นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ นายบุญชู เตชะสุรินทร์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือแต่งตั้ง IBSC Broker เป็นตัวแทนนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T Life ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ IBSC Broker ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันชั้นนำ จะช่วยขยายช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุณภาพของ T Life ไปสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่สามารถเลือกซื้อประกันผ่านบริษัทนายหน้าที่มีประสบการณ์ ซึ่งจะให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ T...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการให้บริการออกใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยและผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Licensing) แบบครบวงจร ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลการอบรม ข้อมูลการสอบ ระบบการเงิน และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภายนอกของภาครัฐอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อลดขั้นตอนและเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและความถูกต้องแม่นยำในกระบวนการทำงานระหว่างหน่วยงานมากขึ้น E-Licensing เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การนำส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดให้มีความรวดเร็ว...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย Center of InsurTech, Thailand (CIT) หรือศูนย์ CIT เดินหน้าพัฒนาโครงการ OIC GATEWAY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลประกันภัยครบวงจรบนสมาร์ตโฟนที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่เข้าถึงง่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ คปภ. รอบรู้ หรือ @OICConnect โดยในระยะแรกได้เปิดให้บริการ กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy ที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของตนเองผ่านช่องทางนี้ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ตั้งของสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยทั้งหมดในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนทำประกันภัย หรือหากจะทำเรื่องร้องเรียนผ่านระบบก็สามารถทำได้ง่าย สะดวกครบ จบในที่เดียว ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมมากขึ้น โครงการ OIC...
            บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (TQM) เปิดตัว “โครงการประกันรถยนต์ EV ” สอดรับกับแบบประกันภัยรถยนต์สำหรับรถไฟฟ้า ฉบับใหม่ของ คปภ. เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้ขับขี่ได้อย่างสบายใจ กับประกันรถยนต์ไฟฟ้าดูแลครอบคลุมทั้งตัวรถและผู้ขับขี่ พร้อมบริการสุดพิเศษ 3 บริการพี่หมีใจดีจาก TQM  ที่ส่งมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนการบริการ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า  “แนวโน้มกระแสความนิยมรถยนต์ EV ของไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เพราะรถยนต์ EV ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใช้ยานยนต์จากพลังงานสะอาด ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงกันมากขึ้น และส่วนนึงมาจากมาตรการการลดภาษีนำเข้าที่ทำให้ราคารถยนต์ EV ถูกลง ทั้งนี้ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1...
ที คิว อาร์ (TQR) ประเมินผลงานไตรมาส 2/67 แนวโน้มดีต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อรูปแบบใหม่ ร่วมกับ  TQM ALPHA ทั้งประกันภัยต่อ Personal Accident and Health-D&O-Cyber-EV เต็มสปีด ด้าน 2 บริษัทร่วมทุน อาร์สแควร์ฯ อยู่ระหว่างเจรจาทางธุรกิจลูกค้าใหม่ 3 ราย คาดชัดเจนปีนี้ ส่วน อัลฟ่าเซคฯ เดินหน้าธุรกิจประกันภัยไซเบอร์ ขยายฐานลูกค้า มั่นใจสนับสนุนผลงานปี 67 เติบโต 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผน           นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที...
ไทยพาณิชย์ โพรเทค (SCB Protect) ต่อยอดบริษัทแม่ เปิดหน้าใหม่ธุรกิจประกัน นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชื่อมโยงช่องทางการให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า นำ AI วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางด้านประกันของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการนำเสนอความคุ้มครองแบบเฉพาะบุคคล ด้วยทางเลือกประกันที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างถูกจังหวะ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทุกช่องทางบริการ ทั้งช่องทางดิจิทัล ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงิน และเทเลเซลล์ เพื่อมอบบริการที่ไร้รอยต่อ ประกาศแต่งตั้ง นางลดาพร จุลทอง ผู้บริหารงานเทเลเซลล์ ผสานพลัง AI ยกระดับช่องทางเทเลเซลล์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยประมาณการเบี้ยประกันรับรวม 2,000 ล้านบาท ในปี 2567   นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายกาญจน์ณัฐ เฉลิมจุฬามณี  ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การเรียนรู้เงินติดล้อ นำทีมชาวเงินติดล้อจัดกิจกรรม “Culture Camp Connect” เพื่อเชิญชวนผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือ TIDLOR Culture Camp และบุคคลที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของตนเองกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกัน และยังเปิดโอกาสให้ร่วมถาม-ตอบข้อสงสัย (Q&A) อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยพร สุปัญญา Chief People Officer บริษัท เอสซีจี...
‘กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์’ นายหน้าประกันภัย ภายใต้ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าบุกตลาดประกันภัยยานยนต์ ชู 3 คุณสมบัติเด่น ‘คุ้มค่าตามงบ - เข้าถึงง่าย - ใส่ใจทุกความต้องการ’ เป็นที่ปรึกษาด้าน ช่วยลูกค้าเลือกกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ พร้อมเปิดตัวซีรี่ส์ภาพยนตร์โฆษณา  ‘เปรียบเทียบประกันจริงจัง ได้ดีลปังแบบออโต้’ สื่อสารให้ลูกค้าใส่ใจความคุ้มครองตัวบุคคลหรือตัวรถเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการประกันภัยยานยนต์ พร้อมมอบโปรโมชันส่วนลดพิเศษตลอดปี 2567นางสาวชญาน์ธิป พันธุ์มณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้...
          คุณวรางค์ ไชยวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับ คุณสุวัตน์ ฤกษ์สุจริต กรรมการผู้จัดการและคุณภควัต คชาวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอย่างอบอุ่น ภายใต้งาน “Bright Blue Party 2024 by Thaihealth Insurance” เพื่อขอบคุณคู่ค้า และพันธมิตรนายหน้าประกันภัย สำหรับการนำเสนอสินค้าคุณภาพอย่าง Simply Healthy, Wealthy Healthy, Excellency, ประกันอุบัติเหตุ และประกันกลุ่มพนักงาน ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ          ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)...
            สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานการประชุม Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 23 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2024 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger