BVG โชว์ผลงานงวดไตรมาส 4/66 ทุบสถิติ All Time High กำไรสุทธิพุ่งทะยาน 109% แตะ 19 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 141 ล้านบาท โตโดดเด่น 22% ธุรกิจ EMCS-TPA- BVA เติบโตยกแผง รับอานิสงค์ภาพรวมตลาดธุรกิจประกันภัยกลับสู่สภาวะปกติ กางแผนปี 2567 ลุยตลาดอาเซียน ขยายฐานรุกกลุ่มบริการใหม่ๆ พร้อม เดินหน้าพัฒนาระบบ AI Estimate ปักหมุดรายได้ทั้งปีโต 15% ทะลุ 600 ล้านบาท  นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์...
จีนปรับลดดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีประเภท 5 ปี (5 Year – Loan Prime Rate) หรือดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยลงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 0.25% จาก 4.20% มาอยู่ที่ 3.95% โดยตั้งแต่ปี 2562 ที่เริ่มมีการใช้ LPR 5 ปี การปรับลดดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ที่ครั้งละ 0.05-0.15% ซึ่งการปรับลดรอบหลังสุดในเดือน มิ.ย. 2566 จากระดับ 4.30% มาอยู่ที่ 4.20%  ทั้งนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม และกระตุ้นให้เกิดการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ถือเป็นมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมที่จะเข้ามาช่วยหนุนภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน  ทั้งนี้จีนยังคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีประเภท 1 ปี  (1 Year...
ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2567 ว่าเติบโตต่ำใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 3.1% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ในช่วงก่อนโควิด-19 ที่เฉลี่ย 3.7%  จากผลเชิงบวกจากการเปิดประเทศและมาตรการกระตุ้นช่วงโควิด-19 ทยอยหมดลง ขณะที่ผลเชิงลบมีหลายปัจจัยที่อาจบั่นทอนการเติบโต ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ความเสี่ยงต่อภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจในยุโรป  ภาวะภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (El Niño) สงครามรัสเซีย-ยูเครนและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจนำโดยสหรัฐฯ และจีน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก สร้างแรงกระเพื่อมต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ การใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงในหลายประเทศในช่วงปี 2566-2567 จะกระทบต้นทุนและภาระหนี้ของภาครัฐและเอกชน  ภาพรวมแล้วเศรษฐกิจโลกจึงยังมีความเสี่ยงที่จะซบเซา อย่างไรก็ตามแรงกดดันเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มบรรเทาลงในปี 2567 จะช่วยเปิดทางให้ประเทศแกนหลักสามารถปรับลดดอกเบี้ยเพื่อประคองมิให้เศรษฐกิจอ่อนแอยาวนาน ลดเป้า GDP ไทย จาก 3.4% เหลือ 2.7% เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตตามวัฎจักรเศรษฐกิจ แม้การฟื้นตัวจะยังไม่กระจายตัวและยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.7% ในปี 2567 เร่งขึ้นจาก 1.9% ในปี 2566 ด้วยแรงส่งจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1.การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้น คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจาก 28.2 ล้านคนในปี 2566 เป็น 35.6 ล้านคนในปี 2567  2. การบริโภคภาคเอกชนยังเติบโตต่อเนื่องที่ 3.1%  จากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการจ้างงาน และผลเชิงบวกจากนโยบายภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย  3. การใช้จ่ายภาครัฐจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567 หลัง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.3% จากปีงบฯ ก่อน) ได้รับอนุมัติ การบริโภคและการลงทุนภาครัฐกลับมาขยายตัวที่ 1.5% และ 2.4% ตามลำดับ...
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก “Krungsri The COACH” แหล่งรวมความรู้ทางการเงินครบทุกมิติบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยแนวคิด “โค้ชเรื่องเงิน ให้เป็นเรื่องง่าย” ประกอบด้วย รางวัล "Financial Inclusion Initiative of the Year" จากเวที Asian Banking & Finance - Retail Banking Awards 2023 รางวัล "Best Brand Experience" จากเวที...
KBTG โชว์ศักยภาพสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากการยกเครื่ององค์กร จนบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดถึง 2 ปี  ตั้งเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้า ทยานสู่ระดับโลกด้วย Human-first x AI-first Transformation รองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ธนาคารกสิกรไทย ในการสร้างสรรค์ผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ในปี 2562  KBTG ได้ทำ Transformation องค์กรแบบยกเครื่อง ที่เรียกว่า #OneKBTG Transformation เพื่อเสริมกำลังในเชิงบุคลากร เทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยปักหมุดขึ้นแท่นเป็นสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2568...
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2566 ว่า มีแรงสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แต่ภาพรวมการใช้จ่ายของภาคประชาชนกลับเห็นสัญญาณเปราะบางขึ้น สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารและโรงแรม (เช่น การใช้จ่ายสินค้าจำเป็น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าซื้อยานพาหนะ ฯลฯ) ขยายตัวได้เพียง 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) สวนทางกับการใช้จ่ายในส่วนของร้านอาหารและโรงแรมเติบโตถึง 46.5%  ดังนั้นเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่กลับสู่ระดับก่อนวิกฤตโควิด-19 แม้ระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจสามารถปิดช่องว่างผลผลิตได้แล้ว (ช่องว่างผลผลิต หรือ Output Gap หมายถึงส่วนต่างระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจปัจจุบันเทียบระดับศักยภาพ) แต่เป็นการปิด Output Gap เทียบกับระดับศักยภาพใหม่ที่ลดลง กล่าวคือ เศรษฐกิจมักจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพิ่มขึ้นทุกครั้งหลังเกิดวิกฤตทำให้เศรษฐกิจในระยะสั้นฟื้นตัวช้ามาก และในระยะยาวมีแนวโน้มขยายตัวต่ำเฉลี่ยไม่ถึง 2.0% ต่อปี อีกทั้งโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยยังฟื้นได้ช้ากว่าหลาย...
ธนาคารกรุงเทพ  จับมือ เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโปรดักต์ใหม่ “บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท  789” ตอบโจทย์วางแผนการเงินได้ทุก Generations แบบประกันที่จ่ายเบี้ยสั้น 7 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 89 ปี มีเงินคืนทุกปี กรณีเสียชีวิตรับผลประโยชน์สูงสุดถึง 789% ของทุนประกัน และรับเพิ่มเป็น 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นางสาวพรพิมล ตรงเที่ยงธรรม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทย พันธมิตรหลักด้านประกันชีวิต เปิดตัว “ บี ทูเกตเทอร์ อินฟินิท...
บัตรเครดิต กรุงศรี รุกตลาดกลุ่มผู้หญิงยุคใหม่ จับมือมาสเตอร์การ์ด และพันธมิตรแบรนด์แฟชั่นและความงามชั้นนำ ปรับโฉม “บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม” มอบสิทธิประโยชน์สุดคุ้มเพื่อผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์  ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่ 30,000 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2567 นายสมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปี 2566 ว่า มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 211,000 ล้านบาท เติบโต 9% จากปีก่อน แสดงถึงสภาวะตลาดที่ฟื้นตัว ซึ่งข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี พบว่า เทรนด์การใส่ใจดูแลตนเองในเรื่องความงามและสุขภาพเป็นที่นิยมขึ้น โดยในหมวดแฟชั่นและการดูแลตนเอง...
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณธนวรรณ ศรีวิสุทธิลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร1  คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล สายงานบริหารการขาย   คุณชลลัดดา พันธัย  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายหน่วยงานพันธมิตร  ขยายช่องทางการให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าพี่น้องมุสลิมด้วยโครงการทิพยตะกาฟุล ประกันภัยระบบอิสลาม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ผ่านช่องทางธนาคารออมสินทั่วประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์ในโครงการทิพยตะกาฟุล มีการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกหลักศาสนาอิสลาม  ตั้งแต่การเริ่มต้นเงินกองทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการกระจายความเสี่ยง โดยระบบรีตะกาฟุลไปยังประเทศ ที่ใช้กฎหมายอิสลาม (ชะรีอะฮ์)...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger