ในโอกาสที่ พลเรือเอก นายแพทย์ หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ได้รับการถวายรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหาร ครั้งที่ ๕ สาขาแพทย์ทหารและการบริการสังคม ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลตัวอย่างของแพทย์ทหาร ตำรวจ จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หม่อมศรีนวล สวัสดิวัตน์ ม.ร.ว.วไลวัฒนา สวัสดิ์-ชูโต คุณลดา รุธิรกนก เลขานุการชมรมธรรมมานามัย ในมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และคุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารพระมงกุฏเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
        บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย จัดอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย​ พื้นที่ภาคเหนือ​ ณ โรงแรม​ Brique จังหวัดเชียงใหม่​ ตามหลักสูตร ​"ขอรับบัตรตัวแทนประกันวินาศภัย​" ของสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) โดยได้รับเกียรติจากนายทัตเทพ​ สุจิตจร (ที่ 3 จากขวา)  ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย​ เป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานการประกันภัย​ รวมถึงจริยธรรมของการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยที่ดี​ ในงานนี้ยังมีการเปิดตัวกรมธรรม์ใหม่ของบริษัทฯ "ประกันภัยรถยนต์​ 3+ สุดเวิร์ค​ ตกถนน​ พลิกคว่ำ​ เราซ่อมให้" ตอบโจทย์ลูกค้าต่างจังหวัด ที่ต้องใช้รถ​ใช้ถนนในสภาพที่มีแอ่ง​​และไม่สามารถเคลมได้เมื่อเกิดเหตุ​
            นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 2,000 เล่ม จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา  สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ เป็นผู้แทนมอบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจากพนักงานวิริยะประกันภัย ซึ่งร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ภายใต้โครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีทักษะ ความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทสมาชิก 37 บริษัท และ ได้รับวุฒิบัตรรวมทั้งสิ้น 82 คน โดยจัดอบรมเป็นเวลา 6 วัน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รับ 2 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัล Best Non-Life Insurance Company 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัล Best Customer Service Provider – Insurance 2019 จากงาน International Finance Awards 2019 จัดโดย International Finance Magazine...
ดร.สุทธพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงที่มา และการบังคับใช้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. หรือประกันภัยภาคบังคับ ว่า หลังจากที่สำนักงาน คปภ.  ได้ร่วมหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จนได้ข้อสรุปเห็นชอบร่วมกัน ในการกำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. จากเดิม 300,000 บาทเป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจปรับความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ผู้ประสบภัยจากรถได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสองกรมธรรม์รวมกัน ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อราย นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป https://youtu.be/8hAPJB0gVb4 นายนพดล สันติภากรณ์  กรรมการผู้จัดการ...
วิริยะประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักเมืองรอง สนามที่ 10 จังหวัดปราจีนบุรี”
ทิพยประกันภัยรับรางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 2562
บ.กลางฯ ผนึกภาคีเครือข่าย จัด“วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 8 ปี 63
เริ่มแล้ว “ประกันภัยลำไย”ปี 63 ประเดิมที่แม่ทา จ.ลำพูน คปภ.จัดโครงการ “อุ่นอ๊กอุ่นใจ๋ เมื่อลำไยมีประกั๋นภัย”

ติดตามเราได้ที่

4,159แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine