บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เปิดช่องทางสำหรับการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับลูกค้า ผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL : FWD THILANDโดยมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ 1.ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย และยืนยันตัวตนด้วย (OTC) 2.กรอกอีเมลล์ที่ต้องการรับเอกสาร 3.ได้รับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยตามอีเมลล์ระบุ เพียงแค่นี้ก็สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 02-632-6000
จากการที่  กรมสรรพกร ได้ประกาศเกณฑ์การลดหย่อนภาษีใหม่ ในการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 นี้ โดยอนุมัติให้ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ให้ประชาชนสามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง หรือไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วไม่เกิน 100,000 บาท บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE จึงเปิดให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกกับลูกค้าของบริษัท โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้แล้ววันนี้ ผ่านบริการกรมธรรม์ออนไลน์ “MY SCBLIFE” หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยพิมพ์ www.scblife.co.th/tax และเพิ่มช่องทางขอในรับรองชำระเบี้ยฯ ผ่านบริการ SCB Easy Net...
Insurance Knowledge(๔-๖๒) ประกันภัยมีกี่แบบกี่ประเภท ? โดย      ประสิทธิ์  คำเกิด  ๕ กันยายน ๒๕๖๒         สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเพื่อการรอบรู้ในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ จากครั้งก่อนหน้านั้นเราได้ทราบว่าการประกันภัยนั้นเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงทางสังคม และ เป็นการโอนความเสี่ยงภัยของเราไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นในอนาคต กันไปแล้ว เรามาเสริมสร้างความรู้กันต่อเลยนะครับ       ประกันภัยมีกี่ประเภท?...ต่อประเด็นคำถามนี้ก็เพื่อจะบอกกับทุกท่านว่าภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 ได้มีการกำหนดในเรื่องของการประกันภัยไว้ ในหมวดที่ 2 การประกันภัยวินาศภัย และ หมวดที่ 3 การประกันชีวิต ดังนั้นการประกันภัย...
          บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประกาศ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ FWD Call center ใหม่ โดยใช้หมายเลข 1351 หรือ FWD Call Center 1351 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการติดต่อศูนย์บริการ โดยเป็นเบอร์ใหม่ เบอร์เดียว ประทับใจทุกบริการ โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
          ไทยประกันชีวิตออกมาตรการรับมือ COVID-19 เพิ่มระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ให้ลูกค้าเพิ่มอีก 60 วัน โดยใช้สิทธิเคลมได้ตามปกติ งดดอกเบี้ยกรณีขอคืนสถานะกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน พร้อมบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ กำหนดจุดคัดกรองเข้าอาคารอย่างเคร่งครัด            นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับนโนยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกอบด้วย          ...
เมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (Thaifa) ได้ยื่นหนังสือเรื่อง “ขอเงินชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบ” ถึง ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้พิจารณาชดเชยรายได้ให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 เทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยบอกว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวแทนประกันชีวิตได้มีส่วนในการช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ การสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพแทนที่จะเป็นภาระของรัฐบาล และการช่วยวางแผนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเอง เพื่อมีเงินรองรับยามเกษียณอายุ "ที่ผ่านมา ธุรกิจประกันชีวิตไม่เคยขอเงินสนับสนุบจากทางรัฐบาล แต่ยังช่วยสนับสนุนและบริจาคเงินให้กับหน่วยงานของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ แต่อุบัติภัย ไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ สร้างผลกระทบให้กับตัวแทนประกันชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากตัวแทนไม่สามารถออกไปพบลูกค้าได้ ตัวแทนประกันชีวิตพยายามที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการไปมาหาสู่กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ทั้งที่มีผลกระทบกับอาชีพของเราโดยตรง" ถึงแม้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กำลังจะร่าง กฎหมายให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถขายประกันทางออนไลน์ได้ แต่คงทราบกันดีว่า การขายประกันชีวิตจะขายได้ก็ต่อเมื่อเจอกันต่อหน้า...
        ไทยประกันชีวิตเดินหน้าแนวคิด EcoHealth System มุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดี พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุดในธุรกิจถึง 108 โรค ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย ด้วยเบี้ยฯ เริ่มต้นแค่หลักพัน พร้อมเปิดบริการเสริมพิเศษ ความเห็นที่สองทางการแพทย์ MSO เพิ่มทางเลือกการวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ         นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงถึง 108 โรค พร้อมคุ้มครองทุกระยะการเจ็บป่วย “สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง มัลติเพย์”...
            นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุยิงกลางศาลจังหวัดจันทบุรี เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 5 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิต คือนายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ เป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทนายความชื่อดัง รวมถึงยังเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และอดีตสมาชิกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)             บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการจ่ายสินไหมมรณกรรมอย่างเร่งด่วน จำนวน 5,433,064 บาท ตามโครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลม
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัย ให้กับทุกท่าน               จากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความหมายของการประกันภัยว่า “การประกันภัย เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า 'เบี้ยประกันภัย' ให้ผู้รับประกันภัยเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้" หรือหากจะพูดง่ายๆ การประกันภัยภัยก็คือหลักประกันอย่างหนึ่งที่เรามีไว้เพื่อความคุ้มครองความเสียต่อชีวิต หรือ ทรัพย์สินในอนาคต หรือหากจะให้มีความหมายในเชิงมหภาค ก็มองได้ว่าการปรันภัยนั้นคือหลักประกันเพื่อความมั่นคงของสังคม อย่างหนึ่งนั่นเอง             เน้นย้ำนะครับว่า...
         นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำไถลชนเสาไฟฟ้าบนถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้นักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเสียชีวิต จำนวน 13 ราย และบาดเจ็บ 6 ราย          บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมกันนี้ ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้เอาประกันของบริษัทฯ 1 ราย คือ นายศุภวัฒน์ มาเสมอ...

ติดตามเราได้ที่

4,659แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine