เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จงานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ประเภททีม 4 คน มีนักวิ่งเทรลเข้าร่วมถึง 400 ทีม เส้นทางจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  บนเส้นทาง 4 ระยะ ได้แก่ 100 กิโลเมตร 50 กิโลเมตร 25 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร พร้อมระดมทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เงินบริจาคสูงกว่า 4 ล้านบาท แสดงถึงพลังความสามัคคี...
เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)  ปลื้มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ได้รับรางวัล  “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARD 2023” รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 จากนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ตอกย้ำสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่  4 นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  บริษัทฯพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเฉพาะแต่ละบุคคล (Personalization)...
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน WE CARE จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณชูเกียรติ พรหมธาดา ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตัวแทนกลุ่มพระนเรศวรกล่าวต้อนรับ   ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน เป็นประธานเปิดงานและให้วิชาการในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ความยิ่งใหญ่ของโตเกียวมารีน” และ “14 แห่งรากฐานความดีที่ให้สังคมทุกภาคส่วน” จากนั้นเชิญลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ มาให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจในกรมธรรม์บำนาญ และสัมภาษณ์ตัวแทนต้นแบบ รวมทั้ง Soft Power ของชาวโตเกียวมารีนภูมิภาค และก้าวต่อไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีสู่สังคม  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
 ศ.ดร.พญ. อรพรรณ  โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก รับมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1,400 ชุด รวมมูลค่า 280,000 บาท ในโครงการ Thai Kit Spacer พลาสติกเพื่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยโรคหืด โดยมีนายแพทย์กลันธร  ดีศรี ผู้ชำนาญการอาวุโส 1 สายงานการแพทย์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กรุงเทพประกันชีวิตและธนาคารทิสโก้ ปลื้ม! ลูกค้าสนใจวางแผนเกษียณ และวางแผนคุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ - โรคร้ายแรง เต็มแน่นทุกอีเว้นท์ เผยลูกค้าเรียกร้องจัดต่อปีหน้า เน้นสัมมนาสุขภาพโรคร้ายแบบเชิงลึก นวัตกรรมรักษา พร้อมประกาศเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โรคร้ายแรง และเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำนาญร่วมกัน หวังสร้างความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้ลูกค้าทั้งสองฝ่าย  นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายช่องทางสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิต ส่งเสริมให้คนไทยมีแผนการเงินที่ดี และสอดคล้องกับความเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย ความร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ นับเป็นการช่วยเติมเต็มความต้องการในการดูแลและวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และรายได้หลังเกษียณ โดยแผนการเงินที่ครอบคลุมและเหมาะสม ช่วยให้เราไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนต่าง ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสภาพทางการเงินหรือสภาพร่างกายตามมาได้ กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้นำเสนอแผนความคุ้มครองที่ตอบโจทย์แนวคิด “Megatrends Retirement Planning” ไม่ว่าจะเป็น...
สมาคมประกันชีวิตไทย เตือนผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีและให้ความยินยอม (Consent) แก่บริษัทประกันชีวิตนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร โดยขอให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมนำส่งข้อมูลของทุกกรมธรรม์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี และไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด เนื่องจากจะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งรวมถึงจะต้องเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษี ที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตไปแล้ว พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องจ่าย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการที่ภาครัฐหรือกรมสรรพากรได้ให้ความสำคัญกับการออมเงินและการวางแผนทางการเงินของประชาชนในระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัว โดยจะมีการให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ผู้มีเงินได้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัทประกันในประเทศไทย ที่ได้กำหนดให้กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หากมีการจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา เงินคืนที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี และสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท และสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีประกันภัยสุขภาพสามารถนำเบี้ยที่ชำระแล้วมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงได้แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนผู้ที่มีประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้วไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน...
FWD ประกันชีวิต เชิญชวนลูกค้าดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน Omne by FWD แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ประกันเป็นเรื่องง่ายและเร็วขึ้น ครอบคลุมทุกบริการด้านกรมธรรม์และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ โดยทุกการดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD สำเร็จ 1 บัญชี บริษัทฯ จะมอบเงินสมทบทุนจำนวน 18 บาท ให้แก่โครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น” ในกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“FWD ประกันชีวิต”)...
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยนายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายชูฉัตร ประมูลผล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสนี้ เอไอเอได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตและยกระดับตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ด้วยความตั้งใจมอบประสบการณ์ทั้งในด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ และการดูแลที่ดีเยี่ยมให้แก่คนไทยทั่วประเทศ ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”
จ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มอบความบันเทิงเอาใจลูกค้าคนสำคัญ ผ่านจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ  “KTAXA Movie Day 2023 เชียงใหม่” เอาใจคอหนัง พาชมภาพยนต์ฟอร์มยักษ์ เรื่อง The Marvels รอบพิเศษ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิสิต สีหะวงษ์ Head of Customer Relations & Event Management ให้การต้อนรับลูกค้า และกล่าวเปิดงาน โดยมีลูกค้าเข้าร่วมชมภาพยนต์พร้อมรับความสุขความสนุกสนาน กว่า 170 ท่าน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป ทั้งนนี้สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมลูกค้าเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่...
อลิอันซ์ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งของโลกในการจัดอันดับแบรนด์ระดับโลกที่ดีที่สุดประจำปี 2566 โดย บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ Interbrand ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ด้วยอัตราการเติบโตในระดับเลขสองหลักที่ 11.5% ทำให้มูลค่า แบรนด์ของอลิอันซ์เพิ่มขึ้นเป็น 2.85 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2565 การที่อลิอันซ์มีมูลค่าแบรนด์ที่ทะลุ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ สนับสนุนให้อลิอันซ์ขยับอันดับขึ้นมาจากปีก่อนหน้าสามอันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 31 และเป็นหนึ่งในแบรนด์ระดับโลกที่เติบโตเร็วที่สุด ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 122 ล้านคนในตลาด 70 ประเทศทั่วโลก ทำให้อลิอันซ์ไม่เพียงมีการเติบโตที่เหนือคู่แข่ง แต่ยังเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมประกันโดยรวมอีกด้วย ด้วยรายได้ที่สูงขึ้นและกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของแบรนด์ พนักงานของอลิอันซ์จำนวน 159,000 ราย ตัวแทน 116,000 ราย และนายหน้าประกันภัย 100,000...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger