KBTG โชว์ศักยภาพสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากการยกเครื่ององค์กร จนบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดถึง 2 ปี  ตั้งเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้า ทยานสู่ระดับโลกด้วย Human-first x AI-first Transformation รองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ธนาคารกสิกรไทย ในการสร้างสรรค์ผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ในปี 2562  KBTG ได้ทำ Transformation องค์กรแบบยกเครื่อง ที่เรียกว่า #OneKBTG Transformation เพื่อเสริมกำลังในเชิงบุคลากร เทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยปักหมุดขึ้นแท่นเป็นสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2568...
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
กรุงศรี ประกาศแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ ปี 2567-2569 มุ่งเป้ายืนหนึ่งการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน ด้วย 3 เสาหลัก คือ ขับเคลื่อนสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน เชื่อมโยงอาเซียนผ่านศักยภาพอันแข็งแกร่งของกรุงศรี และ MUFG เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจหลักของธนาคาร นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ในปี 2566 ครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือระหว่างกรุงศรี และ MUFG และเป็นปีสุดท้ายของแผนธุรกิจระยะกลางฉบับที่ 3 ซึ่งบรรลุความสำเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจและเครือข่ายที่แข็งแกร่งในอาเซียน การขยายศักยภาพด้าน ESG บุกเบิกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของประเทศไทย รวมทั้งก่อตั้งกรุงศรี ฟินโนเวต ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพและบริษัทด้านเทคโนโลยี...
ธนชาตประกันภัย เปิดให้บริการบน Social Platform ใช้งานแจ้งอุบัติเหตผ่าน “Facebook Messenger” มีบริการครบทุกฟีเจอร์ทั้งแจ้งอุบัติเหตุ ซื้อ และต่อประกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แชทรับบริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าแรก นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า “หลังจากที่ธนชาตประกันภัย ได้มีการนำเอาแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยอย่าง “Line Official Account” มาต่อยอด ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับทุกบริการที่มีของบริษัทฯ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านประกันออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ทั้งการแจ้งอุบัติเหตุ เลือกซื้อประกันภัยหรือต่อประกันรถยนต์ผ่านไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ล่าสุด ธนชาตประกันภัยยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์บริการเพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการพัฒนาช่องทาง Facebook Messenger...
จากกลยุทธ์ Happiness Reinvented ในปี 2023 ที่เมืองไทยประกันชีวิตเติมเต็มความสุขในทุกๆด้านบนหลักการOutside In ทั้งผลิตภัณฑ์การให้บริการ การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ  ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถลงลึกได้ในความต้องการเฉพาะตัว เพื่อปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการที่แท้จริง   มาสู่ “Happiness, Your Way เพราะความสุขคือทุกอย่าง ความสุขสไตล์คุณคือที่สุดของทุกสิ่ง” ในปี 2024 เดินหน้าสานต่อการเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ (No. 1 Most Trusted Partner in Life & Health Planning)  ตอบโจทย์ความเป็นคุณ (Personal) ในทุกช่วงของชีวิต (Life) นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต...
บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดตัวผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ “กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class” บนแอปพลิเคชัน Dime! เพิ่มทางเลือกผู้ลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ  ฟรี!ค่าธรรมเนียมการจัดการตลอดอายุการลงทุน ลดความกังวลเรื่องภาษีการลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 – UNHEDGED (KKP NDQ100-UH) E-Class เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่บริหารจัดการโดย บลจ.เกียรตินาคินภัทร เป็นหน่วยลงทุนชนิดที่ถูกออกแบบให้ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นกองแรกบนแอปพลิเคชัน Dime!  เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวคือ Invesco NASDAQ 100 ETF ที่มีนโยบายลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกในตลาดหุ้น NASDAQ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100   และกองทุนรวม...
กรุงศรี พัฒนาเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง คว้า 3 รางวัลนวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 สะท้อนความมุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการลูกค้าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย พร้อมขยายพื้นที่ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  กรุงศรีให้ความสำคัญกับ Experience First โดยผนวกนวัตกรรมและความสามารถในการเข้าใจและเข้าถึงลูกค้าธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เพื่อออกแบบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย และการทำ E2E Digital Transformation จนได้รับ 3 รางวัลด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลเพื่อลูกค้าธุรกิจ ดังนี้ Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year จาก The...
ทีเอ็มบีธนชาต ส่ง ttb spark academy  ขับเคลื่อน Tech & Data Ecosystem ปูโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มุ่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล โดยเปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้าน Tech & Data และสาขาอื่น ๆ เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์  บริการ และขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละคนตลอดทุกช่วงชีวิต นายนริศ สถาผลเดชา ประธานกลุ่มงาน Data และ Analytics ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ttb spark academy นำองค์ความรู้พัฒนาคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล  ด้วยโครงการ Tech & Data Internship...
ที่ผ่านมาไทยพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปภายใน (ICE) เป็นหลัก แต่ Disruptive Technology อย่างรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และการหนุนของภาครัฐที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีดังกล่าว ได้ทำให้ค่ายรถหันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ล้วน (BEV) กับ รถยนต์ใช้น้ำมันร่วมกับระบบไฟฟ้า (HEV&PHEV) ในไทยมากขึ้น ซึ่งระยะยาวน่าจะกระทบกับการผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในไทยอย่างไม่อาจเลี่ยง ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ BEV และ HEV&PHEV มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์รวมเพิ่มขึ้นไปสู่ 15% และ 16% ตามลำดับ ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มรถยนต์นั่งยิ่งพบส่วนแบ่งที่สูงขึ้นถึงระดับ 28% และ 31% ตามลำดับ ส่วนรถปิกอัพแม้จะมีประเด็นเรื่องเทคโนโลยีและต้นทุน แต่ก็คาดว่าน่าจะเริ่มได้เห็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงปีนี้เป็นต้นไป หันมาพิจารณาตลาดส่งออกหลักของไทย ก็พบว่าหลายตลาดนำเข้ารถยนต์ BEV และ HEV&PHEV ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นกัน โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่...
สหการประมูล คาดตลาดรถยนต์มือสองปี 2567 เติบโตต่อเนื่อง งัดกลยุทธสร้างความพึงพอใจลูกค้าด้วยการลงทุนซอฟต์แวร์เสริมจุดแกร่งประมูลออนไลน์ผ่านระบบ AUCT Live เตรียมปรับโฉมลานประมูลแห่งใหม่เพิ่มฟังก์ชั่นบริการที่หลากหลาย เร่งพัฒนาบริการรอบด้านเพื่อรับมือการแข่งขันของตลาดและรักษาผู้นำธุรกิจประมูล นายวรัญญู ศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) หรือ (AUCT) เปิดเผยว่า  ในปี 2566 ได้ขยายพื้นที่คลังสินค้าและจุดรับรถให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งที่ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและแคมเปญส่งเสริมการขายต่าง ๆ  ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์มือสองขายผ่านสหการประมูลเพิ่มขึ้นกว่า 20%  และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องตลอดปี 2567 จากปัจจัยเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว และการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มยานยนต์ที่มีแนวโน้มเติบโต รวมทั้งปัจจัยด้านดีมานด์ในตลาดที่มีความชัดเจนขึ้น โดยแผนการตลาดในปี 2567 นอกจากการพัฒนาลานประมูลเดิมให้มีความทันสมัยขึ้นแล้ว ยังมีการก่อสร้างลานประมูลแห่งใหม่ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น จากความหลากหลายของฟังก์ชั่นการให้บริการ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ประมาณไตรมาส 3-4  ขณะที่การประมูลต่างจังหวัด...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger