บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายฐิติเดช ศรีมารยาท ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร “SME to IBE” (SME to Innovation Based Enterprise) ปั้น SME ไทยสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ Digital Transformation และ Reinventing Business ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของเงินติดล้อในปัจจุบัน หลักสูตรดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานความคิดด้านนวัตกรรม โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายมากกว่า 80 คน จากกว่า 40 องค์กร ผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมรูปแบบ virtual classroom เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
คุณธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  SAWAD เปิดเผยว่า ศรีสวัสดิ์พร้อมขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อสร้าง ecosystem ทางธุรกิจสู่ One Stop Service จึงเดินหน้าร่วมมือกับบริษัทประกันชั้นนำในประเทศไทย เปิดรับทำประกันครบทุกชนิดทั้งประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ และ พ.ร.บ. พร้อมให้บริการลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วแบบครบวงจร ณ สาขาทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง โดยเปิดโปรโมชั่นตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วยการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ในอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 8 งวด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการชำระเบี้ยประกันเต็มจำนวนและได้รับความคุ้มครองจากการทำสัญญาในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความเปราะบาง นอกจากนี้ บริษัทฯได้พัฒนาระบบ IBS หรือ...
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ TQM ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์โครงการ ‘ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน’ จัดโดย Doctor A to Z พร้อมเหล่าพันธมิตรกว่า 15 บริษัทเอกชน, ทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสา หวังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็มให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ ซึ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แอดไลน์ “ช่วยด้วย” โดยโครงการ ‘ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน’...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงสนับสนุนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ลูกค้าที่ประกอบอาชีพในเขตพื้นควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ 13 จังหวัดลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการประกอบกิจการของภาครัฐลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับความช่วยเหลือกับบริษัทฯ ทั้งนี้...
ตามที่มีข่าวว่าบริษัทประกันภัยรายหนึ่งมีหนังสือถึงผู้เอาประกันภัยแจ้งการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสารการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อสาธารณชนนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ประสานงานกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเห็นว่า ในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันภัยควรเป็นที่พึ่งและสามารถเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้เอาประกันภัย โดยคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ได้สั่งให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19...
ไทยพาณิชย์ จับเทรนด์การเติบโตของการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอีคอมเมิร์ซ อัดแคมเปญพิเศษ ‘ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)’ ผ่าน MONLINE.COM ของเดอะมอลล์กรุ๊ป ให้ลูกค้ารับความคุ้มครองง่ายๆ สุดพิเศษ! ด้วยความคุ้มครองเพิ่ม 2 เท่าตลอดปีกรมธรรม์ พร้อมรับฟรี! Starbucks e-voucher มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อประกันภัยไซเบอร์แผนแพลตตินัม และชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เริ่ม 1 ก.ค. ถึงสิ้นเดือน ส.ค.64 จากแนวโน้มการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการล็อคดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไทยพาณิชย์ มองว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ MONLINE.COM (www.monline.com)...
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าเงินติดล้อในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย อาทิ สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 10 นาที สินเชื่อรถเก๋งกระบะ อนุมัติไวภายใน 1 ชม. พร้อมรับเงินสดทันทีที่สาขา เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ลูกค้านำเงินไปสร้างสภาพคล่องหรือแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเงินติดล้อยังคงยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อเนื่อง โดยการการันตีคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถอย่างรวดเร็ว ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าปิดบัญชีสำเร็จ และสินเชื่อเช่าซื้อ คืนเล่มทะเบียนรถภายใน 30 วัน หลังได้รับเอกสารชุดโอนครบ ซึ่งเงินติดล้อถือเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่การันตีการคืนเล่มทะเบียนรถให้กับลูกค้าและเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ยังการันตีมอบเงินจำนวน 500 บาท ให้กับลูกค้า กรณีคืนเล่มให้ลูกค้าหลังปิดบัญชีล่าช้ากว่าวันที่กำหนด ซึ่งการคืนเล่มทะเบียนรถที่รวดเร็วมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับลูกค้า เพราะลูกค้าอาจมีความจำเป็นในการนำทรัพย์สินอันมีค่าของตนเองไปขายต่อแปลงเป็นทุนหมุนเวียน...
ไทยพาณิชย์ โพรเทค เร่งเครื่องธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ด้วยเป้าหมายให้คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่า วางกลยุทธ์หลัก สร้างระบบงานขายครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สวนกระแสรับสมัครทีมขายประจำทั่วประเทศผ่าน “มหกรรมออนไลน์เปิดบ้านรับทีมขาย” SCB Protect Virtual Open House ลุยเพิ่มพอร์ตประกันวินาศภัยและประกันกลุ่ม  ผนึกกำลังพันธมิตรและลูกค้าองค์กรขยายตลาด เตรียมเปิดตัวเรือธงสำคัญ “ดิจิทัลแพลตฟอร์มโบรกเกอร์” ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเสริมแกร่งประกันภัยแบบครบวงจร นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดตัวในกลางปี 2563 โดยมีเป้าหมายสร้างความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าให้แก่คนไทยทั่วประเทศ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างทีมขาย เสริมความแข็งแกร่งของระบบงานขาย และคิดแผนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนทั่วไป...
TQR เดินหน้าร่วมมือกรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ พัฒนา"กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา" พร้อมบริหารความเสี่ยง หลังคปภ.อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา ฟากซีอีโอ"ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์" ระบุการเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการประกันภัยต่อ จะช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ ประเมินความสนใจกรมธรรม์ฯ คึกคัก สนับสนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง            นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR  เปิดเผยว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้บริการจัดหาประกันภัยต่อให้กับบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ ประกันภัยพืชเศรษฐกิจฯ โดยเบื้องต้นได้ร่วมพัฒนากรมธรรม์ กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด...
724 มาร์เก็ต ครบรอบ 4 ปี ก้าวไปอีกขั้นขยายบริการจากประกันออนไลน์สู่บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีนออนไลน์ โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรด้านสุขภาพชั้นนำอย่างโรงพยาบาลพระราม 9 และมิตรไมตรีคลินิก มุ่งตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้เรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว  วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดีเดย์ของการร่วมมือกันระหว่าง บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด โรงพยาบาลพระราม 9 และมิตรไมตรีคลินิก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ตรวจสุขภาพและวัคซีนออนไลน์บนเว็บไซต์ 724.co.th ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปีของบริษัทฯ โดยนำเสนอแผนตรวจสุขภาพที่หลากหลาย ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 550 บาท อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพวัย 35+, โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย-ผู้หญิง,โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง และโปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ รวมถึงโปรแกรมฉีดวัดซีน...

ติดตามเราได้ที่

4,678แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine