บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM จัดการประมูลทรัพย์มือสองหรือทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ที่ สนง.ใหญ่ในวันที่ 19 เม.ย. และ 10 พ.ค.2567 ทั้งทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า โรงแรม/รีสอร์ท โรงงาน/โกดัง  ฯลฯ รวม 100 รายการ มูลค่า 889 ล้านบาท โดยมีทรัพย์เด่นที่น่าสนใจ  เป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมือง ตั้งอยู่ในโครงการ อัลติจูด มาสเทอรี่ พหลโยธิน 24  ที่ดินเปล่า...
พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดย ทีเอ็มบีธนชาต รับประกาศนียบัตร “องค์กรคุณธรรม” ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ยึดมั่นวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม   นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ครุฑ เป็นองค์กรภาคเอกชนแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “องค์กรคุณธรรม” โดยคว้าคะแนนเต็มจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จากความเด่นชัดของพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกเรื่องราวความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความดีงาม เพื่อส่งผ่านถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าขององค์ครุฑที่มีกับสังคมไทยให้คงอยู่ตลอดไป  พิพิธภัณฑ์ครุฑ เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยและอาเซียน ที่รวบรวมครุฑอันมีเอกลักษณ์เฉพาะองค์จากทุกภาคของไทย โดดเด่นด้วยองค์ครุฑไม้ที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงความประณีตของศิลปิน โดยอัญเชิญตราที่ประดิษฐาน ณ ธนาคารสาขาต่าง ๆ มากกว่า 150 องค์ มาไว้ด้วยกัน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพญาครุฑ...
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยมีบรรยากาศดีขึ้น  แต่การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญทั้งความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ความพร้อมทางการเงินของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงรูปแบบและทำเลที่ตั้งของสินค้า ขณะเดียวกันยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย   โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่   -การปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและการขยายเพดานราคาที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน และช่วยบรรเทาผลกระทบตลาดที่อยู่อาศัย    โดยปรับเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเหลือร้อยละ 0.01 จากเดิมที่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 1.0 (อัตราจัดเก็บปกติอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ของราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์) รวมทั้งขยายเพดานราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ที่อยู่อาศัยจากไม่เกินมูลค่า 3 ล้านบาท เป็นราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท สำหรับที่อยู่อาศัยมือหนึ่งและมือสอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 ผลจากมาตรการดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า   กลุ่มผู้บริโภคที่มีความพร้อมทางการเงินและที่กำลังจะโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในช่วงเวลาดังกล่าวรับประโยชน์สูงสุด เนื่องจากภาระรายจ่ายในการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจะลดลง (รูปที่ 1) ทำให้ผู้ซื้อสามารถนำส่วนที่ประหยัดได้ไปซื้อสินค้าตกแต่งที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง  รูปที่ 1 มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองที่อยู่อาศัยช่วยลดภาระรายจ่ายในการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค  ขณะเดียวกัน การขยายเพดานราคาที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมระดับราคาระหว่าง 3.01-7.00...
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 นั้น ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยออก 4 โครงการสินเชื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ชุดใหญ่ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องมีเงินทุนหมุนเวียน และพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในอนาคต โดยสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป สำหรับ 4 โครงการสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย  สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง...
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” ภายใต้แนวคิด ขับขี่อุ่นใจด้วย 5 กัน ได้แก่กันน็อก (สวมหมวกป้องกัน คาดเข็มขัดนิรภัย) กันหลง (เช็กเส้นทาง เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย) กันพัง (ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล) กันพลาด (ขับขี่ตามกฎจราจร) และกันภัย โดยมีประกันภัยการเดินทางช่วงสงกรานต์ สำหรับกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยมีภาคธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. หน่วยงานเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณเกาะพหลโยธิน...
                ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  กล่าวถึงแนวโน้มของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2567 สมาคมประกันวินาศภัยไทยประเมินว่าจะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 5.0 - 6.0 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยได้รับผลบวกจากประกันภัยสุขภาพที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ขณะเดียวกันด้านตลาดที่อยู่อาศัยแม้จะได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงจนส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค แต่ด้วยต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นผนวกกับผู้ประกอบการได้เปิดโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อน้อยกว่า ทำให้มูลค่าที่อยู่อาศัยต่อหน่วยที่เข้าสู่ระบบประกันภัยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเนื่องไปยังเบี้ยประกันอัคคีภัย สำหรับประกันภัยรถยนต์นั้น แม้ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่โดยรวมจะมีแนวโน้มหดตัวลงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรถยนต์ EV มีอัตราเบี้ยประกันภัยโดยเฉลี่ยที่สูงกว่ารถยนต์ใช้เชื้อเพลิง ส่งผลให้ปริมาณเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยรวมน่าจะยังคงเติบโตได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันวินาศภัยจะได้รับผลกระทบจากมูลค่าการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะหดตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567...
เอไอเอ ประเทศไทย เผยปี 66 ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ที่สูงเป็นอันดับ 1 ในทุกมาตรวัด(1)และมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 21 ทำลายสถิติผลการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 8 ทศวรรษ พร้อมประกาศเดินหน้ารักษาแชมป์อันดับ 1 ในปี 67 เปิดแนวรุกผ่านแผนงาน ทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ วางเป้าหมายในการยกระดับการดูแลคนไทยให้ครอบคลุมครบทุกมิติ ทั้งมิติด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมถึงสุขภาพการเงิน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ‘Healthier, Longer, Better Lives’ นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ประเทศไทย...
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด คว้ารางวัล Best Official Account In Insurance จากงาน LINE THAILAND AWARDS 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การได้รับรางวัลในครั้งนี้ตอกย้ำว่า TQM เป็นสุดยอดแบรนด์ผู้นำในการใช้งาน LINE OA ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้ยอดเยี่ยม ด้วยกลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร และพัฒนาบริการผ่าน LINE OA ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไทย โดยวัดผลจากยอด Performance และการเติบโตของแบรนด์ผ่าน LINE OA ซึ่งจัดโดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย)...
นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทได้เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทยมายาวนานกว่า 73 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” เรายังยึดหลักในการพัฒนาให้บริษัทมีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันพยายามสร้างนวัตกรรมด้านการประกันภัยและก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในด้านความคุ้มค่า และสร้างความอบอุ่นใจด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับลูกค้า รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้ใช้บริการและให้คนไทยเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น ในปี  2567 นี้ ประกันภัยไทยวิวัฒน์มีแนวคิดที่จะพลิกโฉมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดูทันสมัย เป็นโซเชียลไลฟ์สไตล์เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และก้าวเดินไปพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำในปัจจุบันเราจึงเปิดตัว 'ไทวี่' ให้เป็นตัวแทนของประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซึ่งคาแรกเตอร์ของ ไทวี่ (THAIVY) มาสคอตโรบอทสีเขียว สื่อถึงความเฟรนด์ลี่ เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์  น่ารักสดใส มีความสมาร์ท ฉลาดด้านการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ชอบที่จะท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สำคัญยังใส่ใจห่วงใยในเรื่องของสุขภาพ และพร้อมดูแลและเป็นเพื่อนกับทุกคน...
เที่ยวสงกรานต์ปีนี้อย่างมั่นใจ! ธนชาตประกันภัยพร้อมดูแลลูกค้าทั้งชีวิตและบ้านของคุณให้ปลอดภัย ลงทะเบียนรับฟรี! “ประกันภัยอุบัติเหตุ สงกรานต์คลายร้อน” ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท และ “ประกันภัยอัคคีภัย สงกรานต์สุขใจบ้านปลอดภัย” คุ้มครองภัยบ้านสูงสุด 30,000 บาท อุ่นใจไปกับความคุ้มครองนานถึง 30 วัน ลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ที่ Line Official Account “ธนชาตประกันภัย” ตั้งแต่วันนี้ - 12 เมษายน 2567 นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย  จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บรรยากาศของการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว เพื่อร่วมฉลองความสุขกับครอบครัวในโอกาสวันปีใหม่ไทย และเพื่อร่วมสนุกสนานกับงานเทศกาลสาดน้ำคลายร้อนระดับโลก ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศ คาดว่าจำนวนผู้เดินทางในปีนี้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger