TSI บุกตลาด PA จ่ายเบี้ยหลักหมื่น คุ้มครองสูงสุด 5  ล้านบาท

0
347

         นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการรุกงานรับประกันภัยในช่วงครึ่งปีหลังว่า ยังคงเน้นรับงานคุณภาพ โดยแบ่งสัดส่วนการรับงานออกเป็นกลุ่ม Motor 70%   และ กลุ่ม Non Motor 30% ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร ทั้งประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ประกันภัยธุรกิจ SME ประกันการเดินทางในประเทศTA ประกันภัยบ้าน ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยตั้งเป้ายอดเบี้ยประกันภัยรับมาจากการขยายงานในกรุงเทพสัดส่วน 50% และต่างจังหวัด 50%

          ทั้งนี้ จากการเดินสายพบปะโบรกเกอร์ ตัวแทนในต่างจังหวัดทำให้ทราบและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงนำมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่โดดเด่นและตอบโจทย์ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PA เพื่อให้แข่งขันได้ เนื่องจากตลาดยังเปิดกว้างทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 70 ปี ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ด้วยแบบประกันให้เลือก 2 แบบคือ อบ.1 มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ด้วยทุนประกันเริ่มต้นวงเงินต่ำสุด 100,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  โดยอัตราเบี้ยประกันจะผันแปรตามอายุและอาชีพผู้เอาประกันซึ่งมีความเสี่ยงต่างกัน เริ่มต้นตั้งแต่ 478 บาท จนถึง 10,118 บาทต่อปี

          สำหรับแบบประกัน อบ.2 มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร ด้วยทุนประกันเริ่มต้นวงเงินต่ำสุด 1 แสนบาท สูงสุด 5,000,000 บาท และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเริ่มต้น 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยอัตราเบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบ อบ.1 เล็กน้อย คือเริ่มต้นตั้งแต่ 536 บาท จนถึง 14,244 บาทต่อปี ทั้งนี้ การประกันทั้ง 2 แบบยังขยายความคุ้มครองไปถึงกรณีถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

          นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า การประกันอุบัติเหตุ PA ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน เนื่องจากตามสถิติประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก และผู้ประสบเหตุยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว อีกทั้งการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งการประกัน PA จะช่วยแบ่งเบาภาระเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วันทำการเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน และยังมีการชดเชยรายได้เนื่องจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดวันละ 1,000 บาท ระยะเวลา 7 วันต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 14 วันต่อปี

          “ประกันภัยอุบัติเหตุ PA ยังเหมาะกับลูกค้าองค์กร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ซึ่ง บริษัทฯ สามารถนำเสนอแบบประกันตามความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยความพร้อมกับพันธมิตรคือบริษัทกลางผู้ให้บริการด้านการจัดการค่าบริหารสินไหมทดแทน (Thaire Services Third Party Administration) หรือ TPA ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการลูกค้าของ TSI Insurance ที่ประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 400 แห่งได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TPA Care เพื่อเช็คข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ ความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน วงเงินที่ใช้ไปแล้ว โรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีกด้วย “ นายเสริมศักดิ์ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่