TLAA จัดงานมอบรางวัล TNQA ปี 2562 เชิดชูเกียรติ 1,827 ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ

0
976

           สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานมอบรางวัล“ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562” หรือ 36th THAILAND NATIONAL QUALITY AWARDS (TNQA 36th) เชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพทั้งหมด 1,827 รายที่เป็นผู้ผลิตผลงานคุณภาพดี มีบริการที่เป็นเลิศและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมอาชีพ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

            นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตนับเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต โดยตัวแทนที่ถือได้ว่ามีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้ว ยังรวมถึงความสามารถในการให้ประชาชนเข้าใจประกันชีวิตและหันมาวางแผนทางการเงินโดยใช้การประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยงในทุกจังหวะของชีวิต ด้วยเหตุนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตอย่างเสมอมา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานมีคุณภาพและมีการบริการที่เป็นเลิศ จนสามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไว้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 และมีความภักดีต่อบริษัทที่เป็นต้นสังกัด โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณและเกียรติบัตรให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว

              สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้มีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,827 ราย จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศกว่า 300,000 ราย และเข้ารับรางวัลในพิธีดังกล่าวจำนวน 389 ราย โดยมีรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 25 ปี จำนวน 1 ราย คือคุณมาลี อัตถาวรวิศาล บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของงานในค่ำคืนนี้ เพราะนอกจากจะมีผลงานตรงตามเกณฑ์จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับแล้ว ยังคงมีความเป็นมืออาชีพในการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัทจนครบตามสัญญา และที่สำคัญมีความภักดีต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่เคยย้ายบริษัทต้นสังกัดเลยตลอดอายุการทำงานในสายอาชีพตัวแทนประกันชีวิต
นอกจากนี้ยังมีรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี จำนวน 6 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 9 ราย รางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 42 ราย รางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 72 ราย และรางวัลเกียรติบัตรจำนวน 259 ราย สำหรับรางวัลเกียรติบัตรอีกจำนวน 1,438 ราย บริษัทต้นสังกัดจะเป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัล

           โดยตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลในปีนี้มาจากบริษัทสมาชิก 16 บริษัทเป็นตัวแทนประกันชีวิตของ 1. บจ.เอไอเอ จำนวน 904 ราย 2. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต จำนวน 273 ราย 3.บมจ. ไทยประกันชีวิต จำนวน 157 ราย 4. บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต จำนวน 127 ราย 5.บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จำนวน 80 ราย 6. บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 68 ราย 7. บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำนวน 55 ราย 8. บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 51 ราย 9. บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำนวน 42 ราย 10. บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำนวน 27 ราย 11. บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 13 ราย 12. บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต จำนวน 11 ราย 13. บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต จำนวน 10 ราย 14. บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำนวน 6 ราย 15. บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำนวน 2 ราย 16. บมจ.สหประกันชีวิต จำนวน 1 ราย

            นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตัวแทนประกันชีวิตก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่สำคัญของธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเมื่อสิ้นปี 2561 มีทั้งสิ้น 627,387 ล้านบาท ซึ่งช่องทางตัวแทน (Agency) มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงได้ถึง 305,478 ล้านบาท มีสัดส่วนช่องทางการขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นโดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 48.7 ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ธุรกิจประกันชีวิตยังจำเป็นต้องอาศัยคนกลางที่จะมาเป็นผู้อธิบายเงื่อนไขและเอกสิทธิ์ตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมคอยอำนวยความสะดวก ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่