เช็ค..เช็ค!! ก่อนไปเที่ยว..รถพร้อม คนพร้อม ต้องไม่ลืมทำประกันภัยก่อนเดินทาง!!

0
11

อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น มีปัจจัยมาจาก คน,รถ,ถนน และสภาพแวดล้อม ดังนั้นความพร้อมก่อนการเดินทางทั้งในช่วงปกติและช่วงของวันหยุดยาวหรือเทศกาล ผู้ใช้รถก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การเดินทางออกต่างจังหวัดจะมีปริมาณรถบนถนนเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

“คน” ผู้ขับขี่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ดังนั้นก่อนการเดินทางทั้งไปและกลับ ผู้ใช้รถใช้ถนน ทุกคนจะต้องมี สติ มีวินัย มีน้ำใจ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้อง มีสติ ในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ มีวินัย ผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจร ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดและสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง มีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง เพียงแค่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายข้ามอย่างปลอดภัยหรือให้ทางเมื่อมีรถคันอื่นเปิดสัญญาณไฟขอทาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง นอกจากนี้ผู้ขับขี่ยังต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยสาเหตุหลักที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนคือความเร็ว “ลดเร็ว ลดเสี่ยง”

“รถ” ควรมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถ ทั้งในส่วนของระบบไฟส่องสว่าง (ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า/ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว),ระบบเบรก,ที่ปัดน้ำฝนและยางรถ เป็นต้น และต้องไม่ลืมว่ารถทุกคันต้องต่อภาษีทุกปี รวมทั้งมีการทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อสร้างหลักประกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลเดินถนน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นการช่วยบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาตัวอีกด้วย

“ถนน” ในการเดินทางผู้ขับขี่ควรมีการศึกษาหาข้อมูลในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนที่จะไปหรือจุดเสี่ยงจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถหาข้อมูลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com

“สภาพแวดล้อม” สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ แต่สามารถบรรเทาผลกระทบได้ด้วยการใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้น

“แล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น…ประชาชนต้องทำอย่างไร”

อย่าลืมว่าทันทีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ ขอให้รีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล,สถานพยาบาลที่ใกล้และสะดวกที่สุดเพื่อรับการรักษาโดยเร็ว และโทรแจ้งอุบัติเหตุนั้นให้ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุด้วย หรือโทรแจ้งเหตุที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง
ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563) ผู้ประสบภัยจากรถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย มีความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย หรือ 500,000 บาทต่อคนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงแล้วแต่กรณี

สามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดการทำประกันภัย พ.ร.บ.และการใช้สิทธิความคุ้มครองได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here