นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 หนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าและบริการของธุรกิจให้กับสังคมหรือชุมชนทั่วประเทศ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจและมีผลประกอบการที่เหมาะสม เกิดมูลค่าร่วมหรือได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Creating Shared Value) ทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 67 แห่งทั่วประเทศ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มชุมชน 345 กลุ่ม เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ได้บูรณาการความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและทรัพยากรให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันของตลาด ผ่านการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับชุมชน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารออมสินที่จับต้องได้ ที่มุ่งมั่นตั้งใจบูรณาการการดำเนินงานเพื่อสังคมในทุกกระบวนการที่สำคัญ ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกเป็นรูปธรรม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566...
ทีทีบี สานต่อนิทรรศการ“fai-fah Art Fest 2023 เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม” เปิดพื้นที่โชว์เคสผลงานและไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับการจุดประกายและพัฒนาศักยภาพจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน ตามปรัชญา “Make REAL Change” เพื่อนำเสนอให้สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ   นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าบริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า งาน fai-fah Art Fest 2023 เป็นเวทีการแสดงผลงานของเด็กไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ประชาอุทิศ, ถ.จันทน์, บางกอกน้อย, สมุทรปราการ และนนทบุรี ที่ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์โปรเจกต์จากสิ่งที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ผ่านแนวคิด “เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม” ในรูปแบบนิทรรศการและการแสดงต่าง ๆ โดยเด็กๆได้ฝึกทักษะในการใช้ชีวิต...
นายสุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรด้านการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแก่สมาชิกศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสินไหมทดแทน ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ การจัดอบรมในพื้นที่ฝ่ายฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา...
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2023” ภายใต้แนวคิด Run for Change 4 นักวิ่งคนดัง รวมพลังมาช่วยเปลี่ยนเป็นของขวัญให้น้อง ๆ 3 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม, โครงการ FOOD FOR GOOD โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ และโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีทีบี “ป๊อก” อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งมาราธอน เจ้าของเพจ 42.195 K Club เราจะไปมาราธอนด้วยกัน กล่าวว่า  มีโอกาสไปเยี่ยมชมโครงการไฟ-ฟ้า โดยมูลนิธิทีทีบี หนึ่งใน 3 มูลนิธิที่ ทีทีบี |...
กรุงศรี เดินหน้าหน้าปฏิบัติการ “Krungsri Race to Net Zero รวมพลัง หยุด!โลกเดือด”  เร่งขับเคลื่อนพลวัตพนักงานกรุงศรี กรุ๊ปกว่า 20,000 คน พิชิตเป้าหมายวาระสำคัญเร่งด่วนของโลก ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคารในปี 2573  และจากบริการทางการเงินทั้งหมดภายในปี 2593 นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  กรุงศรีดำเนินการเพื่อรับมือกับความรุนแรงของวิกฤตการณ์โลกเดือด ด้วยการเร่งปลูกฝังแนวคิดและสร้างวัฒนธรรม Net Zero ในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อย่างเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือของพนักงานกรุงศรี กรุ๊ป กว่า 20,000 คน ในการช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแบบคาร์บอนต่ำ     พร้อมยกระดับปฏิบัติการ Krungsri Race...
เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์” (AIA Sharing A Life) ครั้งที่ 10 หรือ “วันทำความดีร่วมกัน ประจำปี 2566” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมประจำปีของชาวเอไอเอ เพื่อมุ่งตอบแทนสังคมไทย พร้อมกับการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ โครงการ “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10  และยังเป็นปีที่เอไอเอ ประเทศไทย อยู่ดูแลคนไทยมาครบรอบ 85 ปี ในโอกาสสำคัญนี้ เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมทำความดีครั้งใหญ่ขึ้นพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ธีม “Better...
ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการออกแบบรีโนเวท และตกแต่งบ้านมือสอง “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” โดยมีบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทยเป็นโจทย์ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ส่งผลงานเข้าประกวด นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ทั้ง 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยแต่ละทีมได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  ตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสวยงามแล้ว ยังตอบสนองความต้องการอยู่ร่วมกันของผู้อาศัยที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้อย่างลงตัว  ...
คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ได้รับจากการดำเนินโครงการประเภทดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากักเก็บไว้ (Carbon removal projects) ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าคาร์บอนเครดิตจากโครงการทั่วไปที่แค่ลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon reduction/avoidance projects) เนื่องจากก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ ซึ่งมีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน (Co-benefit) เช่น แหล่งอาหาร สร้างอาชีพ แหล่งต้นน้ำ การป้องกันมลพิษและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นอีกหนึ่ง Solution ที่สามารถสร้างมูลค่าที่เกิดจากคาร์บอนเครดิตซึ่งจะตอบโจทย์การเป็นสังคมปลอดคาร์บอนได้  ทั้งนี้ โครงการคาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ในไทย คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญในภาคเกษตร องค์ความรู้ แรงงาน และการสนับสนุนภาครัฐ  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในช่วงระยะ 2 ปีข้างหน้า (2567-2568) ปริมาณคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ของไทยมีศักยภาพที่จะขอรับรองได้ประมาณ 600,000 – 700,000 tCO2eq  หรือประมาณ 5 เท่าจากที่เคยได้รับการรับรองทั้งหมด อย่างไรก็ดี...
ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ฉลองครบรอบ 20 ปี จัดสัมมนาใหญ่ “SME Transformation” ดึงสุดยอดมือบริหารองค์กรชั้นนำและกลุ่มธุรกิจดาวเด่น ร่วมเวทีแชร์ประสบการณ์ตรง ติดปีกความรู้ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมเปิด “คลินิก” ให้คำปรึกษาธุรกิจแบบครบวงจร เร่งปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล หนุนเติบโตอย่างยั่งยืน นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวในงานสัมมนา “SME Transformation: เปลี่ยนผ่านธุรกิจ เติบโต ยั่งยืน” โอกาสครบรอบ 20 ปี ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3 ล้านราย ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 12 ล้านคน และสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 35%...
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อนุมัติกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ปี 2567 – 2569 เพิ่มภารกิจแก้ปัญหาหนี้ ชูประเด็น ESG เป็นกรอบการดำเนินงาน ขับเคลื่อนผ่านแผนยุทธศาสตร์ 3S  Sustainability Synergy และ Strong นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2566 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ปี 2567 – 2569 ซึ่งมีการปรับเพิ่มภารกิจผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการเงินแก่ประชาชน โดยดำเนินการภายใต้กรอบ ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐ...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger