นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากความตั้งใจเริ่มต้นที่ธนาคารออมสินมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินจริง ซึ่งประสบความสำเร็จจากการปล่อยสินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน ที่เปิดให้กู้ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนที่ขาดสภาพคล่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูญเสียที่ดินติดสัญญาขายฝากอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่อนปรนให้ลูกค้าใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการกู้ ภายในระยะเวลา 2 ปี สามารถปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วกว่า 21,000 ล้านบาท จึงเกิดเป็นแนวคิดการจัดตั้งบริษัทเข้าทำธุรกิจแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ดินและขายฝาก เพื่อผลักดันให้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ ลดโครงสร้างดอกเบี้ยซึ่งสูงเกินความเป็นจริง ให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสินเชื่อที่มีต้นทุนถูกลงและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท โดยการร่วมทุนของธนาคารออมสิน ในสัดส่วนหุ้น 49%  กับ บริษัท ทิพย...
เคทีบีเอสที กรุ๊ป รุกธุรกิจใหม่ WE DIGITAL INSURANCE โบรกเกอร์ประกันครบวงจร เสริมแกร่งบริการการเงิน ทั้งการลงทุนสร้างความมั่งคั่ง และมุ่งหวังพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรกับบริษัทประกันชั้นนำ  พร้อมเปิดตัว “We Care” แพลตฟอร์มที่ช่วยฝ่ายขายทำงานได้ง่ายขึ้น ช่วงแรกพุ่งเป้าประกันกลุ่มเป็นหลัก   นางญาณี โพธิบัวทอง ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท วี ดิจิทัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด  หรือ WE DIGITAL INSURANCE  เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ที่ดูแลลูกค้ากลุ่มความมั่งคั่งสูงมากว่า 20 ปี และเคยร่วมงานกับบริษัทประกันชั้นนำ ทำให้เข้าใจว่าการวางแผนด้านการเงินอย่างรอบด้านไม่ควรจำกัดแค่เพียงการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทน แต่ควรวางแผนป้องกันความเสี่ยงจากภัยด้านสุขภาพและทรัพย์สินด้วย เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและคุ้มครองความมั่งคั่งของทรัพย์สิน  โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวน ยิ่งส่งผลให้การลงทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น WE DIGITAL INSURANCE จึงเป็นโบรกเกอร์ที่ตอบโจทย์  ในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพและทรัพย์สิน โดยปัจจุบันเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชั้นนำภายในประเทศ...
ปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสของปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) ถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและจับตามอง จนทุกวันนี้ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาล เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือด้านการแพทย์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์ได้เปิดรับเอานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  ทั้งในส่วนของการศึกษาวิจัย และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาใช้ โดยเฉพาะเรื่อง AI, Big Data, การศึกษาเกี่ยวกับยีน (Genomics) และ การส่งเสริมสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Wellness)  เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษา...
ชุติมา วิริยะมหากุล  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ  สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) เปิดเผยงานวิจัยเกี่ยวกับ "การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย" ที่ทำการสำรวจและคาดการณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยทุกๆ 2 เดือน โดยระบุว่า มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับโลกที่หมุนไปในทุก ๆ ทำให้เหล่าธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ทุก ๆ อย่างผันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน และเกิดพฤติกรรมการใช้วิถีชีวิตแบบ Now Normal ที่พวกเราทุกคนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนในสังคม หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19   เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นกัน นอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้ว สภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับคนไทย หนึ่งในวิถีชีวิตแบบ Now Normal ของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังติดเชื้อโควิด และพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากการบริการด้าน Telemedicine ที่มีการผนวกกับบริการด้าน...
ไทยพาณิชย์ โพรเทค ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการประกันสุขภาพเพื่อผู้หญิง เปิดตัวโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็งที่ควรระวังสำหรับผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก พร้อมรับประกันคุ้มครองมะเร็งรับเงินก้อน 500,000 บาท ตอบโจทย์เทรนด์หญิงไทยยุคใหม่ใส่ใจตัวเอง เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วย นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดเผยว่า ด้วยเป้าหมายของไทยพาณิชย์ โพรเทค ปีนี้ คือ การมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประกันโรคร้ายแรง เนื่องจากพบว่า อัตราการตรวจพบและเสียชีวิตของคนไทยจากโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังพบกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้น ข้อมูล จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 139,206 คนต่อปี และจากข้อมูลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน...
การเติบโตของประชากรโลกจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ปี 2562 พบว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า 65 ใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมากขึ้นถึง 3 เท่า และคาดว่าภายในปี 2593  ประชากรจะมีอายุเกิน 65 หรือ 16% ของประชากรโลก ขณะที่อัตราการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนการพัฒนาการทางด้านการแพทย์ต่าง ๆ ที่รักษาโรคได้หลากหลายมากขึ้น  ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายด้านสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจกลุ่มสุขภาพแบบก้าวกระโดด   ซิตี้แบงก์ ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลก ผู้ให้บริการด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ในชื่อ “ซิตี้โกลด์” (Citigold)  เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การลงทุนที่ดีที่สุด จึงแนะนำ 5 กองทุนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้นักลงทุนได้เลือกกระจายการลงทุน ดังนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCB Global Health...
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ร่วมออกบูท 2 งานใหญ่ ที่เตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าภายในงาน ด้วยเบี้ยประกันภัยสุดคุ้มกับส่วนลดพิเศษ และของสมนาคุณมากมาย อีกทั้งยังสามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โดยมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาการประกันภัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในสถานการณ์ปัจจุบัน งานมหกรรมการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทย Money Expo 2022  ในวันที่ 12-15พฤษภาคม 2565 ณ บูท K3 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซปต์ Wealth to Wellness ความสมดุลแห่งชีวิต ความมั่งคั่งทางการเงินและสุขภาพ อีกหนึ่งงานดีๆ สำหรับคนรักสุขภาพ ในงาน Bamrungrad Health Fair 2022ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม 2565ชั้น G อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยทีมงาน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพที่หมาะกับคุณและคนที่คุณรัก...
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของ COVID - 19 สายพันธุ์โอไมครอน คือการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามเวลาที่กำหนด โดยการได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครบถ้วนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คนไทยได้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ภายใต้แนวคิด Love Mindset สนับสนุนให้คนไทยใช้ความรักสามด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือความรักสุขภาพ Love Your Healthจึงได้ส่งพลังความรักความห่วงใยมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าผู้ใช้ OCEAN CLUB APPLICATION ระดับ Bronze, Silver, Gold และ Platinum "แลกรับรหัสรับบริการวัคซีนทางเลือก (Covid-19)  ผ่าน OCEAN CLUB APP" โดยใช้ OCHI...
รายงานเปิดเผยผลงานวิจัย COV-BOOST ฉบับล่าสุดจากประเทศอังกฤษ เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ระหว่าง วัคซีนไฟเซอร์ขนาด 30 ไมโครกรัม กับ วัคซีนโมเดอร์น่า ขนาด 50 ไมโครกรัม ในอาสาสมัครจำนวน 166 ราย ที่เคยได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 มาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่า การได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือวัคซีนโมเดอร์น่าเข็มกระตุ้น เป็นวัคซีนเข็มที่ 4 สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยหากเทียบกับระดับแอนติบอดี้ก่อนการได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 พบว่า วัคซีนไฟเซอร์ขนาด 30 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับแอนติบอดี้ได้ 12.19 เท่า ส่วนวัคซีนโมเดอร์น่าเข็มกระตุ้นขนาด 50 ไมโครกรัม เพิ่มระดับแอนติบอดี้ได้...
ผ่านแอปฯ หมอดี เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นมอบการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมมือกับ แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จำนวน 1,000 สิทธิ สำหรับประชาชนทั่วไป 1 เข็มต่อท่าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ได้ง่าย ๆ ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ และจองคิวฉีดวัคซีนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้ได้รับสิทธิสามารถเลือกรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ เวิลด์เมดิคอล บางแค...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger