่น facebook WEALTH Station 24 hrsMDRT emagazine รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ อีกหลากหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงสมาชิก และผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้มากที่สุด “

คุณศรีจันทร์ กล่าวต่อ ว่า หลายปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดคุณวุฒิมากขึ้นมาก นั่นเป็นเพราะผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ล้วนต้องการสร้างมาตราฐานให้กับตัวแทน โดยมุ่งไปที่คุณวุฒิ MDRT เพื่อพัฒนาตัวแทนให้มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ให้มีคุณภาพไปในระดับสากล โดยให้การสนับสนุน ในการเป็น MDRT และเข้าประชุม MDRT Annual Meeting หรือ การประชุม Global  conference เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมากมาย มาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ   เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแทน ของบริษัทให้มีคุณภาพ ให้มีมาตรฐานในการทำงานอย่างมีระบบ    เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กับลูกค้าด้านการประกันชีวิต  และการวางแผนการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพ มีคุณค่า   MDRT สอนให้สมาชิกเป็นผู้ให้ และแบ่งปันกันเสมอ และใช้ชีวิตที่ถูกต้องด้วยระบบการทำงาน Work Life Balance

“ ขอบคุณสมาชิก MDRT ทุกท่าน ที่แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆให้กันและกัน และแนะนำ สนับสนุนให้เกิดสมาชิกใหม่ๆ ช่วยกันเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุน ผลักดัน ช่วยเหลือ แบ่งปันท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก ให้สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ต่อไป

อดีต มีแต่คำถามว่า ทำไม ? ต้องเป็นMDRT แต่ปัจจุบัน มีคำถามว่า ทำไม ?   ไม่มาเป็นMDRT  ดังจะเห็นได้จาก สถิติของการเติบโตสมาชิก ที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี “ 

ขอบคุณทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุน การจัดงาน MDRT Thailand ซึ่งได้แก่ 1. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท เอไอเอ จำกัด 3.บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 13.บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14.บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 15.บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่