สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อนุมัติกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ปี 2567 – 2569 เพิ่มภารกิจแก้ปัญหาหนี้ ชูประเด็น ESG เป็นกรอบการดำเนินงาน ขับเคลื่อนผ่านแผนยุทธศาสตร์ 3S  Sustainability Synergy และ Strong นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2566 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ปี 2567 – 2569 ซึ่งมีการปรับเพิ่มภารกิจผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการเงินแก่ประชาชน โดยดำเนินการภายใต้กรอบ ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ...
ธนาคารกสิกรไทย ตัวแทนสถาบันการเงินภาคเอกชนไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council Summit Week) เมื่อต้นเดือนกันยายน ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดนร่วมการเสวนาหัวข้อ Decarbonizing Southeast Asia: Charting ASEAN’s Pathway to a Net-Zero Future แลกเปลี่ยนมุมมอง บทบาท แนวคิดของภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)  พร้อมเชิญชวนกลุ่มอาเซียนสร้างมาตรฐานการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค  ผลักดันการเกิด ASEAN Taxonomy นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า...
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย และ พระชยานันทมุนี รองศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย  มุ่งเน้นการฟื้นฟูตำรายาล้านนาโบราณ เพื่อนำไปต่อยอดยกระดับสู่การวิจัยและพัฒนายาจากพืชในระดับสากล   ซึ่งนอกจากประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาโบราณอันมีค่ายิ่งแล้ว  ยังเพิ่มคุณค่าและมูลค่าพืชยาในจังหวัดน่านอีกด้วย      ทั้งนี้หลังจากการรวบรวม คัดสรร และปริวรรตตำราพืชยาที่ถูกบันทึกผ่านการจารึกลงในใบลานเป็นภาษาล้านนาโบราณ และเก็บรักษาไว้ในวัดอันเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิทยาการในสมัยก่อนให้เป็นภาษากลางที่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะรคัดเลือกตำรับพืชยาล้านนาที่มีศักยภาพไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางแพทย์และเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับตามมาตรฐานการพัฒนายาจากพืชในระดับสากล ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บอกซ์  ในการยกระดับคุณค่าและมูลค่าของพืชยาใต้ป่าน่าน เพื่อสร้างรายได้ให้ชาวบ้านจังหวัดน่านควบคู่ไปกับการฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่าน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นป่าต้นน้ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยมี นายอนันต์ ลาภสุขสถิต ประธานสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท นางสาวนุชสรัญ พลวิทย์ กรรมการสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท  พระมหาปิยะ ธีรงฺกุโร, ดร....
          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว" จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
งานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี “ทีทีบี ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023”  Run for Change เพื่อเปลี่ยน...ทุกพลังเป็นของขวัญให้น้อง  ปีนี้ “ทีทีบี” มาพร้อมพันธมิตรใหม่ “ธนชาตประกันภัย” สานต่อภารกิจส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทย มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้ 3 มูลนิธิ  จำหน่ายบัตรวิ่งและร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยค่าบัตรและเงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 100% นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า  ทีทีบีมุ่งขับเคลื่อนภารกิจระดมทุนจากงานเดิน-วิ่งการกุศล นำรายได้จากการจำหน่ายบัตร และเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เพื่อบ่มเพาะให้กับเด็กที่ขาดโอกาส เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ   ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้มอบเงินบริจาคไปแล้วราว 40 ล้านบาท สำหรับ “ทีทีบี |...
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม  ผู้บริหารสูงสุด – สายงานสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการสอบถามความต้องการของสมาชิก “เคทีซี พราว” พบว่าสิ่งที่สมาชิกต้องการมากที่สุดคือการปลดหนี้  ไม่ใช่ของรางวัลหรือแคชแบ็ค  โครงการเคลียร์หนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อช่วยลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ลูกค้ามีวินัยในการชำระที่ดีขึ้น โดยเคทีซีจะให้สิทธิ์ลุ้นเคลียร์หนี้เป็นรางวัลกับกลุ่มลูกค้าที่จ่ายตรงวันครบกำหนด   สำหรับ 6 เดือนแรก  ได้มอบรางวัลเคลียร์หนี้ให้กับสมาชิกสินเชื่อบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” จากจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 600 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 7,080,000 บาท (จับรางวัลทั้งปี 12 รอบ) “ที่ผ่านมาหลังจากลูกค้าได้รับการปลดหนี้แล้ว ยังสามารถนำเงินที่เหลือไปใช้ลงทุน จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ทำให้ลูกค้าบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้น...
พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดโครงการ Run To Win - Save Children Heart เชิญชวนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ วิ่งสะสมระยะทางผ่าน Application DROMOS (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร ธนาคารจะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก โดยมีเป้าหมายสูงสุดของเงินบริจาค...
วิริยะประกันภัยยืนยันการดำเนินงานธุรกิจ มุ่งเน้นการประกันภัย ไม่ได้แตกไลน์ไปลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์  จึงไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับการดำเนินธุรกิจของ “V Group” ดีลเลอร์รถยนต์ที่กำลังเป็นข่าวว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่ง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่า ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงได้เผยแพร่ข่าวสาร V Group   ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนยี่ห้อหนึ่ง ที่จะเปิดจำหน่ายในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้  ประกอบกับมีสื่อมวลชนหลายสำนักได้สอบถามเข้ามายังบริษัทฯ ถึงแนวทางการดำเนินการ การจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดไปถึงสัดส่วนการถือหุ้นใน V Group  ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด  บริษัทฯ จึงขอแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 76 ปี วิริยะประกันภัยยังไม่เคยมีแนวคิดลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยังคงมุ่งมั่นในการทำธุรกิจประกันภัย เพื่อจะทำหน้าที่เป็นหลักประกันสังคม ด้วยการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชน สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้มีความยั่งยืน  ภายใต้วิสัยทัศน์ “ความเป็นธรรม คือ นโยบาย”  ซึ่งเป็น DNA...

0
ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา “ย้อนประวัติศาสตร์สุโขทัย”   ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 32 พาครูอาจารย์และผู้บริหารที่สนใจลงพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย ย้อนประวัติศาสตร์สมัยพ่อขุนรามคำแหงที่มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้อาณาจักรสุโขทัยยังเฟื่องฟูด้านศาสนา วัฒนธรรม และการปกครอง รวมทั้งการเกษตรที่มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างชาญฉลาดด้วยภูมิปัญญาในการควบคุมสภาวะธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานการดำรงชีวิตมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ซึ่งเป็นการเก็บกักน้ำเช่นเดียวกันกับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    นับว่าเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลที่สามารถนำมาพัฒนาบ้านเมืองมาได้อย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดตระพังทอง ถวายเทียนพรรษาจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แด่วัดพิพัฒน์มงคลวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย  พร้อมปล่อยปลาบึกจำนวน 299 ตัว ไถ่ชีวิตเป็นมหาทานครั้งที่ 309 ณ เกาะกลางรูปหัวใจ บริเวณทุ่งทะเลหลวงมอบเสื้อกีฬา...
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบวิกผมแท้ จำนวน 50 หัว ภายใต้โครงการ “วิริยะรวมใจกัน ปันเส้นผม เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและมีอาการผมร่วง เพื่อส่งกำลังใจในการต่อสู้กับโรคและความเจ็บป่วย รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ป่วยในการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger