กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับการรองรับ ISO27001 อย่างต่อเนื่อง

0
42

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ (BLA)ตอกย้ำความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ Information Security Management System เป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2558 จาก บูโร เวอริทัสบริษัทชั้นนำระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง และระบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด

โดยมี คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน ในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัสเซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรรับรองในครั้งนี้

​คุณศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้บริหารสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับมอบประกาศนียบัตรว่า การดำเนินธุรกิจประกันชีวิตนั้น ความปลอดภัยด้านการจัดเก็บระบบฐานข้อมูล และการปกป้องข้อมูลของลูกค้าจากภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ถือเป็นสิ่งที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การที่กรุงเทพประกันชีวิตผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีความครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของการบริหารงานและการดำเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง การพัฒนาซอฟต์แวร์ในธุรกิจประกันชีวิต การดำเนินงานของสายประกันชีวิตและประกันกลุ่ม การดำเนินงานของสาขาทั่วประเทศ เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้ออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” 

ซึ่งมีเนื้อหาในส่วนของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ว่าบริษัทประกันต้องมีนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว และต้องผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาต หรือผ่านมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความไว้วางใจของลูกค้าและพันธมิตรคู่ค้าของเราได้เป็นอย่างดี

การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่องมายาวนานนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้า และพันธมิตรคู่ค้า ที่มีต่อกรุงเทพประกันชีวิต มาอย่างยาวนานตลอด 68 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่