สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ จัดประชุมสัมมนาประจำปี 2562 ที่ กาญจนบุรี

0
580

         สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดสัมมนากรรมการทั่วประเทศ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี โดยมีกรรมการจากทั่วประเทศ และผู้บริหาร คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด เข้าร่วมกว่า 350 ท่าน

         งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรประกันชีวิต แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางธุรกิจประกันภัย และผลักดันกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ของบุคลากรธุรกิจประกันชีวิต ตลอดจนแบ่งปันแนวทางในการเพิ่มจำนวนสมาชิก และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กิจกรรมของสมาคมฯ ในปีนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนและสร้างประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชนทั่วประเทศ

       

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี , นางสาวกิรดา ลำโครัตน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุม

         ภายในงานได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดต่างๆ ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการเพิ่มจำนวนสมาชิกของสมาคมฯ ในปี 2561 โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลสมาคมตัวแทนฯ จังหวัดยอดเยี่ยม ได้แก่ อันดับ 1 สมาคมตัวแทนฯ จ.ขอนแก่น และสมาคมตัวแทนฯ จ.สงขลา ,อับดับ 2 สมาคมตัวแทนฯ จ. นครปฐม , อับดับ 3 สมาคมตัวแทนฯ จ.เชียงใหม่ รางวัลเพิ่มจำนวนสมาชิกยอดเยี่ยม ได้แก่ อันดับ 1 สมาคมตัวแทนฯ จ. นครปฐม ,อับดับ 2 สมาคมตัวแทนฯ จ.น่าน รางวัลเพิ่มจำนวนสมาชิกยอดเยี่ยมคิดตาม % ได้แก่ อันดับ 1 สมาคมตัวแทนฯ จ.น่าน ,อับดับ 2 สมาคมตัวแทนฯ จ.พิษณุโลก ซึ่งในแต่ละรางวัลจะมีการมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัด ที่มีสมาคมตัวแทนฯ ที่ได้รับรางวัลด้วย

 

          ในงานดังกล่าวยังได้จัดให้มีการระดมสมองระหว่างกรรมการสมาคมฯ​ จากจังหวัดต่างๆ ,คปภ. ภาค และคปภ. จังหวัดในพื้นที่ของตน เพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ดีที่สุด จะนำไปประยุกต์ใช้ ในการเสริมสร้างศักยภาพของตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงทำให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิต เช่น กิจกรรมงานวิชาการ การบริจาคโลหิต การมอบสิ่งของ และเงินบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์คนชราหรือเด็กกำพร้า การจัดขบวนแห่ในงานวันประกันชีวิตแห่งชีวิต ที่หลายๆ จังหวัดจัดให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต ฯลฯ

         ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้จัดให้มี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมมอบเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงใยอุปถัมภ์) จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 , กิจกรรม “เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมกับสำนักงาน คปภ. มอบอุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์กีฬา และของใช้ต่างๆที่จำเป็น ให้แก่มูลนิธิธรรมานุรักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันทาสีและปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มูลนิธิ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คปภ. ทั่วประเทศ ,คณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และตัวแทนจากสภาเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตเพื่อการกุศล ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 60,000 บาท ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่