บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”  ครั้งที่ 4 ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในการสนับสนุนหมวกกันน็อคให้กับกลุ่มอาชีพไรเดอร์และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อีกทั้งยังร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่ให้หยุดรถบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ โดยโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคม (Social) ที่ฟอลคอนประกันภัยให้ความสำคัญตามกลยุทธ์ ESG ขององค์กรโดยการสนับสนุนโครงการที่ช่วยป้องกันและลดอัตราการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย
อลิอันซ์ เปิด รายงานอลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์ฉบับล่าสุด (Allianz Global Insurance Report 2022) วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันทั่วโลก จากรายงานนี้ ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าเบี้ยประกันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5.1% ในปี 2021 โดยจำแนกเป็นประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 4.4% และประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลมาจากแรงขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ความตระหนักด้านความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น และเงินออมที่สูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์จากตลาดที่กำลังเติบโต สำหรับรายได้จากเบี้ยประกันทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ 154.6 ล้านล้านบาท) จำแนกเป็นรายได้จากเบี้ยประกันชีวิต 2.5 ล้านล้านยูโร (92 ล้านล้านบาท) และรายได้จากประกันวินาศภัย 1.7 ล้านล้านยูโร (62.6 ล้านล้านบาท)...
ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ศาลฯ ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบระยะเวลาประมาณการเพื่อฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น และขั้นตอนกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสินไหมโควิด และสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประมาณการกรอบระยะเวลาดำเนินการการฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น ลำดับการดำเนินการกรอบระยะเวลาดำเนินการ (ประมาณการ)*1บริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาล17 พฤษภาคม 25652ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกำหนดวันนัดพิจารณา ลูกหนี้อยู่ในสภาวะบังคับชั่วคราว หรือ สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)18 พฤษภาคม 25653ศาลจัดส่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการให้บรรดาเจ้าหนี้ประมาณเดือนมิถุนายน 25654ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ15 สิงหาคม 25655ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนประมาณเดือนตุลาคม 25656ประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนในหนังสือพิมพ์และราชกิจจานุเบกษา...
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขออธิบายประเด็นคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นฟื้นฟูกิจการของ บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าประกันภัยโควิดได้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้ ถาม : การยื่นฟื้นฟูกิจการ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี หมายความว่าสินมั่นคงจะหยุดการจ่ายสินไหมโควิดไปอย่างน้อย 5 ปี จริงหรือไม่ ตอบ : ไม่จริง บริษัทฯ จะเริ่มจ่ายหลังจากศาลเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายน 2566 และแนวทางการจ่ายชำระหนี้ที่อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการจะต้องมีการเจรจากันระหว่างเจ้าหนี้และบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหาแนวทางการชำระหนี้ที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้  และจะต้องได้รับจากแผนฟื้นฟูมากกว่ากรณีปิดกิจการ ถาม : เมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูแล้ว ทำไมจึงไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนตามสัญญาได้ ตอบ : หลังศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายสินไหมโควิดให้ผู้เอาประกันกรมธรรม์โควิดได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากติดข้อห้ามตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการ (Automatic Stay...
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ  เข้าร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”  ครั้งที่ 4 ร่วมกับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในการสนับสนุนหมวกกันน็อคให้กับกลุ่มอาชีพไรเดอร์และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อีกทั้งยังร่วมสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่ให้หยุดรถบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุ โดยโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนี้เป็นหนึ่งในนโยบายด้านสังคม (Social) ที่ฟอลคอนประกันภัยให้ความสำคัญตามกลยุทธ์ ESG ขององค์กรโดยการสนับสนุนโครงการที่ช่วยป้องกันและลดอัตราการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย
        นายภูเบศ เพชรกิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุมประพฤติ และนายอำนาจ ชูแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมกันนี้ นางสาวมณี ไวยภาษ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.นครราชสีมา ยังได้ให้เกียรติร่วมมอบในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                 ...
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัวเครื่องมือเช็คเบี้ยประกันภัยใหม่บน LINE Official Account ภายใต้ชื่อ “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” หรือ Smiley Quote เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการสำหรับตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ  ต่อยอดจากแอพลิเคชั่น LINE ซึ่งทุกคนคุ้นเคย “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” เป็นเครื่องมือเช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนตัวแทนนายหน้า ให้สามารถตรวจสอบราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์และจัดทำใบเสนอราคาเต็มรูปแบบได้ด้วยตัวเอง ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมปรับตัวเข้าสู่การทำงานในรูปแบบใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องเวลาทำการ เพิ่มความคล่องตัว ให้ตัวแทนนายหน้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” เป็นผลิตผลจากคำแนะนำของลูกค้ากลุ่มตัวแทนนายหน้า ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการขายสำคัญของบริษัทฯ โดยในเฟสแรกมุ่งเป้าไปที่ประกันภัยรถยนต์ที่คิดเป็นสัดส่วนถึง 60% ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ทั้งนี้ “หนูยิ้มแจ้งเบี้ย” หรือ Smiley Quote เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตัลอันหลากหลายภายใต้โซลูชั่น TMS Connect ที่เชื่อถือได้...
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายภาคภูมิ  วิริยะพันธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2022”  ในฐานะผู้นำกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19  (ค.ศ. 2004 – 2022) จากผลสำรวจ “Thailand's Most Admired Brand และ Why We Buy?” ของนิตยสาร BrandAge  ในโอกาสนี้ นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge...
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์  ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP รวมถึงเงิน ชดเชยรายได้ 12 เดือน จากกรณีนายเชิดชัย สุวรรณชาตรี ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนรวม 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ เด็กชายสุรชา สุวรรณชาตรี   ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตร โดยมีนางสาวดวงเนตร สังข์สนาม มารดาของผู้รับประโยชน์ และนางสาวณัฐธยาน์ จำเริญสมรักษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพงษ์เจริญ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาหาดใหญ่
ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 1 ของปี 2565 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม6,619.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.5 มีผลขาดทุนสุทธิ 3,580.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 538.7 จากผลกระทบเคลมโควิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยืนยันความแข็งแกร่งด้วยกำไรสะสม พร้อมจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาทเช่นเดิม ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,619.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger