นายวิโรจน์  เศรษฐปราโมทย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  มอบเงินจำนวน  20,000  บาท  แก่นายกิตติพงศ์  หาดทวายกาญจน์  เหรัญญิก  มูลนิธิคนพิการไทย  เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ภายในกิจกรรม “เวอร์ชวลรัน” เปิดตัววิ่งพร้อมกัน ตามโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา เวิร์ลรัน ไทยแลนด์ ซีรี่ส์ 2018” เปลี่ยนระยะทางเป็นเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิคนพิการไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นการแสดงความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมไทยอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนลุมพินี มูลนิธิคนพิการไทย เป็นองค์กรเพื่อคนพิการที่จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2536 ของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรในการติดต่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุ Mr. Spencer Charles Donaldson นักท่องเที่ยวชาวแคนาดา อายุ 25 ปี เสียชีวิตจากการทำกิจกรรมโหนสลิง (Zipline) ตกจากที่สูง 12 เมตร ที่ Flight of the gibbon อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562          จากการตรวจสอบเบื้องต้น...
        สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand: CIT และ มีเดียพาร์ทเนอร์จาก Startup Thailand จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนวงการ Insurtech Startup ขึ้น ภายใต้ชื่องาน “Insurtech Ignite Hackathon #2” นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจัดโครงการนี้ โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 10 อาคาร...
นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จับมือ 3 ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “Safer on the Road” แก้ปัญหา 5 จุดเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ชุมชนทางหลวงหมายเลข 2183 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นทางหลวงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมผนึกพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม จ.ขอนแก่น โดยมี นายศุภชัย ลีเขาสูง (ที่ 1 จากซ้าย)...
นายชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศและประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมมอบเงินจำนวน 1,250,000 บาทจากโครงการประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปีกรุงเทพประกันภัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระวุฒิ คูหะเปรมะ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวเป็นการสะสมเงินส่วนหนึ่งจากการขายประกันภัยโรคมะเร็งในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ...
นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จเนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ครองถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จากการแข่งฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 8 จัดโดยสโมสรสมาชิกประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมและมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมผู้บริหารและทีมนักกีฬาฟุตบอลมิตรแท้ประกันภัยที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงอันดีให้แก่องค์กร ณ ศูนย์ประชุมมิตรแท้ประกันภัย ชั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร
นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี ให้เกียรติรับมอบโรงเรือนเพาะชำพร้อมอุปกรณ์ในการเพาะกล้าไม้ และจัดทำป้ายแสดงชื่อพันธุ์ไม้ในป่าภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าแย้ จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยการมอบทุนสนับสนุนดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกัน และมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม” ปีที่ 14 ซึ่งกลุ่มสื่อมวลชน องค์กรธุรกิจประกันภัย รวมถึงหน่วยงานทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น กว่า 100 แห่ง ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์เป็นผู้ประสานงานหลัก ณ โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับกิจกรรมพี่เพื่อน้องฯ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงานทั้งในวงการประกันภัยและธุรกิจอื่น ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง ได้บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ...
เมื่อเร็วๆ นี้ “เจนเนอราลี่” ได้เข้าร่วมงาน Italian Week 2018  ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 150 ปี ไทย-อิตาลี จัดโดยบริษัท กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ที่มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี มร.ฟรานเชสโค ซาเวริโอ นิสิโอ  (Mr.Ambassador Francesco Saverio Nisio ) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร “เจนเนอราลี่”  นำโดย นายบัณฑิต...
          ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ให้การต้อนรับทีมนักแข่งรถ GYMKHANA พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำนวน 8 คน ทุนประกันภัยรวม 8,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่นักแข่งรถเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการ AAGC 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561
          นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (ที่ 2 และ 3 จากขวา) พร้อมด้วยนายหลักชัย สุทธิชูจิต กรรมการผู้จัดการ (ริมขวา) ร่วมเปิดงาน  “อาคเนย์ Green Mart 2018” ปี 4  โดยให้ผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพออกร้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  ณ บริเวณโถงอาคารอาคเนย์ ถนนสีลม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์บงกชชนก กุลชนะเชาว์ ผู้อำนวยการ (ที่ 4...

ติดตามเราได้ที่

3,542แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine