บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา(อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เดินหน้าแสดงจุดยืนในการใช้พลังความรักสนับสนุนทุกความรักอย่างเท่าเทียม ภายใต้ “แคมเปญ Love Equality” ทำให้ทุกความหลากหลายใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าอย่างเท่าเทียม โดยในช่วง Pride Month เดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้จัดกิจกรรม “LET’S LOVE PRIDE MONTH 2023 CELEBRATING DIVERSITY” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองร่วมกับชาว LGBTQIA+ ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติ โดยได้เชิญ Celebrity "คุณรัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น” มาร่วมพูดคุยถึงมุมมองความรักและการดูแลคู่ชีวิต พร้อมเปิดตัว “กรมธรรม์คู่ชีวิต Power of Love Equality”...
นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ อภิรักษ์  ปาลวัฒน์วิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ร่วมเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “ปลดล็อกสมองเสื่อม ยืดอายุสมอง ถนอมความทรงจำ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต โดยมี นายแพทย์ วีรชัย  ก่ำน้ำผึ้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1   ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ขยายความคุ้มครองครอบคลุมโรคอัลไซเมอร์ในทุกระยะโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มผ่านสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ “ไทยประกันชีวิต พร้อมเพย์ 108 โรคร้าย” สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแบบประกันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์...
          กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายฯ นี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป
ฟิลลิปประกันชีวิต ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้ให้” ในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น  โครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคกับโครงการฯ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เว็บไซต์ DonationHub.or.th  และสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้  การร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความศรัทธาจะนำมาช่วยเหลือสู่คนไทยด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) กล่าวว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมที่จะมีชีวิตยืนยาว อย่างมีคุณค่า สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับคนที่รักในครอบครัวจนถึงบั้นปลายชีวิต ล่าสุดจึงได้เปิดตัว “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/21” แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่รักได้อย่างยาวนาน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) หรือหากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนอายุครบ 99 ปี รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรโดยมี คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูบาน้อย ญาณวิไชย และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดถ้ำเชตวัน จังหวัดน่าน ซึ่งได้มีการบรรยายธรรม ให้ศีลให้พรแก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ สำนักงาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิตจัดงาน “FWD Music Live Fest” งานคอนเสิร์ตที่แปลกใหม่ แตกต่าง และไม่เหมือนใคร ด้วยการจัดงานต่อเนื่อง 4 วันเป็นครั้งแรกในธุรกิจประกันชีวิต เพื่อส่งมอบ Music Experience ให้แบรนด์เข้าถึงผู้คน พร้อมขนทัพศิลปินวัยรุ่นสุดฮอต อาทิ นนท์ ธนนท์ อิ้งค์ วรันธร ส้ม มารี ลิปตา ร่วมสร้างความสุขกับเพลงฮิตติดชาร์ต ระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม และเปิดเวทีให้น้องๆ School Band ปล่อยพลังโชว์ความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี...
บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) นำโดย ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน นำคณะตัวแทน ผู้บริหารผู้พิชิตคุณวุฒิ บินลัดฟ้าท่องเที่ยวแบบเอ็กคลูซีฟ เจาะลึก ประเทศมอลต้า อิตาลี  9 วัน เริ่มต้นวันแรกเดินทางสู่ ประเทศมอลต้า ชมความงดงามของเมืองหลวงวัลเล็ตต้า เมืองเก่า ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกในปี 1980 จากนั้นเดินทางสู่ ประเทศอิตาลี เที่ยวชมเมืองเก่าปาแลร์โม ชมจัตุรัสพรีทอเรีย อนุสรณ์น้ำพุสำคัญของเมือง, เมืองเนเปิลส์ (NAPLES) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า เมืองนาโปลี (NAPOLI) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ ชมน้ำพุที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“น้ำพุเทรวี่” และเยี่ยมชมมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แห่งวาติกัน รัฐอิสระที่มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข เติมพลังการทำงาน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย  เมื่อวันที่ 6...
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินโยบายในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม พร้อมสนับสนุนการสร้างสุขภาพดีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนทุกคน ล่าสุดจัดงาน “เมืองไทยไตรกีฬา @ ห้วยไม้เต็ง ราชบุรี 2023” (MUANGTHAI TRIATHLON HUAYMAITENG RACHABURI 2023) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนไทยและชาวต่างชาติออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายด้วยการว่าย-ปั่น-วิ่งเพื่อสุขภาพ และเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดราชบุรีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “เมืองไทยไตรกีฬา @...
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รายงานผลการดำเนินธุรกิจไตรมาส 1 ปี 2566 เติบโตแข็งแกร่ง  เบี้ยประกันภัยรับปีแรกเติบโตสูงสุดในรอบหลายปีถึง 21% สะท้อนความแข็งแกร่งของช่องทางการขาย  ความเป็นมืออาชีพของตัวแทน การดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเร่งเครื่องเดินหน้าต่อดันธุรกิจเติบโตพิชิตเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวม 3.77 หมื่นล้านบาทในสิ้นปีนี้ มร.โทมัส วิลสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “อลิอันซ์ อยุธยา เริ่มต้นปี 2566 ได้อย่างสดใสมาก ด้วยผลประกอบการไตรมาส 1/2566 มีผลงานเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 8,696 ล้านบาท เติบโตที่ 8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีแรกเติบโต 21% อยู่ที่...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger