ฟิลลิปประกันชีวิต ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังแห่งการให้ครั้งสำคัญกับโครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร ผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขาย รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็น “ผู้ให้” ในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่น  โครงการ “ยิ่งให้..ยิ่งได้รับ” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง และรองรับจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคกับโครงการฯ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ เว็บไซต์ DonationHub.or.th  และสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้  การร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความศรัทธาจะนำมาช่วยเหลือสู่คนไทยด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยได้อย่างแท้จริง
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท และสนับสนุนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แก่มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกๆ ด้านของมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการ ใช้ยาเสพติด ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยในอนาคต โดยมี ม.ล. อารยา สิโรดม กรรมการเหรัญญิก มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล...
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมเปิดตัวโครงการ “Save Our Sea 2023” ณ อังสนา ลากูน่า จ.ภูเก็ต   โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คุณพีระ ป้อมสุข กรรมการ มูลนิธิลากูน่า ภูเก็ต คุณหิรัญ กังแฮ หัวหน้างานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พร้อมด้วยพนักงานและฝ่ายขายจิตอาสาของบริษัทฯ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต และทีมงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน...
          กลุ่มมาหามิตร นำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เอ็ม บี เค, โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ และ อลิอันซ์ อยุธยา จับมือตอบรับนโยบายกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ “ไม่ เท-รวม” ผนึกกำลังขับเคลื่อน “ปทุมวัน ZERO WASTE”เขตปทุมวันไร้ขยะ พร้อมรับเป็นต้นแบบการแยกและจัดการขยะให้กับชุมชม และ กลุ่มธุรกิจในเขตปทุมวัน หวังสานต่อครอบคลุมทุกพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพฯ     นายกอปร ลิ้มสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste และหัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า“หลังจากที่ภาคีด้านสิ่งแวดล้อมของจุฬาฯ โดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ และอีกหลายคณะหลายส่วนงานที่ร่วมกันดำเนินโครงการChula...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger