กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือพันธมิตร จัดงาน“วิ่งด้วยกัน”ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

0
393

            บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักได้จับมือร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และบริษัท ชูใจกะกัลยาณมิตร ร่วมจัดงาน “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 4 The Championship ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการได้ออกมาวิ่ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ก้าวข้ามข้อจำกัด และความแตกต่างทางด้านร่างกายด้วยการเติมเต็มกันและกันของคู่นักวิ่งที่จะก้าวเข้าสู่เส้นชัยร่วมกัน ซึ่งเป็นการวิ่งที่ไม่หวังผลแพ้ชนะ แต่เป็นการวิ่งเพื่อความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย โดยมีคนพิการและไม่พิการร่วมวิ่งด้วยกันกว่า 1,800 คน

            ภายในงานได้รับเกียรติจาก บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่งกับคนพิการ พร้อมบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ อาทิ กรณ์ จาติกวณิช  ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ได้ร่วมเป็นไกด์รันเนอร์ พาคู่วิ่งคนพิการเข้าสู่เส้นชัยร่วมกัน

           นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของโครงการกล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนกิจกรรม “วิ่งด้วยกัน” Run2gether เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นงานวิ่งที่มีความพิเศษ แตกต่างจากการวิ่งทั่วไปที่การวิ่งงานนี้เป็นการวิ่งที่มีไกด์รันเนอร์จับคู่วิ่งคนพิการที่พร้อมจะช่วยซึ่งกันและกัน เพื่อไปยังเป้าหมายร่วม คือ เส้นชัย โดยเจตนารมณ์ของการจัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของมนุษย์ ปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ ซึ่งสนับสนุนนโยบายความหลากหลาย และความเป็นเอกภาพ (Diversity and Inclusion) แปรเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นพลังในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพราะทุกครั้งที่เรามองเห็นและยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความ

            มุ่งมั่นที่มีร่วมกัน เราจะมีกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น เช่นเดียวกับที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เรามองว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ กลับมองว่าความสามารถของพวกเขาเป็นโอกาส และพลังที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราเติบโต และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่ให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา”

            ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งด้วยกัน เริ่มต้นในปี 2558 ซึ่ง สสส. โดยแผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ต้องการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการ ในครั้งแรกมีผู้สนใจร่วมวิ่งในสวนสาธารณะ 12 คน นำมาสู่การจัดกิจกรรม “งานวิ่งด้วยกัน” ครั้งแรกในปี 2559 ซึ่ง สสส.ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย บริษัทกล่องดินสอ และบริษัทชูใจกะกัลยาณมิตร มีคนพิการและไม่พิการร่วมวิ่งด้วยกันกว่า 1,000 คน และมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 มีคนพิการและไม่พิการ เข้าร่วมถึง 700 กลุ่ม จำนวน 1,800 คน และขยายผลการจัดวิ่งด้วยกันไปในอีกหลายจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, อุดรธานี, ขอนแก่น, ชลบุรี, และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเกิดเครือข่ายวิ่งด้วยกันในต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง และสิงคโปร์”

           กิจกรรมวิ่งด้วยกันนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับคนพิการแล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและคนไม่พิการ ได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมกับอย่างเท่าเทียม และเป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยจุดกระแสการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

          นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้ก่อตั้งบริษัท กล่องดินสอ จำกัด องค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่คนพิการ และคนไม่พิการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (Inclusive Society) กล่าวถึงผลสำเร็จ และการขยายผลอย่างต่อเนื่องของโครงการวิ่งด้วยกันว่า “ผลตอบรับของโครงการ นอกจากจะมีคนพิการทุกรูปแบบหลายร้อยคนมาวิ่งด้วยกันแล้ว คนไม่พิการที่ได้มาเป็นไกด์รันเนอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อคนพิการ หลายคนกลายมาเป็นเพื่อนและชวนกันไปทำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการพากลุ่มนักวิ่งคนพิการไปออกวิ่งในงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้องค์กรที่จัดงานวิ่งและสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ และมีงานวิ่งที่เปิดรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เกิดเป็นกระแสใหม่ในวงการวิ่งของประเทศไทย จากงานวิ่งเล็ก ๆ กลายเป็นงานวิ่งที่มีเครือข่ายใหญ่ขึ้น และเริ่มได้รับความสนใจจากภาคเอกชนอย่าง บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรายเดือนและงานใหญ่ประจำปี ตลอดมา”

งาน “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 4 The Championship กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นงานวิ่งใหญ่ประจำปีของโครงการวิ่งด้วยกัน Run2gether ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และถนนโดยรอบ เป็นงานวิ่งที่มีการจับคู่วิ่งระหว่างคนพิการ และคนไม่พิการที่เป็นไกด์รันเนอร์ โดยแบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยในงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งพิการที่เข้าลำดับที่ 1 ในแต่ละประเภทความพิการ ของระยะวิ่ง 10 และ 6 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความสนใจจากไกด์รันเนอร์อาสาสมัครทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ที่มาร่วมวิ่งพาคนพิการเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน โดยมีจำนวนคนพิการ และไกด์รันเนอร์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,800 คน ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของมิตรภาพระหว่างไกด์รันเนอร์ กับนักวิ่งคนพิการประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บกพร่องทางสายตา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้พิการที่นั่งรถวีลแชร์ และผู้พิการทางสติปัญญา รวมทั้งอาสาสมัคร และผู้ประสานงานส่วนต่างๆ อีกเป็นจำนวนมากที่มาช่วยให้การจัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และราบรื่นเป็นอย่างดี

นอกเหนือจากการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ ทีมผู้จัดงานยังมีการสร้างเครือข่าย “วิ่งด้วยกัน” ของนักวิ่งคนพิการ และไกด์รันเนอร์ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดงานวิ่งด้วยกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักวิ่งคนพิการและไกด์รันเนอร์ ชวนกันออกไปวิ่งเสริมสร้างมิตรภาพและสุขภาพที่ดีต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook: วิ่งด้วยกัน Fanpage หรือโทร 086-069-5652

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่