วิริยะประกันภัย ร่วมทำบุญสำนักสงฆ์ป่ามะขาม จ.นครราชสีมา
ทิพย สืบสาน ศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 7 “ตอน โครงการอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี
อาคเนย์ ทำบุญฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการเติบโต
เอ็ม เอส ไอ จี คัมแบ็กตลาดประกันสุขภาพ ประเดิม “ประโรคสุดฮิต”เบี้ยเริ่มต้น 299 บาท
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ และนายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 73 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ นำสินประกันภัย โดยปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 82.55 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 3.56 บาท นอกจากนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 3.64 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า บอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามที่สำนักงาน คปภ.เสนอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งการปรับปรุงตามร่างประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทและผู้เสนอขายมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามที่ร่างประกาศฯ กำหนด ซึ่งประเด็นการแก้ไขมีดังนี้ 1.  เพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายโดยตรงจากเดิมที่สำนักงาน คปภ.กำกับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยผ่านทางบริษัท รวมถึงเพิ่มการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย กรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศ ซึ่งทำให้สำนักงาน...
       ไทยประกันชีวิตขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเติม ยืดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ 60 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ย กรณีกรมธรรม์ขาดผลหรือใช้สิทธิ์ APL สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดผ่อนผันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63         นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขยายมาตรการช่วยเหลือผู้เอาประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์...
        gettgo เว็บไซต์เปรียบเทียบประกันออนไลน์​ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด ที่มีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ต้องการเปรียบเทียบสินค้าต่างๆ ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีประกันออนไลน์ให้เลือกได้แก่ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันที่อยู่อาศัย ประกันโควิด ที่พร้อมซื้อได้ครบ จบในเว็บเดียว        ในปี 2563 gettgo มีแผนที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพที่กำลังมาแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่าน ด้วยการประกาศแผนเปิดตัว “แพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันสุขภาพและประกันชีวิตแบบตามใจสั่ง” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในช่วงไตรมาสที่ 3         นายธนัท จักรวัฒนา กรรมการ บริษัท...
อลิอันซ์ อยุธยา ช่วยลูกค้ายามวิกฤตบริการเงินกู้กรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz
พรูเด็นเชียล จับมือ เอไอเอส ขยายคุ้มครองโควิด แก่ อสม.

ติดตามเราได้ที่

4,309แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine