โรงพยาบาลวิมุต เปิด 4 คลินิกเฉพาะทางรองรับ 4 กลุ่มโรคยอดฮิตคนวัยทำงาน คลินิกปวดศีรษะ คลินิกกรดไหลย้อนและท้องผูก คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ และคลินิกโรคจมูกและไซนัส ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง หวังเจาะตลาดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในกลุ่มประชากรวัยทำงานให้พร้อมรับมือภัยเงียบจากความเจ็บป่วยที่มาแบบไม่ทันรู้ตัว ลดความเสี่ยงจากโรคร้ายอันตรายถึงชีวิต เชื่อสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการดูแลตนเองก่อนป่วยหนัก พร้อมชูระบบเฮลท์แคร์มาตรฐานระดับสากลครอบคลุมการป้องกัน-รักษา-ฟื้นฟู สานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ให้คนทุกช่วงวัยเพื่อมุ่งสู่สังคมไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในปี 2566 เผยว่าประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งสิ้น 58.92 ล้านคน และจากผลสำรวจของสถาบันวิจัยจีเอฟเค ยังพบว่าคนไทยมีชั่วโมงการทำงานสูงถึงสัปดาห์ละ 50.9 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่สัปดาห์ละ 40-44 ชั่วโมง โดยตัวเลขชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินค่าเฉลี่ยของคนไทยสะท้อนถึงความเสี่ยงในการล้มป่วยของด้วยโรคฮิตคนวัยทำงานหลายโรค ที่ล้วนมีปัจจัยจากไลฟ์สไตล์ที่ไม่สมดุล...
หลังจากที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือBDMS ได้รับการจัดอันดับความยั่งยืนดัชนี DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) หรือดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของดาวโจนส์ ประจำปี 2566 ให้เป็นที่ 1 ด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI WORLD) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ ผ่านแนวคิด ESG ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) มิติสังคม (Social) และมิติเศรษฐกิจ (Governance)   ในครึ่งปีแรก BDMS ได้พัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกด้าน...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of InsurTech, Thailand (CIT) หรือศูนย์ CIT เดินหน้าพัฒนาโครงการ OIC GATEWAY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลประกันภัยครบวงจรบนสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่เข้าถึงง่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ คปภ. รอบรู้ หรือ @OICConnect โดยในระยะแรกได้เปิดให้บริการ กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเองผ่านช่องทางนี้ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนทำประกันภัย หรือหากจะทำเรื่องร้องเรียนผ่านระบบก็สามารถทำได้ง่าย สะดวกครบ จบในที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โครงการ OIC...
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เล็งเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยี HealthTech และ InsurTech พัฒนาอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งในปัจจุบันผู้คนใช้แอปพลิเคชันในการสนองความต้องการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และด้วยความมุ่งหวังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่ช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงได้ร่วมมือกับ BeDee แอปพลิเคชัน บริการปรึกษาแพทย์และเภสัชกรออนไลน์  โดย ดร.สริตา บุณย์ศุภา Managing Director บริษัท เฮลท์ พลาซ่า จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน BeDee อันอยู่ภายใต้มาตรฐาน BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 58 แห่ง...
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และ เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมด้วย โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุในโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข สร้างโอกาสในการมองเห็นให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา  ขานรับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (ESG) นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มและโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว  พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ  สานต่อโครงการ “แสงแก้ว” การผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน  โดยดำเนินการเชิงรุกคัดกรองผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราบ้านบุรีรัมย์ ที่มีการมองเห็นเลือนลางและมีความเสี่ยงของดวงตาจากโรคต้อกระจก ให้เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม โดยทีมจักษุแพทย์โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นโรงพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคต้อกระจก จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ซึ่งครั้งนี้เป็นการทำงานหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่เชิงรุก  เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิบริการสาธารณสุข...
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต  จำกัด คว้ารางวัล “TISCO PVD Best Employer Awards 2024” จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  เนื่องจาก บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด ได้สนับสนุนการวางแผนทางการเงินของพนักงานเพื่อการเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้สมาชิกกองทุนสามารถเลือกนำส่งเงินสะสม ได้ในอัตราสูงสุด ร้อยละ 15 ของค่าจ้าง  นอกจากนี้ ยังเปิดให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง (Employee's Choice) พนักงานจึงสามารถวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และสร้างอนาคตทางการเงินได้อย่างเต็มที่   ทั้งนี้ รางวัล "TISCO PVD Best Employer Awards 2024"  ที่ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัท โรงพยาบาล...
            สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานการประชุม Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 23 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2024 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)...
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มการให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความความสะดวก รวดเร็ว เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้อย่างทันท่วงที บริษัทกลางฯ จึงได้บูรณาการความร่วมมือการบริการผู้ประสบภัยจากรถ โดยลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทกลางฯ กับคลินิก 35 แห่งที่ให้บริการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี,ระยอง,มหาสารคาม,พิษณุโลก,ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อเป็นช่องทางการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไปสู่การรักษา OPD ที่คลินิก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปสถานพยาบาลที่ห่างไกล ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่าย สะดวกและสามารถรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ การให้บริการด้านการรักษาก็รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนานและที่สำคัญ “ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล”แต่อย่างใด เพราะมีการนำระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทำงานร่วมกันระหว่างคลินิกกับบริษัทกลางฯ ทำให้สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทได้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ โดยบริษัทกลางฯ ขยายหน่วยบริการที่รองรับการรักษาพยาบาลในคลินิกที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกในพื้นที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่งทันที เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อใช้สิทธิประกันภัย...
บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด โดย คุณศิร์เสกข์ ศักดิ์ผดุงกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตัวแทนขาย และ คุณปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค กรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันชีวิต ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือในการร่วมเสริมสร้างสวัสดิภาพสำหรับคุณแม่ที่รับบริการคลอดบุตร ในโรงพยาบาลเอกชัย กับโรงพยาบาลเอกชัย โดยมี นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ และ นายแพทย์ กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยทั้งคุณแม่และลูกน้อยที่เข้าร่วมโครงการต้อนรับลูกน้อยปีมังกร จะได้รับสิทธิฟรีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต 200,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมได้รับการปรึกษาด้านประกันสุขภาพของลูกน้อยจากผู้เชี่ยวชาญของ ฟิน...
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ตอกย้ำผู้นำในธุรกิจด้านประกันภัย ร่วมกับ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในฐานะพันธมิตรที่ส่งมอบความคุ้มครองและให้บริการสุขภาพที่ครบวงจรแก่คนไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพล่าสุด Exclusive Care @BDMS ตอบโจทย์ตลาดคนทำงาน วางกลยุทธ์รูปแบบใหม่ การขายผสมผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ตั้งเป้าสร้างเบี้ย 1,000 ล้าน ภายใน 5 ปี มร.ลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวว่า จากความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง อลิอันซ์ อยุธยา และ BDMS ตั้งแต่ปี 2018 ในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพระดับพรีเมี่ยม My First...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger