บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยพลตำรวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการและคณะ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเป็นพันธมิตร กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด โดยนายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายเอนก  ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการและคณะ ที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกของสหกรณ์  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ​พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และธนาคารออมสิน ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธียกช่อฟ้าโท เบื้องหน้าวัดพญาวัด โดยมี พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งพนักงาน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ณ วัดพญาวัด อ.เมืองน่าน จ.น่าน
          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) ให้แก่นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 และรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2019...
       ไทยประกันชีวิต ขานรับสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ส่งแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย” ลดภาระด้านการเงินให้กับวัยทำงาน ทั้งคุ้มครองชีวิต และเติมเงินชดเชยรายได้กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาล แถมรับเบี้ยฯ ปีสุดท้ายคืน หากไม่เคลมสินไหมตลอดสัญญา         นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในภาวะปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค...
       ทิพยประกันชีวิต เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถกู้เงินกรมธรรม์ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ(Policy Loan) กู้ง่าย ได้เงินไว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสู้ภัยโควิด19        นายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า covid-19 ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงได้มีการออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตและอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้ลูกค้ากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายต่างๆ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ทั้งนี้เราอยากให้กรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นตัวช่วยให้กับลูกค้าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินด่วน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด...
         บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รับรางวัล “Best Life Insurance Company - Thailand 2018 จากการประกวด International Finance Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร International Finance เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยมและถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในปี 2017 บริษัทฯ...
         นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมสมทบทุน “โครงการปรับภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่” โรงเรียนมาแตร์เดอี ในนามนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีอาจารย์สุมิตตา พงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอาคเนย์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้มีสถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อยุคสมัย ให้ประโยชน์ต่อนักเรียนทุกชั้นวัย เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาสังคม
นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้สมาคมประกันชีวิตไทยแนะนำผู้บริโภคมอบของขวัญแทนใจด้วยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้เป็นของขวัญ เป็นการบอกถึงความรู้สึก ความรัก ความห่วงใยที่ผู้รับจะได้รับจากผู้ให้ในรูปแบบของความคุ้มครอง และยังเป็นการสร้างสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนที่รักด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการวางแผนการเงินในระยะยาว ที่มีการความคุ้มครองชีวิตและผลตอบแทนในรูปของเงินคืนรายปี รวมถึงเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา ไม่เพียงแต่เงินของเราไม่หายไปไหนยังเพิ่มมูลค่าขึ้นทุกปีอีกด้วยนอกจากนี้ในช่วงปลายปีหรือต้นปีบ้างท่านอาจได้รับโบนัสก็สามารถที่จะหาของขวัญให้กับตนเองในรูปแบบการออม การลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว ซึ่งประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้เงินโบนัสงอกเงยขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ กล่าวในตอนท้าย
         กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ CSR ใหม่“KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ย้ำแนวคิด “Know You Can” มุ่งสนับสนุนพัฒนาทักษะ และยกระดับฟุตบอลของเยาวชนไทยสู่สากล พร้อมมอบประสบการณ์ร่วมเดินทางไปฝึกซ้อมที่สโมสรลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ          นางแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้คิดริ่เริ่มกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทยทัดเทียมระดับสากล...
           เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมเคียงข้างลูกค้าทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ยืนยันให้ความคุ้มครองลูกค้าทุกท่านที่ป่วยเป็นโควิด 19 ทั้งลูกค้ารายใหม่และลูกค้าที่กำลังสมัครทำกรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพหรือชดเชยรายได้ ที่เริ่มมีผลคุ้มครองระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันสุขภาพหรือชดเชยรายได้ทันที           นายปรีชา รุธิรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ...

ติดตามเราได้ที่

4,307แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine