บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา หรือ TQMalpha โดย ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที คิว อาร์ หรือ TQR โดยนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บมจ.ไทยศรีประกันภัย หรือ Thaisri โดย Dr.Till Boehmer ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 3 บริษัทได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน เพื่อรองรับการเติบโตของทั้ง 3 บริษัท และปรับพอร์ทการรับประกัน โดยเน้นกระจายงานไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาโปรดักต์และการหา Reinsurance รองรับ ที่ TQR...
          บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือTIDLOR โดย ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และอดีตนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ (VTLA) มอบหมายให้ ดวงพร อุทัยพัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายกำกับธุรกรรม เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุธัช เรืองสุทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เนื่องในโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน ในฐานะหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทยให้เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่พึ่งด้านการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อย (underbanked) และมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยอีกด้วย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจุบัน...
          กองทุนประกันชีวิตร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัยและสำนักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา) จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับประกันภัยให้แก่ตัวแทน -นายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 8 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต รวมถึงการติดตามเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เกิดจากการทำประกันภัย ให้แก่กลุ่มตัวแทน-นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายฯ นี้ ไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยในวงกว้าง พร้อมการตรวจสอบสิทธิอันพึงได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำประกันภัย ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นิภา วนิชวัฒน์  ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นตัวแทนนำทีมงานอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจฯ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการใช้สื่อ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำในโครงการกำลังใจฯ เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดอบรมจำนวน 12 ตอน ประกอบด้วย การใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้ก้าวพลาด รวมถึงวิธีการใช้งานคู่มือการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในโครงการกำลังใจฯ ทั่วประเทศ สามารถจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภารกิจคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการกองทุนกำลังใจฯ ร่วมในพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยมี ฉลาด อ่อนหัวโทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ณ เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จ.สุรินทร์
ที คิว อาร์ ส่งสัญญาณผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ของปี มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ Alternative อาทิ ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ ประกันภัยไซเบอร์ และประกันสุขภาพ ยังไปได้สวยเผยได้รับแรงหนุนจากการ Synergy ธุรกิจร่วมกับ TQM ALPHA กลุ่มธุรกิจให้บริการ (Service) ยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ Platform ในการให้บริการ โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรการอบรม ย้ำยังมั่นใจผลงานปี 66 เติบโตเกิน 10% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ตามแผน           นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ...
บริษัท สยามสไมล์ คอร์เปอร์เรท จำกัด ยกระดับงานประกันภัย ลงนามซื้อ “บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ง สยามสไมล์ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้   ทั้งนี้บริษัท สยามสไมล์ คอร์เปอร์เรท จำกัด นำโดย อาจารย์ปรีชา ชัยวงค์คำ ประธานกลุ่มบริษัทสยามสไมล์ และ คุณชลัช ชัยวงค์คำ กรรมการบริหาร ร่วมกับคุณแอรอน ตัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Carro และ CEO Carro Group โดยมีคุณพรลัดดา...
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา โดย บริษัท ทีคิวซี จำกัด (TQC) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข ภายใต้แนวคิด Quality Of Working Life And Happiness เพราะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมกันทำ MOU เพื่อทำมาตรการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีเป้าหมายให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข มหาวิทยาลัยบูรพา โดย รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบริษัท ทีคิวซี จำกัด โดย ดร.วุชธิตา คงดี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ ผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจประกันภัยและ Tidlor Academy เป็นตัวแทนนำทีมงานเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก “บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นธุรกิจเครื่องสำอาง และเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ Mistine จำนวนทั้งหมด 30 ท่าน ในกิจกรรม “TIDLOR Culture Wow” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ได้จริงในแบบฉบับของเงินติดล้อ ผ่านการเยี่ยมชมทีมงานฝ่ายต่างๆ ภายในออฟฟิศ การพูดคุยกับทีม Culture Gangster และ กิจกรรมถาม-ตอบ (Q&A) กับทีมผู้บริหารอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในแบบฉบับเงินติดล้อ...
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ปัจจุบันเงินติดล้อได้ออกแคมเปญ “บัตรติดล้อ ยันดอกถูก 0.94%” สำหรับผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ พร้อมรับบัตรติดล้อและทำการเปิดใช้งานบัตร โดยจะได้รับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 0.94% ต่อเดือน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับกลุ่มผู้ใช้สินเชื่อรายย่อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยแคมเปญ “บัตรติดล้อ ยันดอกถูก 0.94%” ได้ทำการสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านหนังโฆษณาชุด “ยันดอกถูก 0.94%” กำกับโดย ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาชื่อดัง ที่ถ่ายทอดเจตนาและความตั้งใจของพนักงานเงินติดล้อในการยันดอกเบี้ยไว้เพื่อช่วยเหลือลูกค้า โดยนำเสนอในมุมมองที่จริงจัง จริงใจ เรียกรอยยิ้มตามสไตล์เงินติดล้อ ผู้สนใจสามารถรับชมหนังโฆษณาชุด “ยันดอกถูก 0.94%”...
"เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์" เดินหน้าลุยธุรกิจประกันครึ่งปีหลังเต็มสูบ ผนึกกำลังกับพันธมิตร  "ธนาคารเกียรตินาคินภัทร" สู้ศึกตลาดยุคดิจิทัล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์แอปพลิเคชัน KKP MOBILE ชูจุดเด่น สะดวก ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ พร้อมบริการกรมธรรม์ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง นำร่องเปิดให้บริการ 3 โปรดักส์สุขภาพและอุบัติเหตุ KKPGEN PREFERRED HEALTH, SIMPLY E-CANCER และ KKPGEN PA ONE ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า           นายอาร์ช คอลมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “ภาพรวมพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger