KBTG โชว์ศักยภาพสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จากการยกเครื่ององค์กร จนบรรลุเป้าหมายเร็วกว่าที่กำหนดถึง 2 ปี  ตั้งเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้า ทยานสู่ระดับโลกด้วย Human-first x AI-first Transformation รองรับยุทธศาสตร์ 3+1 ธนาคารกสิกรไทย ในการสร้างสรรค์ผลผลิตด้านไอทีที่เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า ในปี 2562  KBTG ได้ทำ Transformation องค์กรแบบยกเครื่อง ที่เรียกว่า #OneKBTG Transformation เพื่อเสริมกำลังในเชิงบุคลากร เทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ โดยปักหมุดขึ้นแท่นเป็นสุดยอดองค์กรเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2568...
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “เหรียญมังกรทอง” ภายใต้“โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เหรียญดังกล่าว ได้รับการปลุกเสก โดย พระเดชพระคุณหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเตือนสติให้ประชาชนไม่ประมาทในการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สำหรับ “โครงการตรุษจีนเมาไม่ขับ” มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง...
นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำกรอบแนวทาง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยกรอบแนวทางฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจประกันภัยเข้าใจถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และสร้างความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนแสดงถึงบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจประกันภัยต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ ผู้เอาประกันภัย คู่ค้า สังคมและชุมชน ตามกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย (Value chain) ในแต่ละมิติ ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล...
นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักกิจกรรม “ECO Living ดิน ฟ้า ป่า น้ำ Doc Fest” จัดโดย สำนักพิมพ์สารคดี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นความสำคัญของอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อันเป็นการรักษาสมดุลและคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมออกบูธกิจกรรม ภายใต้แนวคิด นวัตกรรมรักษ์โลก “เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ” เชิญชวนผู้เข้าชมงานสร้างบุญด้วยการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาบริจาค เพื่อรวบรวมไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำไปรีไซเคิลถักทอเป็นผ้าไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์ต่อไป...
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” โชว์ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารบุคลากรในปีที่ผ่านมา คว้า 8 รางวัล จาก 4 เวทีระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น  HR Asia Awards 2023, HR Excellence Awards 2023, World HRD Congress และ BCCT King Power Thailand International Business Awards (TIBA) 2023 ตอกย้ำความมุ่งมั่นใน การดูแลสุขภาวะพนักงานที่ดีแบบองค์รวม...
จากการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP28 และการประชุม World Economic Forum 2024 หรือ WEF ตอกย้ำว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหารือแนวทางจัดการปัญหานี้ อีกทั้งรายงานความคืบหน้าในการทบทวนสถานการณ์ระดับโลก (Global Stocktake Synthesis Report) ของสหประชาติ ชี้ให้เห็นว่านโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐทั่วโลกยังไม่เป็นผลดี จากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นถึง 2.6 องศาเซลเซียส สูงกว่าเมื่อเทียบกับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม แม้นโยบายภาครัฐจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ แต่การปรับตัวของภาคเอกชนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน ต้องอาศัยเม็ดเงินมหาศาล รวมทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจแห่งอนาคตควบคู่กันไป ทำความรู้จักแนวคิด Rethink Sustainability “Rethink Sustainability” คือแนวคิดจาก ลอมบาร์ด โอเดียร์ ไพรเวทแบงก์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากสวิสเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2339 ผ่านวิกฤตทางการเงินกว่า...
ตามที่รัฐบาล กำหนดให้การแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชนทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้ให้กับประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อเร่งช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐแก้ไขหนี้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารจึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ กู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ” เพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสมาชิก ได้แก่ ข้าราชการครู ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อไถ่ถอน หรือรีไฟแนนซ์หนี้ดอกเบี้ยสูง มาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของสมาชิกที่เดียว ช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพง ให้กับกลุ่มลูกหนี้รายย่อยที่มีรายได้ประจำของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว เช่น หนี้บัตรเครดิต ดอกเบี้ย 16% ต่อปี หรือหนี้สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นหรือนอนแบงก์ที่คิดดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปี เป็นต้น สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ วงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาว โดยปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์...
นางรจนา อุษยาพร  ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เคทีซีเป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Diversified Financial Services and Capital Markets ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งมีผลประกอบการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งมีบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) จัดโดย S&P...
ทีทีบี ครองอันดับหนึ่งธนาคารด้าน ESG ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand โดดเด่นในหมวดการคุ้มครองผู้บริโภค และขยายบริการทางการเงิน ล่าสุดคว้ารางวัล Best Environmental Sustainability Bank จากเวที International Finance Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการทำงานแบบ Make REAL Change มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงผสานธุรกิจและความยั่งยืน ตามกรอบ B+ESG ก้าวสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”   นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ทีทีบีวางกรอบการดำเนินธุรกิจ Make REAL Change...
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย นางสาวนภา  ตรีรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ได้อิ่มท้อง ในโครงการ “ปันสุข เพื่อน้องอิ่ม” ทุกการรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์จากลูกค้าจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค (บริษัทบริจาค 200 บาทต่อ 1 กรมธรรม์) ให้กับธนาคารอาหารออนไลน์ Cloud Food Bank มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เพื่อช่วยเปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นมื้ออาหารให้กับชุมชนที่ขาดแคลน และเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้ทรัพยากรกระดาษอีกด้วย สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวน 411,200 บาท โดยมี แสวง​ ขาวลา ​ผู้จัดการอาวุโสฝั่งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger