บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 โดยมี คุณปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น อย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน...
กสิกร อินเวสเจอร์  (KInvesture) บริษัทย่อยของธนาคารกสิกรไทย เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) บริษัทลูกในกลุ่ม บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)  ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.9%  ตั้งเป้าปี 2568 JMT ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า จากการที่ธนาคารร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) บริษัทลูกในกลุ่มบริษัท เจ เอ็ม...
เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน และมีผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้ 1.ผู้ขับขี่ จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่             กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน                กรณีเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ คุ้มครอง 35,000 บาท ต่อคน             หากเกิดความเสียหายทั้งสองกรณีรวมกัน คุ้มครอง ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อคน             (สำหรับ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถไปเรียกร้องจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้) 2.ผู้โดยสาร จะได้รับความคุ้มครอง ตามประกันภัย พ.ร.บ.ดังนี้             กรณีบาดเจ็บคุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน...
ประชาชนเจ้าของรถจักรยานยนต์สามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยก่อนหมดอายุได้ โดยปัจจุบันสามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ แบบออนไลน์ ได้เพียงแอดไลน์ @iRVP ในราคาตามที่กฎหมายกำหนด สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลา สามารถซื้อประกัน พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์คุ้มครองทันที และที่สำคัญ ทุกครั้งที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่าลืมตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของกรมธรรม์ดังนี้ - ความคุ้มครองโดยวันเริ่มต้นความคุ้มครอง จะต้องต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม กรณีไม่แน่ใจ ให้เริ่มต้นวันคุ้มครองในวันที่จัดทำประกันภัยเสมอ - ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัยทะเบียนรถคันที่จัดทำประกันภัย - เลขตัวถังรถ /ประเภทหรือยี่ห้อและขนาดของรถ และตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้องด้วยเสมอ เพราะการทำประกันภัย พ.ร.บ. ทุกครั้ง จะต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่า หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุ ก็จะได้รับความคุ้มครอง สำหรับเบอร์โทรศัพท์นั้น เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ. เรียบร้อยแล้ว บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด...
เชื่อว่าใครหลายคนต้องเคยเจอสถานการณ์อันเลวร้าย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก บางคนทำใจได้รวดเร็วสามารถ Move On ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข บางคนจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น จนตกอยู่ในสภาวะเครียดทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล GenHealthyLife แหล่งรวมสาระดี ๆ ด้านสุขภาพและเคล็ดลับการวางแผนสร้างหลักประกันในชีวิต จากเจนเนอราลี่ มีวิธีรับมือ เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้นำไปปรับใช้ เพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและผู้ป่วยได้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น             เริ่มต้นจาก “เตรียมความพร้อม” ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพราะอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งควรเตรียมเป็นอันดับต้น ๆ  ได้แก่ การเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็น เช่น เบอร์โทรฉุกเฉินรถพยาบาล รายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน ข้อมูลยาประจำตัวในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้มีโรคประจำตัวต่าง ๆ อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน รวมถึงการมี “แผนประกัน” ทั้งประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อให้พร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่อาจมีในอนาคต ต่อมาคือ “รับมือกับการวินิจฉัย” เป็นปกติที่คนป่วยมักมีความกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยของตนเอง ดังนั้น...
“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (บริษัทกลางฯ) ร่วมกับธุรกิจประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565             ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทันที             โดยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000...
การยื่นขอชำระหนี้ กรณี “อาคเนย์ประกันภัย” และไทยประกันภัย”ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น ปรพชะชาชนสามารถยื่นโดยตรงที่กองทุนประกันวินาศภัย  ในฐานะผู้ชำระบัญชี ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้อำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนให้สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ทั้งที่ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ, สำนักงาน คปภ. เขตบางเขน , สำนักงาน คปภ. ภาคกลาง และจังหวัดทั่วประเทศ  ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมายื่นที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง พียงจุดเดียว ซึ่งการยื่นขอชำระหนี้นี้  ประชาชนสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2565 โดยหากยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัย จะยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่...
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน การเดินทางไปและกลับในช่วงเทศกาลนอกจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องวางแผนการเดินทางให้ดีแล้ว การเตรียมความพร้อมของตัวรถด้วยการตรวจสภาพรถก่อนการเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และต้องอย่าลืมตรวจสอบการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถ ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งในหลายเทศกาลที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.           ความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังนี้ กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลสูงสุดตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร คุ้มครอง 500,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 – 500,000 บาท แล้วแต่กรณีกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองเป็นค่าชดเชยวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น สำหรับผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายถูกมีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด)          ...
การทำประกันภัย พ.ร.บ. เป็นความจำเป็นที่เจ้าของรถหรือผู้ครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ ต้องจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ. ทุกปี เพราะการทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะต้องได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที แต่ ถ้าทำประกันภัย พ.ร.บ.แล้ว และต้องการจะยกเลิกกรมธรรม์ ยกเลิกได้แต่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเบี้ยคืนบางส่วน ด้วยเหตุผลที่ว่า “เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระค่าเบี้ยประกันภัยแล้วตามเงื่อนไขกรมธรรม์กำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลใช้บังคับทันที หรือเกิดความคุ้มครองทันที และเมื่อผู้เอาประกันภัยบอกยกเลิกกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ระบุไว้ดังนี้  จำนวนเดือนที่คุ้มครอง123456789101112เบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ807060504030201510000 เช่น หากจำนวนเดือนที่มีการคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่เริ่มทำ จนถึง  1 เดือน จะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ 80 หรือหากคุ้มครองไปแล้ว 2 เดือนได้รับเบี้ยประกันภัยคืนร้อยละ 70 เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ ได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ...
อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ที่ปราศจากความระมัดระวัง รวมถึง สภาพรถ สภาพถนนและสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูล www.Thairsc.com ในปี 2564 ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมากกว่า 13,600 ราย และจากข้อมูลผู้ประสบภัยที่มาใช้สิทธิ์ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีผู้เสียชีวิตในถนนทางตรง สูงถึง 64% รองลงมาคือทางโค้ง 17% และทางแยก 11% แต่ ส่วนบริเวณ วงเวียน ตัวเลขเป็น 0 และอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นที่ถนนสายรอง ถนนในชุมชน โดยเฉพาะตามสี่แยกต่างๆ ที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร จากข้อมูลพบว่า “วงเวียน” ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึง 40-50 % แต่ “วงเวียน” ไม่ได้เหมาะสมกับทุกทางแยก ขึ้นอยู่กับจำนวนและปริมาณการจราจร หากเป็นทางแยกที่มีการจราจรไม่หนาแน่นมากจะเหมาะสำหรับใช้วงเวียนมากกว่าสัญญาณไฟจราจร  แต่ปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยวงเวียนหลายแห่ง โดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยวงเวียน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดทำโครงการ วงเวียนช่วยชีวิต เพื่อเชิญชวนชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณทางแยกอันตรายในชุมชนของตน ด้วยการจัดทำวงเวียน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยมีบริษัทกลางฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ โดยในตอนนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการดำเนินการจัดทำวงเวียนไปแล้ว 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายหลังจากการจัดทำวงเวียนทั้ง 4 แห่ง พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่วงเวียน เป็น “0”  การทำวงเวียนจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนของชุมชน วงเวียนจึงเป็นเครื่องมือในการจัดการ จุดเสี่ยง จุดอันตราย บริเวณทางแยกให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน อุบัติเหตุทางถนนในชุมชนลดลงได้ ถ้าทุกคนในชุมชนร่วมกันลดพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดอันตรายเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน แต่ที่สำคัญผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนก็ต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และปฎิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นด้วยเช่นกัน

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger