คปภ.เตรียมรับมือฉ้อฉลประกันภัยยุคดิจิทัลร่วมประชุม IAIS ครั้งที่ 24

0
169
24th IAIS Annual Conference
ดร.สุทธิพล ทวีชัยกาล
24th IAIS Annual Conference


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ครั้งที่ 
24 (24th IAIS Annual Conference)ภายใต้ธีม “Insurance Supervision : Looking Beyond…” ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีสมาคมหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia : BNM) พร้อม 90 ประเทศทั่วโลก นับเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่ IAIS จัดในภูมิภาคเอเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและสรุปความคืบหน้าในการทำงานของสมาคมฯ การให้ความเห็นชอบ มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจระดับสากล(Insurance Core Principles) ที่มีการปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้น ได้แก่ การประกันภัยต่อ และการกำกับดูแลพฤติกรรมตลาด(Market conduct) การพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแล การส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่ผู้บริโภค การส่งเสริมการเข้าถึงด้านการประกันภัย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคประกันภัย เป็นต้น

ประชุม IAIS

ทั้งนี้ยังได้ร่วมประชุมทวิภาคีกับ Mr. Muhammad Bin Ibrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (BNM) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อหารือด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยตะกะฟุล การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัย ประสบการณ์เข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) จะยกระดับความร่วมมือโดยจะจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ BNM เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการกำกับดูแลและการส่งเสริมการให้ความรู้ระหว่างกัน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2560 

อีกทั้งประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Insurance Authority (IA) เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ด้านมาตรการการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค หารือเพื่อทำ MoU ร่วมกัน ทั้งนี้ยังได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้แก่ เลขาธิการสมาคม IAIS และประธานสมาคมนายทะเบียนประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance Commissioners) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นเด้านการพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลในประเทศเกิดใหม่ อาทิ การกำกับคนกลางประกันภัยการฉ้อฉล และการกำกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here