BVG โชว์ผลงานงวดไตรมาส 4/66 ทุบสถิติ All Time High กำไรสุทธิพุ่งทะยาน 109% แตะ 19 ล้านบาท กวาดรายได้รวม 141 ล้านบาท โตโดดเด่น 22% ธุรกิจ EMCS-TPA- BVA เติบโตยกแผง รับอานิสงค์ภาพรวมตลาดธุรกิจประกันภัยกลับสู่สภาวะปกติ กางแผนปี 2567 ลุยตลาดอาเซียน ขยายฐานรุกกลุ่มบริการใหม่ๆ พร้อม เดินหน้าพัฒนาระบบ AI Estimate ปักหมุดรายได้ทั้งปีโต 15% ทะลุ 600 ล้านบาท  นางนวรัตน์ วงศ์ฐิติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวนเจอร์...
บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) กางแผนธุรกิจปี 67 เน้นธุรกิจประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ทั้ง ประกันรถยนต์ EV-ประกันภัยไซเบอร์-ประกันด้าน ESG ฟากบิ๊กบอส “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” เดินหน้าพัฒนาประกันภัยต่อ Alternative กับ TQM ALPHA มองโอกาสประกันภัยใน Digital Asset เพิ่ม ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมเดินหน้าทำ M&A สร้าง New S-Curve           นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด...
ปัญหา PM 2.5 มลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษต่อสุขอนามัยของไทยมีการพูดมากขึ้นและยกระดับเป็นปัญหาระดับชาติมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อ 2019 จนถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลายเป็นต้นปัญหาสุขภาพของคนไทย ธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะการประกันสุขภาพจึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริหารความเสี่ยงความเจ็บป่วยที่เกิดจาก PM 2.5 โดยล่าสุด บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดย ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ หรือ TQM จับมือกับ บมจ.กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดตัว "ประกันภัยคุ้มครองโรคจากมลพิษทางอากาศ PM 2.5" เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นที่สูงเกินมาตรฐาน โดยออกแบบเป็น "กรมธรรม์คุ้มครองโรคร้าย" ที่มีสาเหตุมาจากการได้รับผลจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จ่ายค่าสินไหมเป็นเงินก้อนปลอบขวัญ เพื่อเป็นค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล กรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และเงินชดเชยเงินรายวัน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียงหลักพันต่อปี...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายฐิติเดช ศรีมารยาท ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับรางวัลสาขา Most Innovative Brand (รางวัลองค์กรที่เป็นที่สุดด้านนวัตกรรม) จากเวที The Future Trends Awards 2024 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากความสำเร็จของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งสินเชื่อทะเบียนรถ และธุรกิจนายหน้าประกันภัย นายฐิติเดช กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ อยู่ภายใต้เจตนาในการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม โปร่งใส ให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัยได้เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงินทั่วไปได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ...
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
TQR กางแผนธุรกิจปี 67 เน้นธุรกิจประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ทั้ง ประกันรถยนต์ EV-ประกันภัยไซเบอร์-ประกันด้าน ESG ฟากบิ๊กบอส “ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” เดินหน้าพัฒนาประกันภัยต่อ Alternative กับ TQM ALPHA มองโอกาสประกันภัยใน Digital Asset เพิ่ม ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ พร้อมเดินหน้าทำ M&A สร้าง New S-Curve           นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือTQR ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ...
ดร. อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงาน “TQM Business Plan Kick Off 2024” แก่ผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน 95 สาขาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับโครงสร้างธุรกิจหลัก 3 อย่างคือ ประกัน การเงิน และเทคโนโลยี โดยในปีนี้ TQM จะเน้นการเสริมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเนื่องจากปัจจุบัน AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตและการทำงานมากขึ้น TQM จึงให้พนักงานปรับตัวให้ทำงานร่วมกันกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตขององค์กรและพัฒนาเป็น INSURETECH อย่างเต็มตัว ณ ทีคิวเอ็มสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นำโดย นางสาวฉวีมาศ แย้มยิ้ม ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาและฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ร่วมกับ CVC Capital Partners หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลัก ร่วมมอบเงินมูลค่า 833,859.57 บาท ให้กับ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังนำทีมผู้บริหารและชาวเงินติดล้อกว่า 200 ชีวิต ร่วมสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง...
          สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle: BEV) เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้กับบริษัทสมาชิก เพื่อลดข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงขึ้น สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. มอบนโยบายการกำกับการปฏิบัติงานตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมฯ โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อดำเนินการพัฒนาและจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพิจารณาความเสี่ยงในการรับประกันภัยจากการใช้งานจริงของรถยนต์แต่ละคันได้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและสังคมโดยรวม โดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สํานักงาน...
            นางสุวพร ทองธิว ประธานกรรมการบริหาร และนายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2490 เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัททุกภาคส่วนที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย” พร้อมทั้งดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และอุดมการณ์แห่งการแบ่งปัน มุ่งมั่น และแน่วแน่ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีทำบุญดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger