กสิกรไทย เปิดสอบชิงทุน ป.โท ต่างประเทศ โครงการ KBank Young Scholarship 2567

0
22

ธนาคารกสิกรไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ ในโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2567 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จบการศึกษา จำนวน 5 ทุน รับทุนการศึกษาต่อเต็มจำนวน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศมาช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก  และได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริง 3 ปีที่กสิกรไทย เพื่อค้นหางานที่ชอบและใช่ ก่อนเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อ

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า โครงการ KBank Young Scholarship จัดขึ้นต่อเนื่องมา 8 ปี  มีนักเรียนทุนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30 คน  สำหรับ ปี 2567 รับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลก

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญช่วยโค้ชสร้างโปรไฟล์เพื่อเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ซึ่งธนาคารมีที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศมาช่วยพัฒนาศักยภาพ ทั้งการสร้างประวัติการทำงานและความสามารถด้านภาษา  โดยธนาคารสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา โดยทีมงานจากฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงานให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความพร้อมในทุกด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้เติบโตไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ระหว่างรอสมัครเข้าศึกษาต่อในช่วง 3 ปีแรก นักเรียนทุนจะได้รับโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ผ่านการทำงานจริงที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคาร อาทิ งานด้านการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Business) ทั้งการดูแลพอร์ตหรือแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการความมั่งคั่งต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง งานด้านสินเชื่อต่างๆ ของธนาคาร (Credit Business) เช่น การวิเคราะห์ตลาดและมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้า ตลอดจนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อและวิเคราะห์ความเสี่ยง  และ งาน Data Management and Analytic ที่กำหนดกลยุทธ์ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การทำ Business Data Analytics และพัฒนาโมเดลข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ของธนาคาร

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2567 ไม่จำกัดสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 ชอบเรียนรู้ ปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลอง และกล้าตัดสินใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567 ทาง www.kasikornbank.com/kbankscholarship สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ KBankScholarship@kasikornbank.com