ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  มุ่งสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์และผู้นำในธุรกิจการเงินเพื่อความยั่งยืน  เผย 3 กลยุทธ์แผนธุรกิจปี 2566 การเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-Linked Business) ผ่านนวัตกรรมบริการด้านการเงิน การเชื่อมโยงกับความยั่งยืนตามโมเดล ESG (ESG-Linked Business) และการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital & Innovation) นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน (ปี 2564 – 2566) ว่า  เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในด้านการเชื่อมโยงโครงข่ายในอาเซียนสู่ตลาดหลัก ๆ ในภูมิภาค  ซึ่งมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแม้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19   การพัฒนาสู่เป้าหมายด้าน ESG โดยในปี 2566 จะยกระดับการดำเนินธุรกิจบนแนวทาง ESG...
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เผยปี 2566 เติบโตอย่างระวัง กังวลเงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย ส่งผลกระทบทุกอุตสาหกรรม  เน้นขยายฐานลูกค้าสินเชื่อกลุ่มที่มีศักยภาพ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการออมและการลงทุนทั้ง  Edge (เอดจ์) และ Dime (ไดม์) ตั้งเป้าสินเชื่อรวมโต 13%  นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยถึงบทวิเคราห์ KKP Research ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2566 ยังมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยขาขึ้น และเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินเชื่อ ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการเติบโตแบบระมัดระวัง โดยขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพและต่อยอดการเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มฯ ผ่านการขายขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง (cross-selling)  และใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการออมและการลงทุนดิจิทัลทั้ง Dime (ไดม์) และ Edge (เอดจ์)...
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมในด้านสุขอนามัยของคนเปลี่ยนไป บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสุขภาพของผู้คนภายหลังจากการระบาดของโรค ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและส่วนรวมมากขึ้น พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิต จึงได้ผนึกความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ให้ลูกค้าพรูเด็นเชียลฯ ใช้บริการโทรเวชกรรม หรือ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและรอคิวในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการใกล้ชิด และสัมผัสเชื้อโรคต่างๆ นางสาวซูซาน แฟนนิง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม เราจึงได้ร่วมมือกับทรู ดิจิทัล ให้ลูกค้าพรูเด็นเชียลฯ ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี)...
ทิสโก้ จัดสัมมนา Fight For Opportunities “เปิดสังเวียนการลงทุนโลก 2023 ธีมไหนสร้างกำไรชนะตลาด” ชู 2 ธีมประเทศโตเด่น และกลุ่มหุ้นน่าซื้อ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนพุ่งสวนทางเศรษฐกิจชะลอ  เพิ่มผลตอบแทนสำหรับพอร์ตการเกษียณ พร้อมเคาะ 4 กองทุนหมัดเด็ด จาก 4 บลจ. ชั้นนำได้แก่  KFCMEGA-A จาก บลจ.กรุงศรี PRINCIPAL – VNEQ-A จาก บลจ. พรินซิเพิล TBIOTECH จาก บลจ.ทิสโก้ และ LHCYBER-A จาก บลจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์   นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากแนวโน้มที่คนไทยมีโอกาสอายุยืนถึง 100 ปี ธนาคารทิสโก้จึงยกระดับการวางแผนการเกษียณให้ลูกค้า ภายใต้คอนเซป “Megatrends Retirement Planning” ด้วยการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครอบคลุมการสร้างความมั่งคั่ง (Megatrends Investment) และปกป้องความเสี่ยง (Megatrends Protection) ที่เพียงพอต่อชีวิตหลังเกษียณที่ยืนยาวขึ้น และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต “Megatrends Investment ในปีนี้ นอกจากช่วยให้พอร์ตลูกค้าก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดในกลุ่มประเทศหลักแล้ว การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสสร้างผลกำไรให้เติบโตแบบ Exponential Curve หรือเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวอย่างคุ้มค่ากับความเสี่ยง เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อรองรับการเกษียณ” นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์...
ผลกระทบภาวะโลกรวน (Climate Change) ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ทั่วโลกตื่นตัวเรื่องการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Sustainability/ESG) ซึ่งภาคธุรกิจจำเป็นต้องศึกษา พิจารณาผลกระทบจากทางเลือกต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้  ซึ่งภายใต้ทรัพยากรทางการเงินที่มีจำกัดและความไม่แน่นอนของบริบทแวดล้อม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าในช่วงแรกธุรกิจส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเลือกทางที่ใช้เงินทุนไม่มาก มีความคล่องตัว แล้วค่อยๆเพิ่มตามความจำเป็น การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Sustainability/ESG) มีการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ปริมาณการปล่อยเท่ากับการดูดซับ/กักเก็บ) และมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมคาร์บอนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปและอีกหลายๆประเทศ  การใช้กลไกอัตราภาษีต่อการผลิตสินค้าและบริการอย่างภาษีสรรพสามิตหรือภาษีคาร์บอน การกำหนดคำนิยามกลางและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปรับตัว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ก็ให้ความสนใจและบางกลุ่มยินดีจ่ายแพงกว่าปกติเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ถูกผลิตและออกแบบอย่างใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ในประเด็นความยั่งยืน  แม้ธุรกิจส่วนหนึ่งได้ตระหนักและเริ่มดำเนินการบ้างแล้ว  แต่สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่นับว่ายังเป็นเรื่องใหม่  ในด้านหนึ่งอาจเป็นโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ แต่ในทางตรงข้าม เป็นความท้าทายต่อความสามารถในการแข่งขัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาคธุรกิจจะมีทางเลือกเพื่อรับมือต่อประเด็นความยั่งยืนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายใน...
นางสาวสุพร สุนทรโรหิต Chief Business Innovation Officer บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด  ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยและอินฟินิธัสฯ ได้พัฒนาแอปฯ Krungthai NEXT ให้ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยฟีเจอร์  “NEXT INVEST” ยกระดับการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลครบวงจร โดยรวมทุกสินทรัพย์การลงทุนไว้ในแอปฯ เดียว ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ กองทุน ตราสารหนี้  พันธบัตรออมทรัพย์ หุ้นกู้และทองคำ ลงทุนง่าย และเพิ่มทางเลือกด้วยกองทุนรวมที่คัดสรรจาก บลจ.ชั้นนำ   “ NEXT INVEST แอปลงทุนของคนตัวเล็ก สมัครใช้งานง่ายรวดเร็วภายใน 2...
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA  เปิดโรดแมป 5 ปี (2566-2570) ชู 4 ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่น  ผ่านสโลแกน “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พร้อมคุ้มครอง เคียงข้างคุณ” เผยสถิติเงินฝาก ณ ตุลาคม 2565  ผู้ฝากรวม 89.66 ล้านราย โต 4.46% คุ้มครองเงินฝาก 16.12 ล้านล้านบาท โต 3.36%  ย้ำคุ้มครองเงินฝากผ่านธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) โดยคุ้มครองผู้ฝาก 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ...
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี หรือ ttb analytics  คาดรายได้การท่องเที่ยวไทยปี 2565 อยู่ที่ระดับ 1.25 ล้านล้านบาท คาดปี 2566 เติบโตในอัตราเร่ง 1 ล้านล้านบาท พุ่งแตะ 2.25 ล้านล้านบาท อานิสงส์จีนเปิดประเทศ หนุนตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งแตะ 28.9 ล้านคน จีนเปิดประเทศ และผ่อนคลายมาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นสัญญาณ “จุดสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19” ที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว  ขณะที่ไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2565 ส่งผลให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 1.25 ล้านล้านบาท จากแรงขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยที่ฟื้นตัวถึง 89% (เทียบกับปี...
หลังจากสถานการณ์โควิด-19 การรับประทานอาหารในโรงแรมมีสัดส่วนสูงขึ้น ด้วยสมาชิกนิยมเลือกสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัว และมีมาตรฐานเรื่องรสชาติอาหารและบริการมากขึ้น เทศกาลตรุษจีนนปีนี้ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จึงได้ร่วมกับ 13 โรงแรมชื่อดังในกรุงเทพมหานคร มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่ห้องอาหารจีน 13 แห่ง ณ โรงแรมที่ร่วมรายการ เพียงสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า รับส่วนลดสูงสุด 40% โดยไม่ต้องใช้คะแนน ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2566 – 22 มกราคม 2566 สำหรับ 13 โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพ / โรงแรม...
ธนาคารกรุงไทย  ยกระดับบริการศุลกากรดิจิทัล นำร่องเปิดบริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System: ACTS) หลักประกันเดียวใช้ได้ทั่วภูมิภาค ลดความซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการทำเอกสาร อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางบกในภูมิภาคอาเซียน หนุนธุรกรรมการค้าชายแดน เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยและภูมิภาคอาเซียน นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย   เปิดเผยว่า ธนาคารได้นำร่องเปิดให้บริการหนังสือค้ำประกันระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน หรือ Bank Guarantee for ASEAN Customs Transit System (ACTS) เป็นธนาคารแรก เพื่อยกระดับการค้าระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพบริการศุลกากรในการขนส่งสินค้าผ่านแดนอาเซียน  ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชา โดยผู้ประกอบการสามารถวางหนังสือค้ำประกันฉบับเดียว เป็นหลักประกันในการขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังทุกประเทศในอาเซียน  ...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger