สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of InsurTech, Thailand (CIT) หรือศูนย์ CIT เดินหน้าพัฒนาโครงการ OIC GATEWAY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลประกันภัยครบวงจรบนสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่เข้าถึงง่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ คปภ. รอบรู้ หรือ @OICConnect โดยในระยะแรกได้เปิดให้บริการ กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเองผ่านช่องทางนี้ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนทำประกันภัย หรือหากจะทำเรื่องร้องเรียนผ่านระบบก็สามารถทำได้ง่าย สะดวกครบ จบในที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โครงการ OIC...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอู่ในสัญญาของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ เพื่อรองรับงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าจากแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และจะจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
BVG เปิดเผยผลประกอบการงวดไตรมาส 1/67 ทำรายได้รวม 129.3 ล้านบาท กำไรสุทธิ 13.15 ล้านบาท บริการแพลตฟอร์มเคลมประกันรถยนต์ (EMCS) เติบโตต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์คัดกรองลูกค้าธุรกิจบริการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสินไหมทดแทน (TPA) มุ่งเน้นบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้บริหารชี้ภาพรวมธุรกิจหลังจากนี้มีแนวโน้มเติบโตดี มั่นใจทั้งปี 67 โตราว 10% จากการเริ่มให้บริการรับวางแผนและให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ (BVHCM) และการเริ่มให้ลูกค้าใช้บริการระบบ AI Estimate เต็มรูปแบบ  นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BVG หนึ่งในผู้นำในการดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประกันภัยรถยนต์ (ระบบ EMCS) ในประเทศไทย  เปิดเผยถึงผลประกอบการงวดไตรมาส 1/67 ว่าบริษัทมีรายได้จากการให้บริการรวม 129.3 ล้านบาท เติบโต 3%...
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มการให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความความสะดวก รวดเร็ว เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้อย่างทันท่วงที บริษัทกลางฯ จึงได้บูรณาการความร่วมมือการบริการผู้ประสบภัยจากรถ โดยลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทกลางฯ กับคลินิก 35 แห่งที่ให้บริการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี,ระยอง,มหาสารคาม,พิษณุโลก,ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อเป็นช่องทางการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไปสู่การรักษา OPD ที่คลินิก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปสถานพยาบาลที่ห่างไกล ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่าย สะดวกและสามารถรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ การให้บริการด้านการรักษาก็รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนานและที่สำคัญ “ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล”แต่อย่างใด เพราะมีการนำระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทำงานร่วมกันระหว่างคลินิกกับบริษัทกลางฯ ทำให้สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทได้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัทกลางฯ ขยายหน่วยบริการที่รองรับการรักษาพยาบาลในคลินิกที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกในพื้นที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่งทันที เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อใช้สิทธิประกันภัย...
นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” ภายใต้แนวคิด ขับขี่อุ่นใจด้วย 5 กัน ได้แก่กันน็อก (สวมหมวกป้องกัน คาดเข็มขัดนิรภัย) กันหลง (เช็กเส้นทาง เพื่อความรวดเร็วและปลอดภัย) กันพัง (ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล) กันพลาด (ขับขี่ตามกฎจราจร) และกันภัย โดยมีประกันภัยการเดินทางช่วงสงกรานต์ สำหรับกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยให้มากยิ่งขึ้น โดยมีภาคธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. หน่วยงานเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณเกาะพหลโยธิน...
            นายอนุเทพน์ เกษา ขนส่งจังหวัดสงขลา และนายอัสมัน มะลี ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนหาดใหญ่ (ศูนย์ฯหลัก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 161 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบในการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา              สำหรับโครงการดังกล่าว วิริยะประกันภัย ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการจัดอบรมทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนและปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏหมายจราจร อันเป็นการช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ บริษัทฯ...
            ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 45 (The 45th Bangkok International Motor Show 2024) ภายใต้แนวคิด “The Mobility of Joyful Experiences” ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำเนินการจัดงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้...
            นางสาวจตุพร ตัณฑลีลา ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดการอบรม “การพัฒนาทักษะการขับรถ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน” ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สมบัติทัวร์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับขี่ปลอดภัยและการรักษาวินัยตามกฎหมายจราจร รวมถึงหลักการป้องกันอุบัติภัยในการขับขี่และข้อควรปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ให้แก่ พนักงานขับรถโดยสารของสมบัติทัวร์ การอบรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะเดินทางออกไปยังต่างจังหวัด โดยคณะวิทยากรจากวิริยะประกันภัย ร่วมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สมบัติทัวร์ สาขาสุคนธสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร
            นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้แทนจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านงานบริการสินไหมทดแทน พร้อมร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาการให้บริการจัดซ่อมของศูนย์ซ่อมฯ รวมถึงแนวทางการจัดอะไหล่วิริยะซัพพลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร และพนักงาน ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน และจากส่วนกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Ballroom 3 โรงแรม Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower แขวงบางรัก...
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนนักขับขี่มือใหม่ชาวสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งการอบรมฯ รุ่นแรกของปี จัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567) สำหรับโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger