ต้องรู้!!! รถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.“ไม่ได้รับความคุ้มครอง”

0
32

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา     (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563) มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนกว่า 12,000 ราย  มีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 800,000 ราย ผู้ที่เสียชีวิตมาจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 80 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 79

โดยพบว่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยเพียง ร้อยละ 70 เท่านั้น ที่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. และยังมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวน ร้อยละ 30 ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นั้นเป็นเพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองและต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง การจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ ที่ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งหากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย ก็จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บหรือ 500,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิต

สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

“เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here