จากสถานการณ์อุทกภัยหลายจังหวัด ที่ประสบอยู่และเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ ดังนี้ แจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 1620 (สายด่วน 24 ชั่วโมง)แจ้งเคลมสินไหมทดแทนทั่วไปโทร. 0 2285 8417แจ้งเคลมหรือติดต่อสาขาในพื้นที่ต่างๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯbangkokinsurance.com/contact/branch  
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือในการร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อให้การผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้ข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหา
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ ในหลวง” จัดทำหมวกนิรภัยสีเหลืองเต็มใบรูปแบบพิเศษ จำนวน 10,000 ใบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่จะได้ทำความดีด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และได้ร่วมทำบุญอีกด้วย เงินรายได้ทั้งหมด บริษัทกลางฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศลไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ    เนื่องในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา                       บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำโครงการ“รัฐ-ราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้ใน   หลวง”มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และร่วม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคมตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โครงการฯ นี้ยังสร้างความปลอดภัยในการขับขี่  หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุจราจร...
ช่วงเวลานี้ มีแต่คนถามผมว่า "มีบริษัทประกันไหน ให้ผ่อนเบี้ยประกันรถบ้าง?" ...ผมได้แต่ตอบว่า ถ้าเป็นบริษัทประกัน ไม่มั่นใจเหมือนกัน เพราะไม่เห็นใครโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันเลย ...แต่ที่ผมเห็นอยู่มีบริษัทนายหน้าประกันอยู่แห่งหนึ่ง ที่กำลังทำเรื่องที่ว่านี้  นั่นคือ 'ประกันติดล้อ' ที่บริหารโดยเงินติดล้อ ...***เหตุที่มีหลายคนถามเรื่องดังกล่าวนี้ ก็เพราะเศรษฐกิจแหละครับ ...อะไรก็ตาม ที่เป็นผลผลิตของเรา ล้วนราคาถูก แต่ในอีกทางหนึ่ง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา แล้วเราต้องกินต้องใช้ ล้วนแพงทั้งสิ้น ...บางอย่าง เราอาจเลี่ยงได้ ไม่กินไม่ใช้ก็ได้...แต่เรื่องทำประกันรถนี่ เลี่ยงยาก และไม่ทำเท่ากับเสี่ยงเลยครับ ...ดังนั้น ถ้ามีบริษัทโบรกเกอร์ใดก็ตาม มีนโยบายการตลาด ให้ลูกค้าสามารถผ่อนเบี้ยประกันได้บ้าง มันก็ช่วยผ่อนคลายความยากลำบากในการทำประกันได้ระดับหนึ่ง ***เอาล่ะ!มาดูกันว่า รูปแบบการผ่อนชำระเบี้ยประกันรถ ที่ประกันติดรถนำเสนอนั้น เป็นอย่างไรบ้าง? น่าสนใจขนาดไหนกัน? ...*เงื่อนไขแรกคือ #ผ่อนได้10งวด ไม่คิดดอกครับ คือ ดอก0% แล้วการผ่อนก็ใช้เงินสดได้เลย ซึ่งบางที่อาจจะให้ผ่อน โดยใช้บัตรเครดิต แต่ที่นี่ไม่ต้องครับ...นี่คือความสะดวกความคล่องตัวครับ ...อย่าลืมว่า...
 นายโนบุฟูมิ ยาสุเอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) และนายเสรี กวินรัชตโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายโตโยทาเกะ คูวาตะ กรรมการผู้จัดการ   บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 แก่เด็กนักเรียนในสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นปีที่ 18 ในการนี้มีพลตำรวจหญิง คุณหญิง อัสนัย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมฯ เป็นประธานผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ   โครงการสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทโตเกียวมารีนในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านทางการมอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ ทุกระดับชั้นในสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตลอดระยะเวลา...
นายนภพัช สร้อยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซมโปะ ประกันภัยเดินหน้าจัดงาน “SompOrientation” กิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กับพนักงานในธีมแนวคิด “135 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น” ต้อนรับพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯในปีนี้เข้าสู่ครอบครัวซมโปะ พร้อมแนะนำทีมผู้บริหาร และวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยกิจกรรมภายในงานพนักงานใหม่ของซมโปะ ประกันภัย จะได้เรียนรู้ และเข้าใจข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การทำงานของแต่ละแผนก รวมถึง Sompo Culture and Value (วัฒนธรรมองค์กร) และเป้าหมายต่าง ๆ ของบริษัทฯ “กว่า 2 ปีที่เราห่างหายจากการจัดกิจกรรมให้แก่พนักงานแบบ Face-to-Face เนื่องจาก สถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นอบรม หรือต้อนรับพนักงานใหม่แบบออนไลน์มาโดยตลอด ทำให้บรรยากาศ หรือกลิ่นอายของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง Staff Engagement การได้พบปะพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองกับพนักงานใหม่ได้ถูกลืมเลือนไป ดังนั้น เมื่อสถานการณ์ หรือมาตรการต่าง...
ธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด เผยว่า “ที่ ซิกน่าประกันภัย ความพึงพอใจของลูกค้าคือปัจจัยหลักของธุรกิจ เราจึงนำร่องการใช้ระบบ CRM Driven Customer Engagement Solution เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าของเรา และระบบ Cigna Rewards ถือเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จเห็นได้จากแคมเปญ ‘แลก เลือก ลุ้น กับ Cigna Rewards’ ในปีก่อน ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 คน ในปีนี้ เราจึงทำการจัดแคมเปญ ‘แลก เลือก ลุ้น กับ...
                  ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ.ทิพยประกันภัย เข้ารับรางวัล THAILAND  TOP CEO OF THE YEAR 2022  ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จาก ฯพณฯ นุรักษ์  มาประณีต องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022”  โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น บริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
       ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH โชว์ความแข็งแกร่งทางการเงิน หลังทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร หรือ Credit Rating ที่ “AA” สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งส์ในประเทศไทยที่จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง พร้อมแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ขณะที่ศักยภาพที่โดดเด่นของบริษัทในกลุ่ม (Group Credit Profile : GCP) ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งในที่นี้คือ ทิพยประกันภัย หรือ TIP ได้รับการจัดระดับสูงที่สุดเช่นกันที่ “aaa” ช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดภายใต้เกณฑ์ในการประเมินของทริสเรทติ้ง สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจภายใต้ TIPH ซึ่งมี TIP...
จากสถานการณ์อุทกภัยหลายจังหวัดที่ประสบอยู่และเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วม บริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาและสามารถติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ ดังนี้ แจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โทร. 1620 (สายด่วน 24 ชั่วโมง)แจ้งเคลมสินไหมทดแทนทั่วไปโทร. 0 2285 8417แจ้งเคลมหรือติดต่อสาขาในพื้นที่ต่างๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯbangkokinsurance.com/contact/branch  

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger