ณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าระดับบุคคลระดับกลาง ทีเอ็มบี กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ใหม่ ล่าสุด “Pay with WOW” มี WOW ก็เหมือนมีเงิน ว่า เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์จาก “TMB WOW” รูปแบบการเล่นเกมส์ (Gamification) เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้แลกเป็นส่วนลดหรือของรางวัล มาเกือบ 2 ปี มีผู้ใช้กว่า 1 ล้านคน โดยกว่า 90% คือลูกค้า TMB ALL FREEโดย” Pay with WOW”  จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่ง  ด้วยคะแนน WOW  มูลค่า 1WOW เท่ากับ...
นางสาวณญาณี  เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด  เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 ปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2561 สูงถึง 388,954 ล้านบาท หรือ 4.9% ของรายได้มวลรวมประชาชาติ   ซึ่งยอดใช้จ่ายในหมวดค่ารักษาพยาบาลผ่านบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ปี 2558 -  2561 ทั้งยอดชำระเต็มจำนวน และยอดผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล ปรับตัวสูงขึ้นทุกปี  โดยในปี 2562 คาดว่ายอดชำระเต็มจำนวน จะสูงถึง 10,000 ล้านบาท หรือเติบโต...
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม “มนต์รัก...ฅนแม่กลอง” นำคณะสื่อมวลชนไปเยือนเมืองรอง สัมผัสเรื่องราวของ “สมุทรสงคราม” จังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยเริ่มต้นทริปที่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ โครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินซึ่ง คุณประยงค์  นาคะวะรังค์  ได้น้อมเกล้าฯถวาย มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาท่ามกลางทิวมะพร้าวและพรรณไม้หายากของสวนอัมพวา  ชาวคณะได้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชน  ได้แก่  การทำ “น้ำม่วงชื่นชานชาลา” สูตรพระราชทาน  “ขนมวงทอง” ขนมพื้นบ้านไทยโบราณ  และชมการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้  สินค้าส่งออกสำคัญตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาอิ่มหนำสำราญจากอาหารมื้อเที่ยงที่ “ครัวน้ำทิพย์ริมคลอง” ชาวคณะเดินทางไปต่อที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  โบสถ์ศิลปะโกธิคที่งดงามที่สุดของชาวคาทอลิกในสมุทรสงคราม...
นายพร้อมพงษ์  พัฒนธีระเดช  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารผลิตภัณฑ์และ Portfolio ธุรกิจเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)   เปิดเผยถึงการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ว่า มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะขาดเอกสารข้อมูล หลักฐานสลิปเงินเดือน หรือหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ ทีเอ็มบี จึงเปิดตัว “สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ เพื่อธุรกิจออนไลน์” ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นหลักประกัน”โดยร่วมมือกับลาซาด้า ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการใช้ข้อมูลของเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ทั้ง รีวิว ความคิดเห็นของลูกค้า และข้อมูลการขาย มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสินเชื่อธุรกิจฯ ให้กับร้านค้าออนไลน์ที่ดี มีคุณภาพ และมีความน่าเชื่อถือ โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์ในแพลตฟอร์มลาซาด้า สามารถสมัครสินเชื่อธุรกิจจากทีเอ็มบีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางออนไลน์ได้เลยทั้งนี้ ทีเอ็มบี  ได้นำเสนอ “สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart...
         นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ  เปิดเผยถึงเศรษฐกิจในประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดหุ้นอาเซียนน่าสนใจในระยะยาว  เช่น  ในปี 2050 คาดว่า GDP ของอาเซียนจะเติบโตเป็น อันดับ 4 ของโลก รองจาก จีน อินเดีย และ สหรัฐฯ โดย สถาบัน  แมคคินซีย์  โกลบอล อินซทิทยูท (McKinsey  Global Institute) คาดว่าภูมิภาคอาเซียนควรมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2016-2030 ในการสร้างถนน ระบบราง...
          บมจ.ทิพยประกันชีวิต นำโดย นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือธนาคารออมสิน และบมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมจัดการประชุมสัมมนาไตรภาคี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมฮอลิเดย์อิน วานา นาวา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้น ด้วยแนวคิด We are Together : Drive Success with Highest Performance Delivered เพื่อหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยและการประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ร่วมกัน...
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย รับรางวัล สตรีผู้นำธุรกิจและวิชาชีพ อนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2562 ในฐานะสตรีนักบริหารที่ประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยเผยแพร่จุดประกายแนวความคิดและเป็นแบบอย่างในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรอื่นๆ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดแข่งขันจักรยานนานาชาติ “Bangkok Bank CycleFest 2019”  ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของธนาคารในการเป็น “เพื่อนคู่คิด” โดยส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อดูแลสุขภาพทางการเงิน  รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกุศลแก่องค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้นักปั่นได้ร่วมบริจาคในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครแข่งขัน  สมทบทุนบริจาคแก่ศิริราชมูลนิธิ   เพื่อช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า งาน Bangkok Bank CycleFest 2019 นอกจากจะดึงดูดนักกีฬาปั่นจักรยานชั้นนำชาวต่างชาติและเซเลบริตี้นักปั่นของเมืองไทยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทาง  ซึ่งการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ และสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว  สำหรับนักปั่น สามารถใช้เวลาว่างก่อนและหลังปั่นกับเพื่อนๆและครอบครัวได้ที่ Festival Village ซึ่งมีการออกบูธอุปกรณ์จักรยานจากแบรนด์ดัง พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่ม และโซน BMX Pump Track ให้ได้เข้าทดลองเล่นโดยไม่เสียค่าบริการ  แลสนุกไปกับกิจกรรมแจกของที่ระลึกจากสปอนเซอร์อีกมากมายนอกจากนี้  Bangkok Bank CycleFest 2019 ยังมีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมการกุศลกับศิริราชมูลนิธิ  โดยผู้สมัครในการแข่งขันทุกประเภทยังสามารถร่วมสมทบทุนบริจาคได้ในขั้นตอนการสมัครออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ www.BangkokBankCycleFest.comการแข่งขันจักรยานนานาชาติ Bangkok Bank CycleFest 2019 สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ...
นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึง การเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO ) กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ( KT-Care ) ว่าเป็นกองทุนที่สร้างผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง   โดยเน้นหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50  และควบคุมความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในการลงทุน    โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนตามโมเดล พิจารณาจากความเสี่ยงของตลาดเป็นหลัก    ด้วยกลไกการลงทุนที่ป้องกันผลขาดทุนจากตลาดขาลงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด  ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุดที่กองทุนเคยทำได้ทั้งนี้เน้นลงทุนหุ้นในประเทศ  ตราสารหนี้   เงินฝาก ตลอดจนสินทรัพย์อื่น ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้    ตั้งแต่ร้อยละ 0  ถึงร้อยละ 100...
นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกแลกรับเครดิตเงินคืน 30 บาท เพียงสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี 300 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป และกดแลกคะแนน KTC FOREVER 300 คะแนน บนแอป KTC Mobile ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02...

ติดตามเราได้ที่

3,870แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine