กสิกรไทย X บุญถาวร ประกาศผลประกวดออกแบบบ้านมือสอง

0
44

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศในโครงการออกแบบรีโนเวท และตกแต่งบ้านมือสอง Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” โดยมีบ้านมือสองของธนาคารกสิกรไทยเป็นโจทย์ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ส่งผลงานเข้าประกวด

นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RMUTR) ทั้ง 20 ทีม ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในโครงการ Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับนักออกแบบมืออาชีพ โดยแต่ละทีมได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  ตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสวยงามแล้ว ยังตอบสนองความต้องการอยู่ร่วมกันของผู้อาศัยที่มีช่วงวัยแตกต่างกันได้อย่างลงตัว   และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการออกแบบตกแต่งบ้าน

โดยทีม NIRAYA ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ตาเจ่ง นายนิรวิทธ์ กาติ๊บ และนางสาววรัญญา สีสด สามารถตอบโจทย์แนวคิด The Next Normal บ้านยุคใหม่หัวใจสีเขียวได้ดีที่สุดทั้งในด้านฟังก์ชันการใช้งาน และรูปลักษณ์ที่สวยงาม จนสามารถชนะใจกรรมการ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม SPECIAL FOR 3 GIRLS ประกอบด้วย นางสาวศิริโสภา เกิดศิริ นางสาวผกามาศ ช่วยสุข และนางสาวนิฤมล สุขเอี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า 9,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ทีม 8E88 ประกอบด้วย นางสาวเกดวรินทร์ ปิ่นแก้ว นายเดชาธร สุริวรรณ์ และนายอรรถชัย ด้วงชำนาญ รับเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

นางสาวศิริขวัญ บุญเอี่ยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาด บริษัท บุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพของเยาวชนไทย ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ไปสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Innovation ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง โดยบุญถาวรมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เข้าทำงานในสายงาน พัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเติบโตไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และออกแบบตกแต่งต่อไป

นายเสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า บุญถาวรและธนาคารกสิกรไทยได้มอบเวทีแห่งการเรียนรู้ ให้ความรู้ทั้งเรื่องการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนงบประมาณ พร้อมติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน มอบประสบการณ์ดีๆ ในการเติบโตอีกก้าวของนักศึกษา ซึ่งสามารถสร้างอนาคตและพัฒนาทักษะการออกแบบให้สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานจริงของนักศึกษาในอนาคต

ผู้สนใจเข้าชมหรือนำผลงานของนักศึกษาจากการประกวดโครงการ Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank” ไปปรับใช้ในการออกแบบรีโนเวทบ้าน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์บ้านมือสองธนาคารกสิกรไทย หรือคลิก https://kbank.co/3LOrGWh   หรือที่ดีไซน์ วิลเลจ สาขาพุทธมณฑล อาคาร B ชั้น 2 หรือทางเว็บไซต์ของบุญถาวร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566