มหกรรมแสดงศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งยิ่งใหญ่ของไทย เปิดงานอย่างเป็นทางการ "งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022" โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทความสำเร็จของประเทศไทยกับการจัดการ COVID-19 และการเปิดประเทศ” ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ดร.เทดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อสถานการณ์โลกภายใต้การระบาดของโรคโควิด-19 ระบบวัคซีนของโลก และร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงานฯ คาดประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบ on ground และ on site พร้อมจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ในเด็กอายุ...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการอนุโลมให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) หรือ Hotel Isolation ซึ่งจากผลการประชุมหารือร่วมกัน 4 ฝ่ายดังกล่าว ได้ข้อยุติร่วมกันใน 2 ประเด็น โดยให้มีการอนุโลมการจ่าย ดังนี้ ประเด็นที่ 1 การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community...
เมดิกซ์ โกลบอล เผยข้อมูลอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ภายหลังการระบาดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ระบุเป็นสัญญาณทำให้ทั่วโลกตื่นตัวเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล ส่งผลให้เห็นถึงจุดที่ระบบการรักษาพยาบาลและผู้ป่วย ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่องว่างที่เห็นได้ชัดในการป้องกันโรค และอุปสรรคต่อการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการในราคาที่เอื้อมถึงได้ มองภาพรวมของสถานการณ์มีทิศทางบวกมากขึ้นเมื่อสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งมีอันตรายคุกคามน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา เพราะแม้ว่าการติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลยังคงต่ำอยู่ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมโรค ในขณะที่แนวทางการทำงานของประเทศไทยเป็นที่น่าชื่นชมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal(นิวนอร์มัล) จนทำให้สามารถเปิดประเทศได้อีกครั้ง นางซิกัล อัทซ์มอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง เมดิกซ์ โกลบอล กล่าว “แนวทางการรับมือโดยใช้ข้อมูลขับเคลื่อนและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อม ทั้งสำหรับรัฐบาล โรงพยาบาล ไปจนถึงระดับบุคคลและครอบครัว ซึ่งเมดิกซ์พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกเมื่อ เพราะสำหรับเราแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมรับมือสำหรับระลอกถัดไปและต้องจัดการให้ตรงจุด” ทำความเข้าใจและรับมือกับภาวะลองโควิด (Long Covid) ปัจจัยสำคัญด่านแรก คือ สุขภาพของแต่ละคน แต่อีกด้านหนึ่งของสมการก็คือ...
สปสช. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และสภาเภสัชกรรม กระจายชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)  สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยกระจายผ่านหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 2,000 แห่ง ตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า การกระจายชุดตรวจ ATK ครั้งนี้ สปสช.เพิ่มจำนวนและโอกาสเข้าถึงชุดตรวจ ATK ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช.เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK ในบัญชีนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังแล้ว หากผลประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ...
MDRT Thailand (สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพระดับสูง) จับมือกับ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เซ็นสัญญา MOU ลงนามร่วมกันครั้งแรก ณ ห้อง Sapphire Suit โรงแรม Novotel Hotel&Resort Bangkok Platinum Pratinum เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก MDRT Thailand รับการบริการและอำนวยความสะดวกอย่างเหนือระดับสำหรับลูกค้าของ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ผู้เข้าร่วมลงนามในการเซ็น MOU ครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการสมาคม MDRT Thailand ประกอบด้วย คุณพรประภา สุกรีภิรมย์(Global Council 2021-2022 ) คุณกฤชณัท เดชะธนสิงห์(MDRT Thailand...
ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 42 ในปี 2565 นี้ และยังคงสานต่อปณิธานการก่อตั้งโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลของคนไทย เพื่อให้การบริบาลและส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับผู้มารับบริการทุกคน โดยไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อมุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเอื้อประโยชน์ต่อสังคมด้วย สำหรับก้าวต่อไปนับจากนี้ ซึ่งเป็น Healthcare Trend ที่สำคัญของโลก บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Smart Healthcare 5.0 เพื่อการดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ โดยยังคงให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้งยังยกระดับการให้บริการเพื่อส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพระยะยาว (Lifetime value health partner) ในทุกช่วงอายุเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะที่ทิศทางการแพทย์ บำรุงราษฎร์ยังมุ่งพัฒนาการรักษาในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) รวมถึงการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of...
กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก ล่าสุดจับมือ สสปน. ททท. สสส. พันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เปิด อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางสำหรับธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ ครั้งแรกของประเทศไทย สร้างโอกาสผู้ประกอบการไทยเชื่อมต่อคู่ค้าทั่วโลก นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การส่งเสริมและการพัฒนา โดยเปิด อีมาร์เก็ตเพลส ตลาดกลางสำหรับธุรกิจทางด้านการแพทย์และสุขภาพออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผู้จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยให้เป็น...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ  ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัย กล่าวว่า เงินติดล้อ ในฐานะนายหน้าประกันภัยที่ส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในยามที่เจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จึงจับมือพันธมิตรชั้นนำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ โดยชูจุดเด่นคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว ทั้งประกันสุขภาพ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากปัญหาสุขภาพ และยังอุ่นใจ หายห่วง จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันภัยที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการและการใช้ชีวิต ดังนี้ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Health Mini แผนประกันสุขภาพรวมโรคร้ายแรง ราคาสบายกระเป๋า เหมาจ่ายทั้งค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล ในราคาเริ่มต้นเพียง 3,200 บาท ต่อปีประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล Health Easy...
อาคเนย์ประกันภัยและไทยประกันภัย ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เดินหน้าเจรจาประสาน 31 บริษัทประกันวินาศภัยที่เตรียมรับโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท เพื่อเร่งดูแลลูกค้าประกันภัยอื่น ๆ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการโอนกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้  พร้อมย้ำปัจจุบันบริษัทยังคงให้บริการตามปกติ สำหรับผู้ที่ซื้อประกันรถยนต์กับอาคเนย์ประกันภัยสามารถเข้ารับบริการกับอู่ในเครือ รวมถึง เคลมค่าสินไหมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าซ่อมก่อน ขณะนี้บริษัทได้เริ่มเจรจารายละเอียดสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทที่จะรับโอนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองที่ไม่ด้อยกว่าผลผูกพันของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถประกาศรายละเอียด และขั้นตอนการโอนกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ได้ ประมาณวันที 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เนื่องจากต้องการลดความหนาแน่นของการใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ของบริษัทที่กำลังรองรับลูกค้าจำนวนมากที่แจ้งรับเงินเบี้ยประกันโควิดคืนในระหว่างวันที่ 1- 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีและคาดว่าจะเร่งคืนเงินแก่กลุ่มแรกได้เร็วกว่ากำหนด    ส่วนกรณีการเข้ารับบริการอู่ซ่อมรถยนต์ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการและอู่ที่รับซ่อมในเครือของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.southeastinsurance.co.th ,แอปพลิเคชั่น S...
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้อง กรณีเสียชีวิตและติดเชื้อจากโรค COVID-19 ตามโครงการประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19) แบบกลุ่ม สำหรับบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สมาคมฯ ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้วจำนวน 3,947 ราย คิดเป็นเงินรวม 44,470,000 บาท นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมฯ ได้เข้าไปรับบริหารความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและการติดเชื้อจากโรค COVID-19 ของบุคลาการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ต้องดูแลประชาชนและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger