อลิอันซ์ อยุธยา ชูธง One Brand Allianz ชี้ตลาดประกันสุขภาพคืออนาคตของธุรกิจ

0
345

           อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยทิศทางการดำเนินงาน มุ่งเน้น 5 กลยุทธ์สำคัญ ครอบคลุม การมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพ การเร่งเครื่องฝ่ายขาย การผสานพลังกับบริษัทในเครืออลิอันซ์ ภายใต้แบรนด์เดียวกัน และการให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยตั้งเป้าปี 62 โกยเบี้ยประกันภัยรับรวม 33,000 ล้านบาท

          นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีแห่งความสำเร็จของอลิอันซ์ อยุธยา ที่นอกจากจะสามารถพิชิตเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ตามเป้าแล้วธุรกิจในประเทศไทยยังเติบโตต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับอลิอันซ์ในเอเชีย และเพื่อสอดรับกับแผนพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาค อลิอันซ์ อยุธยา จึงได้วาง กลยุทธ์เพื่อเติบโตธุรกิจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และจะเป็นการมองใช้เชิงลึกมากขึ้น และวางเป็นระยะยาวถึงปี พ.ศ.2568 หรือ ในอีก 7 ปีข้างหน้า แต่ยังคงเน้นสานต่อกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน คือ

         1. ด้าน Digital จะนำโมเคลธุรกิจเข้าไปสู่ช่องทางดิจิทัล เน้นใช้ช่องทางดิจิทัลผลักดันธุรกิจให้เติบโต ผ่านการหาพันธมิตรรายใหม่ในการพัฒนาช่องทางการขาย อาทิ การสานต่อความสัมพันธ์ของอลิอันซ์ และ Go-Jek สตาร์ทอัพยูนิคอร์นจากเอเชีย ในตลาดประเทศไทย นอกจากนั้น ยังเน้นการนำเอาเทคโนโลยี มาใช้พัฒนาการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Allianz Discover ในช่องทางตัวแทน Digital for Life เพื่อสนับสนุนการขายของช่องทางธนาคาร ระบบ Robotics ที่เอามาช่วยการทำงานแบบอัตโนมัติในสายงานต่างๆ เช่น สายงานการเงิน การใช้ Big Data เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูล

          2. การเป็นผู้นำด้านสินค้าประกันสุขภาพ (Health Leadership) มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันสุขภาพแห่งอนาคต โดยจับมือกับผู้นำด้านบริการสุขภาพอย่าง BMDS ในการให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจร พร้อมสร้างการเติบโตให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ Healthy Living ที่หวังจะให้เป็นชุมชนด้านสุขภาพขนาดใหญ่ขึ้น ที่นอกจากจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและแบรนด์อลิอันซ์ อยุธยา ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังถือเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับบริษัทในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วย โดยมองว่า การประกันสุขภาพเป็นอนาคตที่แท้จริงของประกันชีวิต และตั้งเป้าเป็นอันดับ 2 ในตลาดประกันสุขภาพภายในปี 2020 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับ 3 ของธุรกิจ

        3. การสร้างตัวแทนมืออาชีพ (Professional Agency) การพัฒนาช่องทางการขายผ่านตัวแทน เน้นสร้างและพัฒนาตัวแทนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผานมามีการเติบโต 13% มีจำนวนตัวแทน 16,000 คน เป็น New Code 5,000 คน ต้องการสรรหาและพัฒนาตัวแทนเต็มเวลาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน สร้างตัวแทนมืออาชีพที่สร้างผลงานสม่ำเสมอ และพัฒนาตัวแทนยุคดิจิทัลที่มุ่งสู่ระบบ Paperless ภายในปีพ.ศ.2563

         4. นโยบาย One Allianz Ayudhya การผสานพลังธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ภายใต้แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งจะทำให้แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา มีความแข็งแกร่งและสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในส่วนของประกันชีวิตและประกันภัยได้อย่างครบวงจร ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ Unit linked ประกันภัยท่องเที่ยว ประกันรถยนต์ ตลอดจนประกันประเภทอื่นๆ ซึ่งจะสร้างความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยรูปแบบ One Stop Service ซึ่งที่ผ่านมา One Allianz ที่ได้มีการลงทุนในส่วนของดิติตอล แพลตฟอร์ม ที่จะใช้ร่วมกันของทั้งประกันภัยและประกันชีวิต ไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การทำงานและการเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถขายประกันภัยได้ และอยู่ภายใต้เดียวกัน

        5. True Customer Centricity (TCC) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ขับเคลื่อน อลิอันซ์ อยุธยา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TCC ไม่ได้หมายความถึงเพียงผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น แต่พนักงาน ฝ่ายขาย และพันธมิตรทางธุรกิจ ต่างก็เป็นลูกค้าที่สำคัญของกันและกัน โดยตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ ก็คือการสร้างความพึงพอใจจนลูกค้าอยากบอกต่อ หรือ NPS Score และความผูกพันที่พนักงานมีกับองค์กร หรือ AES Score ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

         ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจทั้งหมดที่กล่าวมา รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้ อลิอันซ์ อยุธยา สามารถเติบโตธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นแบรนด์ประกันอันดับหนึ่งในใจลูกค้ารวมทั้งสร้างความผูกพันกับพนักงาน โดยวางเป้าหมายปี 2562 ที่จะพิชิตยอดเบี้ยประกันรับรวม 33,000 ล้านบาท โดยมาจากช่องทางตัวแทน 15,000 ล้านบาท ช่องทางขายผ่านธนาคาร 11,000 ล้านบาทช่องทางขายตรง 5,000 ล้านบาท และช่องทางอื่นๆ (ดิจิตอล และประกันกลุ่ม) 2,000 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,500 ล้านบาท จากช่องทางตัวแทน 2,500 ล้านบาท ช่องทางขายผ่านธนาคาร 1,700 ล้านบาทช่องทางขายตรง 1,800 ล้านบาท และช่องทางอื่นๆ (ดิจิตอล และประกันกลุ่ม) 500 ล้านบาททุกช่อง และก้าวสู่ผู้นำด้านความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพได้อย่างมั่นคง”นายไบรอัน กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่