ประสบอุบัติเหตุจากรถ ใช้สิทธิประกันภัย พ.ร.บ. รักษาที่คลินิกใกล้บ้าน ไม่ต้องสำรองจ่าย

0
30

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มการให้บริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความความสะดวก รวดเร็ว เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ได้อย่างทันท่วงที บริษัทกลางฯ จึงได้บูรณาการความร่วมมือการบริการผู้ประสบภัยจากรถ โดยลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทกลางฯ กับคลินิก 35 แห่งที่ให้บริการในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี,ระยอง,มหาสารคาม,พิษณุโลก,ภูเก็ต และปัตตานี เพื่อเป็นช่องทางการเข้ารับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไปสู่การรักษา OPD ที่คลินิก ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปสถานพยาบาลที่ห่างไกล ผู้ประสบภัยจากรถสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่าย สะดวกและสามารถรักษาต่อเนื่องจนกระทั่งหายเป็นปกติ การให้บริการด้านการรักษาก็รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวนานและที่สำคัญ ผู้ประสบภัยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใด เพราะมีการนำระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการทำงานร่วมกันระหว่างคลินิกกับบริษัทกลางฯ ทำให้สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทได้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

โดยบริษัทกลางฯ ขยายหน่วยบริการที่รองรับการรักษาพยาบาลในคลินิกที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกในพื้นที่อยู่ใกล้ได้ทุกแห่งทันที เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ต้องรีบแจ้งเหตุเพื่อใช้สิทธิประกันภัย พ.ร.บ.ทันที ที่บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ Line @iRVP แจ้งเหตุเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจากการประกันภัย พ.ร.บ.อย่างรวดเร็ว ทันที