บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ออมสิน ปั่นน้ำใจ กู้ภัยเชียงราย” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ธนาคารออมสิน, วัดแสงแก้วโพธิญาณ และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย “กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ” โดยเส้นทางการปั่นจากสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย – วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 55 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562ฃ
         เจนเนอราลี่ ประกาศมาตรการให้พนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถทำงานที่บ้านหรือพาบุตรหลานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาดูแลที่ออฟฟิศได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเวลานี้           นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงอันตรายของฝุ่นจึงออกประกาศแนวทางการดูแลพนักงานในช่วงเกิดปัญหาฝุ่นมลพิษ อีกทั้งที่ตั้งบริษัทอยู่ใจกลางเมืองในเขตพื้นที่มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน เสี่ยงมากที่พนักงานจะได้รับผลกระทบจากจากฝุ่น ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยชนิด N95 และวิตามินซีให้พนักงานทุกคนไปแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองดังกล่าวยังไม่คลี่คลายลง ทำให้รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงออกประกาศของบริษัทเป็นมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ            โดยประกาศอนุญาตให้พนักงานที่อยู่กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์...
          นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนวรพัฒน์ โรงเรียนบ้านคลองปอม โรงเรียนเทศบาล 3 โสภณพิทยาคุณานุสรณ์  โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ และโรงเรียนสิงหนคร   วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ในโครงการ “เมืองไทยส่งความสุขสู่สังคม” เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนเข้ารับมอบหมวกกันน็อค  ณ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคหาดใหญ่
          นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ จากปัญหามลพิษจากภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในอากาศ จึงได้ประกาศแนวทางการทำงานเป็นกรณีพิเศษในภาวะดังกล่าว            โดยพนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีบุตรวัยทารกหรือมีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หรือพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจหรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ สามารถขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เพื่อขอปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์...
           บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยธุรกิจสาขาและการร่วมทุนจัดประชุมตัวแทนและนายหน้า ในพื้นที่ภาคกลาง ประจำปี 2562 โดย นายอานนท์ วังวสุ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ร่วมแถลงทิศทางนโยบายและเป้าหมาย และโปรโมชันต่างๆ ในปี 2562 รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้ร่วมบรรยายเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนยานยนต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวแทนนายหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28...
         นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน การอนุญาตให้พนักงานที่มีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น พนักงานที่กำลังตั้งครรภ์ พนักงานที่เจ็บป่วย เป็นโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือโรคประจำตัวที่มีผลเนื่องมาจากฝุ่นละอองเป็นพิษ หรือพนักงานที่มีอาการไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึงพนักงานที่จำเป็นต้องดูแลบุตร ที่ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติได้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา สามารถลา หรือปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้        ...
นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงนโยบายและประกาศวิสัยทัศน์ ก้าวสู่การเป็น“LIFE SOLUTIONS ทุกคำตอบของประกันชีวิต” พร้อมมอบเป้าหมายให้กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วประเทศ ในงานประชุมใหญ่ ประจำปี 2562  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
         บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รับรางวัล “Best Life Insurance Company - Thailand 2018 จากการประกวด International Finance Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมและถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปี 2017 บริษัทฯ...
           แซลลี่ โอฮาร่า ประธานกรรมการบริหาร และ ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติจาก International Financial Award 2018 สาขาบริษัทประกันสุขภาพยอดเยี่ยม (The Best Health Insurance Company) และสาขาบริษัทประกันยอดเยี่ยมด้านการบริการลูกค้า (The Best Customer Service Insurance Company) รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของการเป็นผู้นำด้านประกันสุขภาพ และตอกย้ำการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสทุกคนได้มีสุขภาพ...
             เมื่อเร็วๆ นี้ มร.อามัน คาพัว (ที่3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และ คุณศุภรัตน์ ธีรพัฒนไพโรจน์ (ที่2 จากขวา) รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดประกันภัยโดยตรง พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เกียรติจัดงาน “DMTM Kick Off 2019 – 1st The Platinum Club Awards” ประกาศเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2562...

ติดตามเราได้ที่

3,362แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine