บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการชั่วคราวของสนามบินสมุย, สุโขทัย และตราด

0
23

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นการชั่วคราวของสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2564 ดังนี้

สนามบิน เวลาเดิม เวลาใหม่
สมุย 08.00 น. – 20.00 น. 09.00 น. – 19.30 น.
สุโขทัย 07.00 น. – 18.00 น. 08.00 น. – 17.00 น.
ตราด 06.00 น. – 22.00 น. 08.00 น. – 17.00 น.

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here