เอ็มเอสไอจี ส่งแผนประกันเดินทางใหม่ นร.-นศ ต่อต่างประเทศ Overseas Student

0
271

         บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) โดย นายสุรชัย รัถยาวิศิษฏ์ ผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย และกรวิภา ผลากรกุล ผู้อำนวยการ สายงานรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกแผนประกันภัยเดินทางใหม่ มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา คนไทยที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศด้วย โดยใช้ชื่อว่า แผน”ประกันภัยนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ Overseas Student “

          แผนประกันภัยดังกล่าว มีจุดเด่นคือนอกจากจะคุ้มครองเรื่องประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง ระหว่างศึกษาในต่างประเทศแล้ว ยังเพิ่มเติมความคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพ เจ็บป่วย  ที่ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง 11 รายการ มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เลือก 3 แผนตั้งแต่ 2 ล้านบาท 2.5 ล้านบาท และสูงสุด 5.5 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 4,700 บาท ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ยกเว้นการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง และยังคุ้มครองการรักษาแพทย์ทางเลือกไม่เกิน 2,000 บาทเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น และยังคุ้มครองการรักษาต่อเนื่องภายในประเทศด้วย

          นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัย ยังจะได้รับ ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าหน่วยกิต ค่าใช้อุปกรณ์เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้วว และต่อมาเกิดเหตุจนต้องระงับการศึกษาในภาคนั้นๆ โดยคุ้มครองสูงสุด 350,000 บาท,การเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล อาทิ ออกค่าเดินทางให้บิดา มารดาที่ต้องเดินทางไปดูแลลูกที่เจ็บป่วย เป็นต้น โดยคุ้มครองสูงสุด 350,000 บาท, การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 3ล้านบาท ,การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย , การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย คุ้มครองสูงสุด 5.5 ล้านบาท

           พร้อมกันนี้ ความคุ้มครองยังครอบคลุมถึง ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ,ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ได้แก่การทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นสูญหาย เสียหายจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ,การล่าช้าของเที่ยวบินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ,การพลาดการต่อเที่ยวบินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาทและผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดาคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

         นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Assist บริการนัดหมายแพทย์บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน บริการด้านภาษา บริการช่วยเหลือกระเป๋าสูญหาย บริการช่วยเหลือหนังสือเดินทางสูญหายที่มีเครือข่ายบริการครอบคลุมทั่วโลกโดยให้บริการ 24 ชั่วโมง ผู้ที่สามารถทำประกันภัย ตามแผนประกันภัย Overseas Student  จะรับประกันภัยตั้งแต่อายุ 13-50ปีบริบูรณ์ โดยเริ่มประกันภัยตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทย กำหนดเงื่อนไขซื้อได้  1คนต่อ 1กรมธรรม์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่