อลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์ฉบับล่าสุดวิเคราะห์การพัฒนาของตลาดประกันทั่วโลก เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกขยายตัวประมาณ 7.5% ในปี 2566 นับเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2549 หรือหนึ่งปีก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลก ในภาพรวม บริษัทประกันทั่วโลกมีรายได้จากประกันทั้งหมด 6.2 ล้านล้านยูโร แบ่งเป็นประกันชีวิต (2.620 ล้านล้านยูโร) ประกันทรัพย์สินและวินาศภัย (2.153 ล้านล้านยูโร) และประกันสุขภาพ (1.427 ล้านล้านยูโร) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา รายได้เบี้ยประกันภัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ล้านล้านยูโร หรือ 21.5% อย่างไรก็ตาม การเติบโตนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง ดังนั้นในความเป็นจริง การเติบโตจึงไม่ได้สูงขนาดนั้น เบี้ยประกันที่แท้จริงเกือบจะซบเซา โดยขยับขึ้นเพียง 0.7% ตั้งแต่ปี...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) และแนวโน้มที่บริษัทประกันภัยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) มากขึ้น ดังนั้น บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องตื่นตัวและปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในทุกสถานการณ์ สำนักงาน คปภ. จึงมีนโยบายส่งเสริม Consolidation ในภาคธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถด้วยการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีศักยภาพในการเติบโต ยกระดับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่าง ๆ...
หลังจากที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือBDMS ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) หรือดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของดาวโจนส์ ประจำปี 2566 ให้เป็นที่ 1 ด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI WORLD) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ผ่านแนวคิด ESG ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติเศรษฐกิจ (Governance)   ในครึ่งปีแรก BDMS ได้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้าน...
ธนชาตประกันภัย เดินหน้าขับเคลื่อนประกันภัยสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดตัว “ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ชั้น 1 ซิงเกิล เรท จัดเต็ม” ตามเกณฑ์ใหม่ของนายทะเบียน คปภ. ชูจุดเด่นคุ้มครองรถยนต์ครอบคลุมครบทุกภัย พร้อมจัดหนักคุ้มครองแบตเตอรี่ หากเสียหายเปลี่ยนให้ใหม่ 100% โดยไม่หักค่าเสื่อมสำหรับรถอายุไม่เกิน 5 ปี แถมคุ้มครองเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล (Wall Charger) สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และสิทธิพิเศษต่างๆ จากพันธมิตรเติมเต็ม EV Ecosystem การันตีคุ้มค่าที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ มั่นใจดันยอดขายประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งแรงตามเป้าหมาย   นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน...
            ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BKI”) ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น...
สยม โรหิตเสถียร และคุณดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงาน "ประชุมตัวแทนประกันวินาศภัย และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน” ในสังกัดฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 5 (ภาคใต้) เพื่อพูดคุยถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายตัวแทนและศูนย์ซ่อมฯ เกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนงานสินไหมทดแทน และการสนับสนุนงานขายให้สามารถบริการลูกค้าได้เต็มประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) และจากส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย กะรนบีช รีสอร์ต สำหรับการจัดการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงบริการ         ด้านสินไหมทดแทนระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อส่งมอบคุณค่าและบริการด้านประกันภัยที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 
ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ในพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและโล่เกียรติยศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) ของสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2567 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตริช คอนเวนชั่น
ธนชาตประกันภัย เดินหน้าเติมเต็ม Ecosystem พลิกโฉมธุรกิจด้วยนวัตกรรม ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ จับมือ พิธาน กรีน และ เอบีบี มอบสิทธิพิเศษลูกค้าประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV ซื้อและติดตั้ง Wall Charger พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล ในราคาพิเศษ พร้อมขยายระยะเวลารับประกันภัยตัวเครื่องนานถึง 4 ปี การันตีเรื่องความปลอดภัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือระดับกว่าใคร นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับ 2 พันธมิตรธุรกิจ บริษัท พิธาน กรีน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมบริการติดตั้ง ดูแลระบบไฟฟ้าครบวงจร...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการให้บริการออกใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการอบรม ข้อมูลการสอบ ระบบการเงิน และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภายนอกของภาครัฐอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อลดขั้นตอนและเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น E-Licensing เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การนำส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดให้มีความรวดเร็ว...
 นายอนิล วัธวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล พร้อมด้วย                นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย และ คณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยในโอกาสของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแนวทางการช่วยสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของภูมิภาค (Financial Hub) ตลอดจนการสนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมทั้ง พรูเด็นเชียล พร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีความสามารถให้ได้ รับประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสที่จะใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคอีกด้วย

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger