TLAA เผยยอดสินไหม 7 วันอันตรายต้อนรับปี 63 จ่ายแล้วกว่า 44 ล้านบาท

0
53

          นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลฉลองปีใหม่ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 373 ราย โดยพบว่ามีผู้ทำประกันชีวิตเพียง 93 รายเท่านั้น คิดเป็น 24.93% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายสินไหมทดแทนทั้งสิ้นกว่า 44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต 463 ราย มีผู้ทำประกันชีวิตไว้จำนวน 102 ราย หรือ 22.03% ของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด จำนวนเงินจ่ายสินไหมฯ ทั้งสิ้น 52 ล้านบาท

           จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีประกันชีวิตแต่ยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ โดยในปัจจุบันคนไทยมีอัตราผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง 39.53% หรือ คนไทย 100 คนมีการถือกรมธรรม์ประกันชีวิต 39 ฉบับ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนเดียวกันมาเลเซียถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ 40 ฉบับ และประเทศสิงคโปร์ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ที่ 267 ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายังมีประชาชนชาวไทยอีกจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิตไว้รองรับอนาคต แม้การสูญเสียประชากร 1 คนจะส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียผู้นำครอบครัว การประกันชีวิตจึงทำไว้เพื่อชดเชยผลกระทบดังกล่าว

            ทั้งนี้ หากญาติผู้เสียชีวิตที่มีความประสงค์ต้องการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตได้ทำประกันชีวิตไว้หรือไม่ สามารถติดต่อมาที่สมาคมประกันชีวิตไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เสียชีวิต สุดท้ายนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกัน โดยทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อวางแผนลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันชีวิตหรือสมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 02 679 8080 ต่อ 561-563 และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here