TLAA สรุปสินไหม 7 วันอันตรายปีใหม่ จ่าย 51 ล้านบาท

0
166

        นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทั้งสิ้น 463 ราย แต่มีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้เพียง 102 รายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 22.03 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด โดยมีจำนวนสินไหมประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 51,855,930.42 บาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวม 423 ราย โดยมีผู้ที่ได้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.30 ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด

        แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงภัยจากชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมสร้างความตระหนักในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่จำนวนผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มมากขึ้นและสวนทางกับจำนวนผู้ที่มีประกันชีวิต แสดงให้เห็นว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียก็จะส่งผลกระทบไปยังครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ข้างหลัง

          ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกัน โดยทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อวางแผนลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ พร้อมแนะนำให้ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว เพื่อรีบดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อใช้ในการขอรับสินไหมทดแทน และติดต่อบริษัทรับประกันภัย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมอย่างรวดเร็วในทันทีที่ได้รับเอกสาร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชีวิตที่ท่านได้ทำสัญญาไว้หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 561-563 ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียเป็นอย่างยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่