อาการหัวใจหยุดเต้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้า หรืออาจมีอาการเจ็บหน้าอกเฉพาะที่ หากคนในครอบครัว คนใกล้ตัว หรือพบคนหมดสติจากสภาวะหัวใจหยุดเต้น สิ่งที่ต้องทำโดยเร็วที่สุดคือการช่วยชีวิตอย่างถูกวิธี เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์หัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าวว่า อาการหัวใจหยุดเต้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยที่สุดคือเกิดจากโรคหัวใจ โดยเฉพาะอาการลิ่มเลือดอุดตันหรือเส้นเลือดหัวใจตีบฉับพลัน จากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หากขาดการรักษาอย่างทันท่วงทีจะส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้ หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง อาจเต้นช้าหรือเต้นเร็วผิดปกติ หรือทั้งเต้นช้าและเต้นเร็วสลับกัน อาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ และกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติตั้งแต่กำเนิด สามารถพบได้ในคนที่มีอายุน้อย เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจห้องซ้ายล่าง ผนังหัวใจจะหนามากจนปิดกั้นการสูบฉีดเลือด ทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง จนทำให้หัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้           ส่วนใหญ่แล้วอาการหัวใจหยุดเต้นจะไม่มีสัญญาณเตือน แต่อาจจะมีอาการเจ็บ แน่นหน้าอก ร้าวไปที่แขน หรือเจ็บบริเวณลิ้นปี่ โดยอาการจะเกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงอย่างขึ้นบันได เดิน รวมถึงตกใจสุดขีด โดยจะเกิดร่วมกับอาการเหงื่อออก ใจสั่น หน้าซีดคล้ายจะเป็นลมหรือหมดสติ โดยถ้าเห็นคนจะเป็นลม...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาพนักงาน คปภ. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ มุ่งมั่น ก้าวล้ำ เที่ยงธรรม” หรือ “Move Smart, Move Forward, Move Together” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2566 พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงานและลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ณ โรงแรม โบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ในช่วงปี 2565 ผลกระทบของ COVID-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเป็นแบบ New...
              เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยผลสำรวจ"พฤติกรรมส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" พบผู้บริโภคในตลาดเอเชียแปซิฟิก 11 แห่งรวมประเทศไทย มีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นจากความเครียด สุขภาพจิตและอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ส่งผลให้ 8 ใน 10 ของผู้บริโภคอยากเลิกพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำร้ายสุขภาพที่พวกเขาสร้างขึ้นในระหว่างการระบาดของโรคครั้งใหญ่ วางแผนเลิก 3 อันดับแรกของพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพในอีก 12 เดือนข้างหน้า จากการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุล ถึง 59% นอนน้อยไม่เพียงพอ 54% ไม่ออกกำลังกาย 49%             นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงที่ผ่านมาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งนิสัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ ดังนั้นผู้บริโภคชาวไทยส่วนใหญ่จึงตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเชิงบวกภายใน 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งต้องอาศัยทั้งความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น แรงผลักดัน และการสนับสนุนจากคนที่มีแนวคิดเดียวกันในสังคม โดยล่าสุดเราได้ทำการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยส่วนตัว พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในเชิงบวกผ่านกิจกรรม Herbalife Nutrition...
ทีเอ็มบีธนชาตและอีสท์สปริง อินเวสเมนทส์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแห่งปี "ทีทีบี|อีสท์สปริง พาร์ครัน 2022” (ttb | Eastspring parkrun 2022) ครั้งที่ 10 จัดในรูปแบบ Virtual Run มีนักวิ่งให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากกว่า 3 พันคน ระยะทางวิ่งสะสมรวม 173,923 กิโลเมตร และได้รับเงินบริจาค รวมจำนวน 4,719,370.19 บาท เพื่อช่วยเหลือและเติมเต็มโอกาสให้เยาวชนไทยผ่าน 3 มูลนิธิในสัดส่วนที่เท่ากันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี และนางสาวปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ บลจ.อีสท์สปริง...
พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ลิม ยง เทียน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และอุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารงานประสบการณ์ลูกค้า  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  พร้อมด้วย บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท และ C55 Events ร่วมปล่อยตัวนักกีฬา ในการแข่งขันไตรกีฬาระดับอาเซียน “CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH” ...
นางสาวซูซาน แฟนนิง (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสุขภาพ และนายดอน จรรย์ศุภรินทร์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิต ร่วมกับ นายแดเนียล คาสเนอร์ Chief Transformation Officer และ น.ท.นายแพทย์ สราวุฒิ เนียมลอย Head of Insurance & Medical Assistance โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  พร้อมด้วย นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ และ นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่...
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณกษิรา สุทธิวัชรโภคิน รองผู้อำนวยการ MEDICAL CENTER ได้นำทีมร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ON TOUR โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยได้รับเกียรติจากคุณปณต ไตรโรจน์ ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ และคุณปภัสรินทร์ ปิยวิเชียรฉัตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยทีมฝ่ายการพยาบาลร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำ และนำชมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการผู้ป่วย อาทิ ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ห้องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด (BI-PLANE) และได้พูดคุยเรื่องเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรก  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นผู้ดูแลโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว ยังได้พูดคุยเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตลอดจนบุคลากรที่มีหน้าที่ประสานงานดูแลลูกค้า สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับช่วยแนะนำนวัตกรรมทางการแพทย์ เสริมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุด OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าส่งมอบสุขภาพที่ดีให้คนไทยภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE MINDSET ที่เรายึดมั่น และหนึ่งในนั้นคือ “LOVE YOUR HEALTH” การส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพเพื่อให้ทุกคนพร้อมรับมือกับทุกวิกฤต โดยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันชีวิต พร้อมการบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน...
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี มอบรางวัลเกียรติยศ “KTAXA Signature Hospital Awards 2022” แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา 14 แห่งจากทั่วประเทศ ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการ การให้การสนับสนุนความร่วมมือประสานงานระหว่างองค์กร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการแพทย์และระบบสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง หรือ Customer First พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างลูกค้า โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมส่งความคุ้มครอง และบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่...
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “MTL NEXT TO YOU” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิต ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม (Democratize Insurance) รวมทั้งประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ (Most Trusted Health Partner) และการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Leader) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ช่องทางการขาย และการบริการ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ  ของลูกค้าทุก Journey ทุกไลฟ์สไตล์แบบ End to End ได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น และครบถ้วนในทุกมิติ พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม พันธมิตรและผู้ถือหุ้น รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิทัลเต็มตัว ล่าสุดบริษัทฯ จับมือร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือ PMC คือ โรงพยาบาลพญาไท 1...
เมืองไทยประกันชีวิต ตอบรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบประกาศกลยุทธ์  “SILVER Readiness by MTL” มุ่งส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่กลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจและเข้าถึง ล่าสุดเปิดตัวแบบประกันเพื่อสูงอายุ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์” และ “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” โดดเด่นด้วยการเลือก ความคุ้มครองได้ตรงใจ กังวลโรคไหนก็อุ่นใจได้ เลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือนเข้า Nursing Home สร้างความอุ่นใจและเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์ ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวกลยุทธ์ “SILVER Readiness...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger