บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)แบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่10 ติดต่อกัน จัดงานแอกซ่า อวอร์ด ประจำปี 2562 (AXA Annual Award 2019) โดยมี มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 11 จากซ้าย) มอบรางวัลเกียรติยศแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ประจำปี 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยที่มียอดขายสูงสุดในปี 2561 พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
         ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ หากเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ.ขึ้น ผู้ประสบภัยจากรถที่บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งมีภารกิจตามกฎหมาย ในการดูแลประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถให้ได้รับความคุ้มครองจะร่วมกับเครือข่ายและบริษัทประกันภัย ในการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที โดยกรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามจริงสูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย ส่วนกรณีเสียชีวิตจ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อราย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 จะดำเนินมาตรการเยียวยาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทน ภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวของผู้ประสบภัย         เมื่อหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว จะจ่ายค่าสินไหนทดแทน กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมค่าเสียหายเบื้องต้น สูงสุด ไม่เกิน...
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนของบริษัทฯ มอบเงินค่าสินไหมทดแทนจำนวน 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้กับ คุณวรรณิดา อุดม ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยร้ายแรง ที่อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต สำนักงานใหญ่ของซิกน่า ประกันภัย คุณวรรณิดา อุดม ได้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยร้ายแรงกับซิกน่าตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยได้รับความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคมะเร็ง
ทีเอ็มบี ร่วมกับ ไอเอ็นจี แบงก์  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TMB I ING PARKRUN  2018”ช่วยเหลือน้องๆ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยปีนี้จัดในรูปแบบ NATIONWIDE PARKRUN เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเดิน-วิ่งได้ทุกที่  รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  กล่าวว่า TMB l ING PARKRUN จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน  โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นักวิ่งและผู้บริจาคได้ร่วมกันสนับสนุนค่าผ่าตัด ผ่านการซื้อบัตรวิ่งและระดมทุน  จนสามารถช่วยชีวิตน้องที่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้กว่า 900 คน และในปีนี้ ...
นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน "เมืองไทย-ตลาดน้ำอัมพวา เดิน วิ่งมินิมาราธอน" ร่วมปล่อยตัวนักกีฬา โดยงานดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งกว่า 5,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนการแข่งขันวิ่งดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้
          ฟิทช์ เรทติ้งส์คงอันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงินไทยประกันชีวิต ที่ระดับ AAA แนวโน้มมีเสถียรภาพ ผลจากเงินกองทุนสูง การลงทุนมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายตัวแทน สาขาจำนวนมาก ผสานความเข้มแข็งของพันธมิตร เมจิ ยาซึดะฯ เอื้อต่อการขยายตลาดและรองรับความเสี่ยงในอนาคต          นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ของไทยประกันชีวิต ที่ระดับ...
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย รศ.นพ.นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายประกันสุขภาพ จัดงานประชุมเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับผู้บริหารระดับประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชั้นนำทั้งสิ้น 38 แห่ง ในโครงการ AIA Preferred Providers โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งต่อเนื่องภายใต้กรอบความร่วมมือตามแนวคิด “One Team One Mission” โดยเน้นพัฒนาคุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าประกันสุขภาพสู่ระดับ Best in Class ทั้งด้านความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ และการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตลอดจนการบริการที่จะสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ ซึ่งการยกระดับความร่วมมือดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีอายุที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังตอบรับกับนโยบายภาครัฐฯ ด้านระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ต้องการให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นอีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ...
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระเมตตา ประทานพรอันเป็นสิริมงคล แก่นางวิชชุดา ไตรธรรม ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และCSR บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คุณเชื่อหรือไม่?...ว่าประเทศไทยส่งออกตึกด้วย ***นี่คือตึกที่สูง12ชั้น ที่ส่งออกทางเรือไปญี่ปุ่น ...ญี่ปุ่นสั่งสร้างตึกในไทย เนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างถูกกว่ามาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรง เมื่อสร้างเสร็จก็ลำเลียงลงเรือ...เรียกว่า บรรทุกไปทั้งตึก... แล้วก็ไปลำเลียงขึ้นฝั่งที่ท่าเรือของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง ...ขอบคุณภาพจากพี่นิพันธ์ เสมสันทัดจากบริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้..ซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยที่ดูแลเรื่องประกันความเสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้าง จนกระทั่งการขนส่งไปญี่ปุ่น ....นี่คือเรื่องหนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้ ที่เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆ.... โดย :สิทธิ์ บ้านไทยแลนด์
เพื่อมอบความสุขที่มากกว่าบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดExclusive Trip“ไทยประกันชีวิต นิ่งชิลล์ ริมแคว”เส้นทางกรุงเทพ-กาญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ นำลูกค้าสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติป่าเขาและความชุ่มฉ่ำของลำน้ำแคว พร้อมใกล้ชิดนักแสดงชื่อดังเต้ย-พงศกร เมตตาริกานนท์ แบบExclusiveพร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทลอยน้ำสุดอลังการ เดอะโฟล์ทเฮาส์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท เปิดทริปวันแรก ต้อนรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดด้วยเมนูอาหารสุดพิเศษ จากนั้นพาท่องเที่ยวย้อนอดีตสมัยรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่งกายชุดไทยเที่ยวชมตลาดร้านค้า และบ้านเรือนจำลอง ในเมืองมัลลิกาจากนั้นล่องเรือแพไปยังที่พักและอิ่มหนำสำราญใจในปาร์ตี้ยามค่ำคืนทิ้งทวนความสุขก่อนเข้านอน รับอรุณวันใหม่ ด้วยการพาสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดล่องแพ ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น้ำแควที่มีทัศนียภาพงดงาม เที่ยวชมวิถีชาวบ้านและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในหมู่บ้านมอญ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ไทยประกันชีวิตมุ่งคัดสรรหลากหลายกิจกรรม พร้อมมอบสิทธิพิเศษที่มากกว่า สำหรับลูกค้าสมาชิกไทยไลฟ์การ์ดตลอดทั้งปี ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/thailifecardหรือสมัครสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด โทร.1124 กด 5

ติดตามเราได้ที่

3,541แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine