ทิสโก้จับมือมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัด “TISCO Zero Cancer Plan”

0
132

ทิสโก้จับมือมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัด “TISCO Zero Cancer Plan

ส่งต่อส่วนลดเบี้ยประกันโรคมะเร็ง พร้อมสมทบทุนงานวิจัย

นายเสถียร เลี้ยววาริณ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทิสโก้ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแคมเปญพิเศษ “TISCO Pay it Forward” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง “TISCO Zero Cancer Plan (ZCP)” ให้แก่คนรอบข้างของลูกค้าและคนในสังคม โดย 1 กรมธรรม์ที่ลูกค้าซื้อให้กับตัวเองจะถูกส่งต่อไปเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาท สำหรับผู้ซื้อคนต่อๆ ไป และกลุ่มธนาคารทิสโก้จะส่งต่อโอกาสดีๆ ต่อไปยังสังคม ด้วยการสมทบทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย และพัฒนาด้านการรักษา แด่มูลนิธิรามาธิบดีฯ กรมธรรม์ละ 100 บาท (บริจาคขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ส.ค. 2561

“แคมเปญTISCO Pay it Forward เป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมของกลุ่มธนาคารทิสโก้ (CSR-in-process) และสานต่อโครงการล้านดวงใจ ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ดำเนินการไปในช่วงก่อนหน้า (มิ.ย. 58 – มี.ค. 59) โดยบริจาครายได้จากการขายแผนคุ้มครอง ZCP สมทบทุนช่วยผู้ป่วยโรงมะเร็งยากไร้ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมเป็นยอดบริจาคทั้งสิ้น 1,000,000 บาท”

สำหรับแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง TISCO Zero Cancer Plan เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 80 บาทต่อเดือน สำหรับลูกค้าที่อายุ 1-60 ปี ไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ย และต่ออายุได้จนถึงอายุ 70 ปี แบ่งความคุ้มครองเป็น 4 แผน โดยความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง แผนที่ 1 จำนวน 100,000 บาท แผนที่ 2 จำนวน 200,000 บาท แผน 3-4 จำนวน 500,000 บาท พร้อมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง จะจ่ายตามการรักษาพยาบาลจริง ตามแผนคุ้มครองที่ 1-4 ดังนี้ 200,000 บาท, 400,000 บาท, 500,000 บาท และ 1,000,000 บาท โดยทุกแผนความคุ้มครองจะชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งแบบจ่ายเต็มจำนวน 10,000 บาท และค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งครั้งละ 500 บาท สูงสุด 10 ครั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here