ไทยประกันชีวิตออกสินค้าตลอดชีพใหม่’ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99’คุ้มครองสูงสุด 999 ล้านบาท

0
347

         ไทยประกันชีวิตรุกตลาดสินค้าตลอดชีพ ออกแบบประกัน Life Solutions Product “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ตอบโจทย์ความต้องการสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัว มอบสิทธิประโยชน์ลูกค้าสุขภาพยิ่งดียิ่งได้เพิ่ม ทั้งส่วนลดเบี้ยประกัน และความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเพิ่ม สูงสุดถึง 50 ล้านบาท

         นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บมจ.ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมกราคมได้พัฒนาแบบประกัน “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit หรือสินค้าสำหรับการวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง หรือ Life Innovation ด้วยแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

          แบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี ทุนประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท โดยสามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 3 ระยะ คือ 5 ปี, 10ปี หรือ 15 ปี หากผู้ขอเอาประกันมีอายุ ตั้งแต่ 16-50 ปี และซื้อทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ ผู้มีอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี ซื้อทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยแสดงความจำนงในการตรวจสุขภาพแล้วมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นสุดลง และไม่คุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

         “การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับครอบครัว เป็นสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวมักวิตกกังวัล บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันที่ลดความกังวลและตอบความต้องการ ด้วยแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยบริษัทฯ มีตัวแทน Life Partner ที่พร้อมดูแลชีวิตและวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ” นายสวัสดิ์กล่าว

          ไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบรอบด้าน พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและบริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 10 ช่องทาง รวมถึงสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมเหนือระดับอีกมากมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here