ธนาคารออมสิน จับมือ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ออกสินเชื่อ “GSB EV Supply Chain”วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.745 % ต่อปี  หนุนผู้ประกอบการยานยนต์ EV และ Supply Chain เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผลักดันประเทศก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สินเชื่อ “GSB EV Supply Chain” ภายใต้การบันทึกความร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) และผู้ประกอบการ Supply Chain ของอุตสาหกรรม...
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นนำนโยบาย ESG มาใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ด้วยการดำเนินนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจุดยืนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ฟอลคอนให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากนโยบาย ESG ของบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limited ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2566 ฟอลคอนประกันภัยมีกิจกรรมที่สนับสนุนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงเลือกใช้วัสดุจากการรีไซเคิล โดยล่าสุดได้มีการมอบโต๊ะสำนักงานสภาพดี อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9...
พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดโครงการ Run To Win - Save Children Heart เชิญชวนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ วิ่งสะสมระยะทางผ่าน Application DROMOS (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร ธนาคารจะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก โดยมีเป้าหมายสูงสุดของเงินบริจาค...
โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 31” โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), สมาคมนักเรียนเก่า เอเอฟเอส ประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และ มูลนิธิธรรมดี ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย “หนังใหญ่” พาคณะเดินทางไปยัง วัดขนอน จังหวัดราชบุรี พร้อมร่วมสนับสนุนให้หนังใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน กล่าวว่า “คณะการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน คือ 1 ใน 3 คณะหนังใหญ่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ณ...
ธนาคารกรุงเทพ  สืบสานพระพุทธศาสนา น้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 57 ณ วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง จังหวัดปราจีนบุรี จัดขบวนแห่อัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาจากลูกค้า พนักงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ เป็นจำนวนเงิน 14,445,339.50 บาท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ประธานฝ่ายฆราวาส นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท นายกึกก้อง รักเผ่าพันธ์ รองผู้จัดการใหญ่ นางสาวพจณี คงคาลัย และ นางสาวสุทธิรัตน์ พาชีรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายกิตติ...
ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการบริหาร นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1,100,000 บาท ร่วมสนับสนุนการจัดประกวด “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน” (Southeast Asian Writers Award : S.E.A. Write) หรือ “รางวัลซีไรต์” ประจำปี 2562 – 2564 พร้อมจัดเลี้ยงรับรองแสดงความยินดีกับกวีและนักเขียน ผู้ที่ได้รับ “รางวัลซีไรต์” ทั้ง 3 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร กรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนการจัดประกวด “รางวัลซีไรต์” พร้อมจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีกับนักวรรณศิลป์ “รางวัลซีไรต์” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2527 เพื่อร่วมสนับสนุนนักเขียนรุ่นใหม่ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมซีไรต์ ซึ่งประกอบด้วย นวนิยาย...
ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการออกแบบรีโนเวท และตกแต่งบ้านมือสอง “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” โดยมีบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทยเป็นโจทย์ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ส่งผลงานเข้าประกวด นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ทั้ง 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยแต่ละทีมได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  ตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสวยงามแล้ว ยังตอบสนองความต้องการอยู่ร่วมกันของผู้อาศัยที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้อย่างลงตัว  ...
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ถอดบทเรียนกรณีศึกษา Virtual Bank ในต่างประเทศ  เผยในไทยแม้เป็นโอกาสของผู้เล่นรายใหม่ แต่ต้องเผชิญหลากหลายโจทย์ท้าทาย  ทั้งการหารายได้ การบริหารต้นทุน ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้  และการแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ผู้เล่นในตลาดดั้งเดิม  ที่มีทั้งเงินกองทุน ฐานลูกค้า และพัฒนา Mobile banking ตอบโจทย์ผู้บริโภคไปมากแล้ว   ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาในไทย  ถูกคาดหวังว่าจะเกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Unbanked) และกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการทางการเงินจากสถาบันการเงินในระบบ (Underbanked) รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการระดับไมโคร (Micro enterprises) ตลอดระยะเวลาประกาศนโยบายการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา มีกลุ่มผู้เล่นรายใหม่ๆ ให้ความสนใจอย่างมาก อาทิ กลุ่มโทรคมนาคมและการสื่อสาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยหลายรายน่าจะทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมหรือเป็นผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้เล่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีทั้งเงินทุน ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงมีฐานลูกค้าเดิมจำนวนมาก   ถือเป็นข้อได้เปรียบด้านการมีข้อมูลทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลรายได้...
คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ได้รับจากการดำเนินโครงการประเภทดูดกลับก๊าซเรือนกระจกมากักเก็บไว้ (Carbon removal projects) ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าคาร์บอนเครดิตจากโครงการทั่วไปที่แค่ลดหรือเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon reduction/avoidance projects) เนื่องจากก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมอื่นๆ ซึ่งมีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน (Co-benefit) เช่น แหล่งอาหาร สร้างอาชีพ แหล่งต้นน้ำ การป้องกันมลพิษและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ป่าไม้จึงเป็นอีกหนึ่ง Solution ที่สามารถสร้างมูลค่าที่เกิดจากคาร์บอนเครดิตซึ่งจะตอบโจทย์การเป็นสังคมปลอดคาร์บอนได้  ทั้งนี้ โครงการคาร์บอนเครดิตจากป่าไม้ในไทย คาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้เปรียบด้านความเชี่ยวชาญในภาคเกษตร องค์ความรู้ แรงงาน และการสนับสนุนภาครัฐ  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในช่วงระยะ 2 ปีข้างหน้า (2567-2568) ปริมาณคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ของไทยมีศักยภาพที่จะขอรับรองได้ประมาณ 600,000 – 700,000 tCO2eq  หรือประมาณ 5 เท่าจากที่เคยได้รับการรับรองทั้งหมด อย่างไรก็ดี...
          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว" จัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

ติดตามเราได้ที่

4,892แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine

Thailand Insurance News

Thailand Insurance News

พูดคุย และ ดูแลด้วยมิตรภาพ

I will be back soon

Thailand Insurance News
สวัสดีค่ะ 👋
ต้องการสอบถาม ข้อมูลด้านไหนดีคะ
Messenger