ครบทศวรรษแห่งการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย”

0
63

ครบทศวรรษแห่งการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ที่มีชื่อย่อว่า “คปภ.”
ปี 2550 คปภ.แปลงร่างจาก “กรมการประกันภัย” สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานะเป็นนิติบุคลล ที่ครึ่งๆกลางๆ ดูๆแล้วเหมือนจะเป็นหน่วยงานอิสระ แต่ในทางนิตินัย ก็ไม่ควรเรียกว่า องค์กรอิสระ เพราะถึงอย่างไรก็ยังต้องมีกระทรวงการคลังทั้งกำกับและดูแลอีกชั้นหนึ่ง
10ปีของคปภ.นั้น มีบทบาททางด้านการกำกับเหนือกว่าการส่งเสริมมากทีเดียว ซึ่งถ้าแยกเป็นสัดส่วน บทบาทการกำกับคงอยู่ที่ 70% ส่วนที่เหลือเป็นภาคของการส่งเสริม
การที่ฟากของการกำกับมากกว่า อาจบอกได้ว่า มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจประกันภัยไทย รวมไปถึงเน้นการปกป้องและคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเป็นหลักด้วย
ด้วยเหตุนี้ บทบาทการกำกับของคปภ.จึงดูเสมือนตึงแน่นรัดรึงเกินความพอดี ที่ทำให้ภาคธุรกิจขยับเขยื้อนลำบากไปบ้าง
ขณะที่ภาคการกำกับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากมองไปที่ภาคการส่งเสริม ดูจะอ่อนยวบพอสมควร บทบาทการส่งเสริมภาคธุรกิจของคปภ. ไม่ได้คล่องสะดวกรวดเร็วเหมือนเช่นภาคการกำกับแต่อย่างใด
ดังนั้น การเติบโตมาจนครบ10ปีของคปภ.นั้น จึงควรออกเรี่ยวแรงด้านการส่งเสริมให้มากขึ้น
การอยู่มาถึง10ปี คปภ.มีความพร้อมทั้งกำลังคน เงื่อนไขทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงกำลังทรัพย์ ดังนั้น บทบาทด้านการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here