เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายชูฉัตร ประมูลผล ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ ตำรวจไซเบอร์ได้แถลงข่าวจับกุมโบรกเกอร์ของบริษัทประกันภัยหลังลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทำประกันภัย และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ นับล้านรายชื่อไปขายให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงนั้น  จากกรณีที่เกิดขึ้นนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอชี้แจงว่า ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย และบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งนั้นมีการกำหนดมาตรการเข้มข้น มีระบบในการป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้เกิดการรั่วไหล มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Notice) ที่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่ระบุไว้โดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้นการกระทำของนายหน้าหรือโบรกเกอร์ตามที่เป็นข่าวนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทำประกันภัยเป็นจำนวนหลายล้านรายออกไปได้โดยง่าย เพราะบริษัทประกันภัยนั้นให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และบริษัทประกันภัยยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเข้มงวดและมีอัตราโทษที่รุนแรงอีกด้วย อีกทั้งผู้กระทำความผิดรายนี้เป็นเพียงนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มีการขายประกันให้กับลูกค้าไปเพียง 10 กว่ารายเท่านั้นซึ่งทางสำนักงาน คปภ. ก็ได้มีการเพิกถอนใบอนุญาตฯ ไปแล้ว ทั้งนี้ สมาคมฯ มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน (PDPA Guideline for Non-life Insurance...
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร จาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ด้วยเล็งเห็นว่า ลูกจ้างของกทม. มีบทบาทสำคัญและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนกรุงเทพมหานคร พรูเด็นเชียลฯ จึงได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างของกทม. ราว 51,000 คน คุ้มครองระยะเวลา 1 ปี ทุนประกันรวม 5,100,000,000 บาท โดยวันนี้ ทุกๆ...
 สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยเป็นการเพิ่มรูปแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้บริษัทประกันภัยที่มีความพร้อมตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. แบบใหม่นี้ได้ ทั้งนี้จากเดิมเมื่อซื้อประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย พ.ร.บ. จะได้รับหลักฐานที่สำคัญ คือ “ตารางกรมธรรม์ประกันภัย” ที่ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย ข้อมูลรถ วันเริ่มต้น-สิ้นสุดความคุ้มครอง ข้อมูลบริษัทประกันภัย และตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยที่เสนอขาย ซึ่งปัจจุบันตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. มี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีแถบโฮโลแกรม (Hologram)...
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร  ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่...
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกบูธ ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวรายงานถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง งาน Thailand...
นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับภูมิภาค กลุ่มบริษัทเอไอเอร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ Thailand InsurTech Fair 2023 ในหัวข้อ ‘ESG - เครื่องมือสำคัญในขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน’ โดยได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยประยุกต์ใช้หลักการ ESG (Environmental, Social and Governance) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นปรัชญาที่เอไอเอยึดถือในการดำเนินธุรกิจมาตลอดกว่าศตวรรษ ตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำด้าน ESG ในภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่มุ่งมั่นดูแลผู้คนทั่วเอเชียให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น - ‘Healthier, Longer, Better Lives’ ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน...
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พอใจกับผลงานการออกร้านประชาสัมพันธ์ในงาน Thailand Insurtech Fair 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา มีประชาชนและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบูธมิตรแท้ประกันภัยพร้อมซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหลากหลายประเภท ซึ่งจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 30% และสามารถรอรับกรมธรรม์ได้ทันทีภายในงานฯ โดยตลอด 3 วัน มิตรแท้ประกันภัยได้ออกกรมธรรม์ในงานฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 952 กรมธรรม์ คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 4,315,000 บาท รวมเป็นทุนประกันภัยกว่า 466,375,500 บาท จำแนกเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกว่า 3,842,000 บาท เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. กว่า 138,000 บาท...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2023 ภายใต้แนวคิด “ASCENDING TO THE INSURTECH UNIVERSE – ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม InsurTech ของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้มีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 300 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ...
"ประกันภัยไทยวิวัฒน์" คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” พร้อม "บริษัทประกันวินาศภัยที่มีความยั่งยืนดีเด่น” ประจำปี 2565 จากเวที Prime Minister’s Insurance Awards 2023 ตอกย้ำองค์กรแห่งผู้นำด้าน InsurTech “คิดเผื่อ เพื่อทุกชีวิต” ด้วยการเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต และมาตรฐานอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยเทียบชั้นสากล ภายใต้การบริหารงานอย่างมืออาชีพ พร้อมยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม   นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” และรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีความยั่งยืนดีเด่น” ประจำปี 2565 ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร...

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger