นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
สมาคมประกันชีวิตไทย ชวนออมเงินโดยนำเงินโบนัส เงินคืนภาษี มาต่อยอดให้งอกเงยมั่งคั่ง พร้อมสร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัวด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาหลาย ๆ คนอาจเริ่มต้นปีด้วยข่าวดีกับการได้รับโบนัสก้อนโต และยังได้รับคืนเงินภาษีมาให้ชื่นใจ ซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านได้วางแผนซื้อความสุขให้กับตนเองและคนที่รักไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้แบ่งใช้ แบ่งเก็บเพื่ออนาคต โดยการต่อยอดเงินออมให้งอกเงย สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแบบมีวินัยการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ซึ่งนอกจากการเก็บออมแล้วก็ยังจะได้รับความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เป็นการลดภาระให้กับตัวเองและครอบครัว ไม่ดึงเงินเก็บออกมาใช้ในยามฉุกเฉิน ถือเป็นวิธีสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและอนาคต สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น แบบประกันสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) ซึ่งเป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ โดยบริษัทรับประกันภัยจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือ ให้กับบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทั้งนี้...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร  ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่...
"MARS" Deep Tech Startup บริษัทในเครือ “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” สตาร์ตอัปหนึ่งเดียวในเอเชีย ผงาดร่วมแชร์สุดยอดไอเดียนวัตกรรมประเมินความเสียหายรถยนต์แบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี AI อีกขั้นของความแม่นยำเทียบชั้นมาตรฐานระดับโลก ภายใต้โมเดล MARS หรือ Mask Attention Refinement with Sequential Quadtree Nodes พร้อมคว้ารางวัลผลงานเป็นที่ยอมรับระดับดีเยี่ยม จากเวทีการประชุมเชิงวิชาการ International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP2023) ณ เมืองอูดิเน ประเทศอิตาลี บริษัท มอเตอร์ เอไอ เรคอกนิชั่น โซลูชั่น จำกัด  หรือ ...
ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 27 (Insurance Management Development Program: IMDP) พร้อมบรรยายพิเศษ “ภาพรวมและบทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ หัวหน้าโครงการ IMDP รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิด โครงการ IMDP เป็นหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถ รวมถึงเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถขับเคลื่อนนำองค์กรฝ่าความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ และเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป โดยมีผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 50 คน ณ...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษและเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำปี 2566 (CEO Insurance Forum 2023) ภายใต้แนวคิด “Navigating Resiliency and Sustainability : Challenges and Opportunities for Thai Insurance Industry” ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (หรือ Hybrid...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) สรุปผลงานเด่น ๆ ตลอด 8 ปี ในตำแหน่งและฉายภาพทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยภายใต้บริบทใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในงาน Press Conference : the new landscape of insurance supervision towards sustainable growth โดยมีผลงานเด่นที่ได้ดำเนินการมากมาย อาทิเช่น สะสางปัญหาการบริหารที่ค้างอยู่และปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน คปภ. เป็นผลสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์และเตรียมความพร้อมจนสาขาประกันภัยไทยสามารถผ่านการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) โดยได้คะแนนประเมินเป็นลำดับที่ 2 ของ...
จากกรณีที่มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหรือสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีบริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาดแห่งหนึ่ง กระทำการในลักษณะเป็นตัวกลางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงผ่านทางเว็บไซต์ หรือออนไลน์ รวมถึงให้บริการประชาชนผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีประชาชนจำนวนมากซื้อประกันภัยนั้น ซึ่งมีประเด็นว่าบริษัทดังกล่าวมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดี สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่ประชาชน ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่า บริษัทฯ ดังกล่าวมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  จึงได้สั่งการให้สายกฎหมายและคดี สำนักงาน คปภ. ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. อย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการซื้อประกันภัย Online มีความมั่นคงปลอดภัยและทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงาน คปภ. กำหนดให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยและธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการเสนอขายประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์...
บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 โดยมี คุณปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น อย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 30 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน...
กสิกร อินเวสเจอร์  (KInvesture) บริษัทย่อยของธนาคารกสิกรไทย เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) บริษัทลูกในกลุ่ม บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)  ด้วยเงินลงทุนกว่า 3,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.9%  ตั้งเป้าปี 2568 JMT ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า จากการที่ธนาคารร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (JAM) บริษัทลูกในกลุ่มบริษัท เจ เอ็ม...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger