นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชเติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จากโครงสร้างประชากรและอัตราการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงข้อบังคับทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มจากระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลสูงถึง 13.7 ล้านคน รวมถึงสวัสดิการประกันกลุ่มที่บริษัทเอกชนมอบให้แก่พนักงานจำนวนกว่า 2.6 ล้านกรมธรรม์  อีกทั้งธุรกิจโรงพยาบาลเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่ไม่อ่อนไหวต่อราคาและรายได้  เพราะเป็นธุรกิจที่จำเป็นและทดแทนไม่ได้ทั้งคุณภาพและระยะเวลาในการรักษา ส่งผลให้ค่าบริการของโรงพยาบาลเอกชนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ttb analytics ประเมินปี 2567 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีรายได้รวมสูงแตะ 3.22 แสนล้านบาท ขยายตัว 4% จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 3.14 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนฟื้นตัวและได้รับผลบวกจากวิกฤตโควิด-19 มีรายได้เติบโตถึง 29% โดยในปี 2566 เริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตที่มีข้อจำกัดมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะเฉพาะตัวของอุปสงค์กลุ่มผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนที่มีลักษณะคาดการณ์ไม่ได้  หรือจะมีการใช้บริการเมื่อมีการเจ็บป่วย...
ธนชาตประกันภัย เปิดให้บริการบน Social Platform ใช้งานแจ้งอุบัติเหตผ่าน “Facebook Messenger” มีบริการครบทุกฟีเจอร์ทั้งแจ้งอุบัติเหตุ ซื้อ และต่อประกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แชทรับบริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าแรก นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า “หลังจากที่ธนชาตประกันภัย ได้มีการนำเอาแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยอย่าง “Line Official Account” มาต่อยอด ออกแบบระบบให้เชื่อมโยงกับทุกบริการที่มีของบริษัทฯ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านประกันออนไลน์ได้อย่างครบวงจร ทั้งการแจ้งอุบัติเหตุ เลือกซื้อประกันภัยหรือต่อประกันรถยนต์ผ่านไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ล่าสุด ธนชาตประกันภัยยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์บริการเพื่อให้เข้าถึงคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการพัฒนาช่องทาง Facebook Messenger...
พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิต ร่วมกับ พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารการลงทุนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียของ กลุ่มพรูเด็นเชียล เดินหน้าดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยสุขภาพใจที่แข็งแรง มอบ “PRU Wellness Clinic” อันได้แก่ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลศรีธัญญา และ เตรียมส่งมอบเร็วๆให้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และมูลนิธิกระจกเงา ด้วยงบประมาณรวมกว่า 5 ล้านบาท จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ปี 2564 พบว่า จำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชในไทย เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 1.3 ล้านคนในปี...
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย คุณมาศศิริ สุภาสงวน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการธุรกิจประกันชีวิต ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “Smart Hospital for Insurance Customers” โครงการพิจารณาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า (Pre Authorization) โดยใช้ระบบ Digital Health Technology ผ่านแอปพลิเคชัน My B+ ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลกรุงเทพ สำหรับลูกค้า FWD ประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สามารถตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา โดยเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้นกับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เพื่อวางแผนการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายหากมีส่วนเกินจากวงเงินความคุ้มครอง...
นางสาววราภรณ์  ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายอัตนันท์  อัศวธเรศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดกิจกรรม Sports Showcase #12: Thai Life Insurance Invitation Challenger 2023 ภายใต้โครงการ Thai Life Insurance Sports Showcase เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักกีฬาเทนนิสทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อายุระหว่าง 12-18 ปี ชิงทุนการศึกษาและทุนด้านกีฬาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรม The Oceanic Sportel...
กรุงเทพประกันชีวิต ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสุขภาพคนไทย จัดงานมอบรางวัล Bangkok Life Hospital Awards ประจำปี 2023 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลพันธมิตร 20 แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากความเป็นเลิศในมิติต่างๆ ของการให้บริการ 8 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลความร่วมมือระดับองค์กร รางวัลการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์  รางวัลการให้บริการเคลมและการประสานงาน รางวัลการบริหารค่ารักษาพยาบาล รางวัลการให้บริการตรวจสุขภาพ รางวัลการให้บริการลูกค้า รางวัลการให้บริการตัวแทน และ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ รางวัลละ 3 แห่ง รวม 24 รางวัล นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า...
แอกซ่าประกันภัย เปิดตัวแผนคุ้มครองสุขภาพ “Welcome Labour Insurance” ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ที่เติบโตช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง สำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทย และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางาน  เบี้ยประกันราคาเดียว เพียง 990 บาท* คุ้มครองนาน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที รายละเอียดข้อตกลงและความคุ้มครอง ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท/คน ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท/ครั้ง...
 ศ.ดร.พญ. อรพรรณ  โพชนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก รับมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดและระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1,400 ชุด รวมมูลค่า 280,000 บาท ในโครงการ Thai Kit Spacer พลาสติกเพื่อชีวิตต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยโรคหืด โดยมีนายแพทย์กลันธร  ดีศรี ผู้ชำนาญการอาวุโส 1 สายงานการแพทย์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธนชาตประกันภัย แนะพ่อแม่เฝ้าระวัง 4 โรคฮิตในเด็กช่วงเปิดเทอม เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV ส่งตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการเงินหากลูกเจ็บป่วย ด้วย “ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Happy PA for Child” ที่มีความคุ้มครองแบบไฮบริด ตอบโจทย์ทุกความกังวลทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพ ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล พ่อแม่ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งในกรณีเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยในกับโรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ มั่นใจดูแลลูกเล็กในวัยเรียนได้อย่างครอบคลุม ช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ได้ผ่อนคลายความกังวลในยามที่ลูกรักเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากข้อมูลรายงานการเกิดโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กวัยเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ในช่วงเปิดเทอมนี้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคน เริ่มเป็นห่วงบุตรหลานที่ต้องเข้าสู่รั้วโรงเรียนอีกครั้ง เพราะอาจมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆ ทำร่วมกัน มีความใกล้ชิด และมีจุดสัมผัสร่วม หรือแตะต้องสิ่งต่างๆ โดยไม่ทันได้ระวังเรื่องของโรคติดต่อ...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger